Vital Signs-undersökning definierar logistikprioriteringar efter pandemin

Hälso- och sjukvårdsföretagen ser nu optimistiskt på livet efter den värsta covidkrisen, tillämpar de lärdomar de har dragit och omprövar sina strategier.

Vital Signs

Under sommaren 2022 släppte UPS Healthcare resultaten av Vital Signs, en undersökning som utvärderade hur beslutsfattarna inom hälso- och sjukvård ser på branschen just nu. Undersökningen omfattade 600 yrkesverksamma på direktörsnivå och högre inom leveranskedja och logistik för hälso- och sjukvårdssektorn i Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet.

Inom tre viktiga segment – läkemedel, laboratorier och tillverkning av medicinsk apparatur – har olika prioriteringar för tiden efter pandemin vuxit fram. Generellt sett efterfrågas heltäckande uppkoppling inom leveranskedjan. Kylkedjor kommer att bli viktigare och viktigare för framgång … tillsammans med realtidsövervakning av temperaturer. Dessutom kommer efterfrågan på tekniskt styrd holistisk logistik att växa.

De här prioriteringarna kan i breda drag sammanfattas i tre kategorier:

  1. Anpassningsförmåga. Beslutsfattare inom logistik ger uttryck för ett behov av effektiva tjänster. Kunder är mer krävande än någonsin och deras förväntningar går i riktning mot leverans samma eller nästa dag. De söker inte bara effektivitet, utan också en logistikpartner som snabbt och effektivt kan anpassa sig, i realtid, till en föränderlig situation … och garantera tidsenlig leverans.
  2. Insyn. Hälso- och sjukvårdsföretag förväntar sig att dagens logistikpartner ska ge dem insyn i realtid med intuitiva kontrollpaneler, gränssnitt och andra lösningar. Men Covid förde med sig en ny förväntning: företag vill också ha insyn i sina sändningars skick och status. I en tid då livräddande mediciner fyller komplicerade nätverk måste logistikpartner kunna använda smarta förpackningar, sakernas internet-sensorer samt andra datainsamlingstekniker för att förbättra kundupplevelsen.
  3. Skalbarhet. Företag värderar logistikpartner som hjälper dem att skala upp sin verksamhet på ett pålitligt sätt så att de kan uppfylla eller överträffa kundernas och patienternas förväntningar.

”I världen efter pandemin förväntar vi oss att ledarna för hälso- och sjukvårdslogistiken i allt högre grad kommer att fatta beslut baserade på logistikpartnernas anpassningsförmåga, insyn och skalbarhet”, säger Shannon DeMar, strategidirektör på UPS Healthcare.

Till följd av de nya branschprioriteringarna efter pandemin har strateger inom läkemedel, tillverkning av medicinsk apparatur och laboratorier analyserat sina unika situationer och utmaningar.

Vital Signs-studien ger insikter i vad deras logistik/partnerskap tänker.

Läkemedel

Läkemedelsföretag prioriterar regelefterlevnad, kostnader för kylkedjan samt portföljer.

”Läkemedelsföretagen har gjort betydande investeringar i ny teknik, och de är redo för tillväxt”, säger DeMar, ”men de står också inför en ökad granskning av sin förmåga att leverera behandlingar på ett rättvist sätt och i stor skala. De blir också bättre på att samordna statliga regleringsmiljöer globalt. För att kunna leverera produkter globalt måste både stora och små företag hitta rätt i en labyrint av lagar och efterlevnadsdirektiv.”

Vital Signs-undersökningen antyder att läkemedelsföretag i ett korttidsperspektiv (1–2 år) kommer att fokusera på att

 • minska portföljerna och fokusera på effektiva produkter (34 %)
 • minska kostnaderna för regelefterlevnad (33 %)
 • förbättra regelefterlevnaden (31 %)

Ett fokus på mindre portföljer innebär förmodligen nyinvesteringar i och uppskalning av framgångsrika produkter.

I ett längre tidsperspektiv (5–10 år) antyder Vital Signs att företagen kommer att prioritera:

 • sänkningar av kostnaderna för regelefterlevnad (23 %) och kostnadskontroll (18 %)
 • fokus på förvärv (19 %)
 • utvidgning av sina produktportföljer (18 %)

Alla ovanstående punkter antyder att de förväntar sig tillväxt. Andra anmärkningsvärda långsiktiga prioriteringar är kostnader för kylkedjan (20 %) och hemsjukvård (17 %), vilket driver på ett behov av logistikpartner som kan underlätta.

Ladda ned Vital Signs for Pharma

Laboratorier

Laboratorier prioriterar kostnadskontroll och expansion.

”Efterfrågan på laboratorietjänster var på uppgång redan före pandemin. Framsteg inom hälso- och sjukvårdsteknik och konsumentteknik före och under pandemin ledde till att många hembaserade hälso- och sjukvårdstjänster förlitade sig på utlokaliserade laboratorier”, säger DeMar.

”Antalet laboratorier har faktiskt fördubblats sedan 2019, idag har vi 31 000. Enbart laboratorier i USA kommer att utföra 14 miljarder diagnostiska tester i år. Den här marknaden kommer att värderas till 75 miljarder USD 2027.”

I ett korttidsperspektiv (1–2 år) är prioriteringarna inom laboratoriesektorn:

 • Kostnadskontroll (67 %)
 • Territoriell expansion (46 %)
 • Utökade testportföljer (37 %)

Det tyder på att laboratorierna avser att förbättra avkastningen på investeringarna och den operativa effektiviteten samtidigt som de genererar nya intäkter genom utökade testmöjligheter.

Under de kommande 5–10 åren är de strategiska prioriteringarna som följer:

 • Tillgång till sjuksköterska i hemmet (51 %)
 • Kostnadskontroll (44 %)
 • Utökade testportföljer (43 %)

”Fokuset på sjuksköterskor i hemmet bekräftar att vård i hemmet fortsätter att vara en prioritering”, säger DeMar. ”Eftersom hälso- och sjukvårdssystemen kämpar med personalbrist kommer hemsjukvården att få större betydelse … och det innebär att laboratorier kommer att konkurrera med sjukhus och inrättningar om vårdpersonal för att utföra provtagning i hemmet och testning på plats.”

Ladda ned Vital Signs for Laboratories

Tillverkare av medicinsk apparatur

Tillverkare av medicinsk apparatur prioriterar kostnadsminskningar, teknik och expansion.

”För inte så länge sedan var medicinsk apparatur en av de snabbast växande sektorerna inom hälso- och sjukvård”, säger DeMar. ”Mycket av den teknik som gör modern medicinsk apparatur möjlig var relativt ny. Marknaden har stabiliserats något, men företagen förväntar sig att sektorn kommer att fortsätta att växa kraftigt i takt med att vård i hemmet och personlig medicinsk vård blir allt mer framträdande.”

Vital Signs blottlägger det kortsiktiga fokuset:

 • Efterlevnad av ett växande regelverk (43 %)
 • Minskning av kostnaderna för regelefterlevnad (40 %)
 • Förbättring av processer för renovering, dekontaminering och sterilisering av utrustning (32 %).

Det långsiktiga fokuset ser annorlunda ut. Tillverkare av utrustning rapporterar att följande är deras topprioriteringar för sektorn:

 • Konkurrera med mer avancerad teknik (31 %)
 • Territoriell expansion (28 %)
 • Uppströms tillverkning i närliggande länder (28 %)

Andra prioriteringar omfattar sänkta logistikkostnader (26 %) och expansion av produktportföljen (25 %).

Ladda ned Vital Signs for Medical Device

Patienterna, från början till slut

Prioriteringarna för tiden efter pandemin har utvecklats.

Vital Signs-undersökningen visar att tillverkare av läkemedel och medicinsk apparatur samt laboratorier skiftar fokus till anpassningsförmåga, insyn och skalbarhet … med ett öga på kostnadsminskningar och innovation.

”Undersökningen visar att företagen i de här sektorerna är mest intresserade av att hitta en pålitlig partner som kan ge dem insyn i realtid i sina leverans- och logistiknätverk”, säger DeMar, ”samt skalbara lösningar som hjälper dem att lösa problem för sina företag … och för de patienter som är beroende av deras produkter.”

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert