3PL-system av god kvalitet är nyckeln till att besegra covid

Två UPS-medarbetare kontrollerar lager i en lagerlokal

Covid-19-pandemin ledde till drastiskt ökade satsningar inom hälsovårdslogistiken.

Med mänsklighetens hälsa har det slutgiltiga målet, att påskynda behandlingar och testprover på ett tillförlitligt sätt från en plats till en annan, alltid varit viktigt inom hälsovården.

Nu, med mer än 100 000 nya covid-19-diagnoser varje dag bara i USA … tillsammans med oro över influensa och andra säsongssjukdomar … har leveranskedjor bokstavligen blivit en fråga om liv och död. Precis som med patienter så måste leveranskedjorna hållas friska och, också precis som med patienter, så kan komplikationer uppstå.

Det är lätt att tänka sig en hälsovårdsleveranskedja som en smidig process som flyttar läkemedel från tillverkare till distributionscenter och vidare till klinik och patient. Det vore mer korrekt att säga att en leveranskedja är en samling rörliga delar, enheter som flyttar produkter i etapper.

Alla händelser i alla sektioner som stoppar rörelsen – alla problempunkter – kan äventyra läkande behandlingar och patientens hälsa och säkerhet.

De akuta utmaningarna under 2020-talet kräver att tredjepartslogistikleverantörer (3PL) organiserar och driver leveranskedjor med högsta möjliga integritet. Kvalitetssystem måste garantera integriteten hos lagerförvaring och sändningar vid varje punkt under transporten.

Den stora komplexiteten i vissa utmaningar inom hälsovårdslogistik kan verka avskräckande. Fundera till exempel på vad som krävs för att leverera ett covid-19-vaccin var som helst.

Att skapa tillräcklig immunitet över hela världen för att mänskligheten ska kunna klara sig igenom pandemin kommer att kräva uppskattningsvis fem miljarder vaccindoser … och det finns starka indikationer på att ett vaccin kan kräva en förstärkningsdos. Det innebär att 10 miljarder doser måste tillverkas, distribueras och administreras globalt i tillräckligt hög hastighet för att viruset inte ska hinna bli resistent.

För att göra det ännu mer komplicerat finns det en stor risk att alla covid-vaccin, sannolikt ett biologiskt preparat, kommer att behöva förvaras och transporteras vid temperaturer så låga som −80 °C. För leveranskedjor krävs sofistikerade kompromisslösa kylkedjefunktioner hela vägen.

Slutresultatet? Att lagra och leverera 10 miljarder doser av livräddande vaccin kommer att kräva en 3PL-partner med alldeles extraordinär blandning av erfarenhet, expertis och infrastruktur.

Den handfull läkemedelsföretag som leder vaccintävlingen har inte själva den infrastruktur som krävs för att få ut 10 miljarder vaccindoser till hela världen – till megastäder och bergsbyar, öar och ökensamhällen.

En bricka med coronavirusvacciner som kräver ultrakall förvaring

Tillverkarna kommer att behöva lägga ut åtminstone delar av sina leveranskedjor på entreprenad för nödvändig hastighet och omfattning. Det ökar komplexiteten i leveranskedjan och höjer risken för problempunkter.

Vilket företag, efter det enorma arbetet med att utveckla ett vaccin, vill riskera att vaccinet förvanskas på grund av en ineffektiv leveranskedja eller problem i kvalitetshanteringen?

Förtroende är också ett problem. Vi ser en ökad offentlig oro över integriteten hos ett potentiellt covid-vaccin.

Frågor kvarstår om utvecklingstakten, forskning och regeltillsyn, de långsiktiga riskerna osv. Personer som saknar förtroende för vaccinforskningen eller för dess transport kan välja att inte vaccinera sig … och därmed förlänga pandemin.

Kvalitetssystem för varje 3PL måste därför lugna vaccinskeptiker.

Alla element – hastighet, utrustning, tillförlitlighet, övervakning av kylkedjan osv. – måste fungera felfritt. Även ett litet misslyckande skulle kunna förstärkas på marknaden och leda till djupare misstro och brist på förtroende … och därmed fördröja effektiv global immunitet.

Den termen – global – höjer 3PL-ribban ännu mer. Att smidigt driva en global leveranskedja är en utmaning som inte alla partner klarar av.

En av en 3PL-partners mest värdefulla tillgångar är dess globala kunskap. När det gäller vacciner (och andra nya biologiska preparat) kommer rätt leverantör av distribution och transport att känna till de exakta kraven för transport och förvaring, land för land. Exempel inkluderar: Vilka strikta regler gäller i det här landet? Vilka miljönormer måste uppfyllas i det landet? Var krävs specialmärkning? Vad har de för förvaringsbestämmelser? En kunnig 3PL-partner vet svaren på de här frågorna i förväg.

Vissa länder har strikta regler för transport av hälsovårdsprodukter. Andra har det inte. En logistikleverantör som inte känner till standarderna (eller blundar för dem) kan skada en leverans och vaccinernas effektivitet … och vaccintillverkarens och logistikpartnerns svårvunna anseende.

En 3PL-leverantör kan se dig i ögonen och säga att dess leverantörskedja handlar om patienter och inte bara testpaket, kylkedjor och vaccinets integritet. Det är den inställningen som lägger grunden för ett kvalitetssystem.

De bästa 3PL:erna kan kvalitet och efterlevnad från början till slut.

Många UPS-proffs har till exempel flyttat till företaget från hälsovårdsområden, och det har fört in branschledande perspektiv i beslut och processer. Den grunden – rätt kultur och rätt människor – driver rätt handlingar.

För att förbli branschens bästa 3PL-partner har UPS Healthcare ett program för god distributionssed (Good Distribution Practices, GDP) för certifiering av föredragna transportföretag som kvalificerar tredjepartsleverantörer och säkerställer att våra val av transportföretag uppfyller affärskrav och kvalitetsstandarder. Vi tittar på tre områden.

  1. Vad krävs av tillsynsmyndigheterna? Kännedom om kvalitetsstandarder inleder certifieringsprocessen.
  2. Vad förväntas av tillsynsmyndigheterna? UPS vill betjäna kunder på en nivå som går längre vad som uttryckligen anges i lagen. Det inkluderar att följa GDP-certifieringsstandarder där de gäller samt att erbjuda rätt vägledning/interaktion med tillsynsmyndigheter.
  3. Vad betyder det att gå längre än vad som krävs? Vi strävar efter branschens bästa praxis.

Vår process säkerställer att endast prioriterade leverantörer hanterar dina produkter och att de alltid följer GDP-standarder.

Den ultimata komponenten i alla kvalitetssystem är dess medarbetare – ett erfaret team av proffs inbäddade i en 3PL:s leveranskedja. Det finns ingen ersättning för mänsklig omtanke inom hälsovården. Våra 3PL-tjänster är i händerna på hälsovårdspersonal som vägleds av ett enkelt credo:
Kvalitet först. Patientdriven.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert