Behovet av insyn i leveranskedjan under covid-19-pandemin

Med det brådskande behov som orsakats av covid-19-pandemin har hälsovårdsföretagen intensifierat sina strategier för att förbättra insynen i leveranskedjan och därmed kunna minimera sårbarheter och förverkliga löftet om Leveranskedja 4,0.

En världskarta med sändningsvägar lagda ovanpå ett sjöfraktsfartyg från UPS Healthcare.

Insyn i leveranskedjan är inte ett nytt koncept. Sann heltäckande realtidsinsyn är dock något som få företag har kunnat uppnå på grund av den inneboende komplexiteten och de investeringar som krävs.

Covid-19 har varit en kraftig påminnelse om att brist på insyn gör att företag kämpar vidare utan de verktyg som behövs för att fatta de viktiga, lägliga beslut som krävs för att styra sina organisationer i rätt riktning.

När företag byter strategi i det nya normalläget är det riskabelt att inte söka efter och anamma omfattande insyn. Utan möjlighet att se sina digitala leveranskedjor famlar företag i mörkret utan vägledning.

Det är dags att förnya fokuseringen på insyn i leveranskedjan

Även med befintlig teknik kan de flesta företag än så länge bara drömma om att se och hantera statusen för leverantörsbeställningar som har tillverkats, konsoliderats och lastats på ett fartyg, tullklarerats, lastats upp och anlänt till ett distributionscenter, lastats om, inventerats för omedelbar försäljning och distribuerats till slutkunden – från en leverantör i ett integrerat system.

Covid-19 och den accelererande e-handelsrörelsen har tvingat många företag att försöka förverkliga drömmen om insyn.

Utan möjlighet att se sina digitala leveranskedjor famlar företag i mörkret utan vägledning.

Krisen påvisade sårbarheter såsom om verksamheten snabbt kunde lägga om inköp eller produktion vid en virusrelaterad nedstängning, om prognostiserade lagernivåer överstiger lagerkapacitet, farligt väder, inställda flygtransporter, vägstängningar och arbetsfrågor.

Som ett resultat har insyn blivit en huvudfråga för många av våra kunder under det senaste året.

Ledande företag har använt insynsverktyg under hela pandemin för att bli mer flexibla med sina leveranskedjor och snabbare med sina svar på förändringar, oavsett om det beror på problem med en leverantör, förändringar i kundefterfrågan eller ett oväntat problem längs vägen.

Företag med heltäckande insyn kan se svagheter i leverantörskedjan, vilket hjälper dem att stärka kontanthanteringen, sänka kostnaderna och minska riskerna.

Insyn i leveranskedjan är viktigt för att företag ska få bättre och snabbare förståelse av sin operativa hälsa och sina leverantörers resultat så att de lättare kan genomföra detaljerad riskhantering, utveckla prioriterings- och återhämtningsplaner, hantera andra efterlevnadsfrågor och reagera snabbt på förändringar.

Covid-19 och den accelererande e-handelsrörelsen har tvingat många företag att försöka förverkliga drömmen om insyn.

Ett företags resa mot en samordnad digital leveranskedja

De företag som var bäst förberedda inför pandemin var redan i färd med att tänka framåt och försöka optimera sina leveranskedjor genom digitalisering.

2019 ville en global tillverkare av modesmycken säkerställa verksamhetens livslängd på en snabbt föränderlig konsumentmarknad.

Företaget kämpade för att betjäna sitt detaljhandelsnätverk och sin globala konsumentkanal på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Företagsledningen fastslog att arbete med en enda leverantör för utformning, verkställande och fortgående förbättringar av sin leveranskedja tillsammans med omfattande insyn skulle minska komplexiteten och skapa effektivitet.

UPS hjälper till att omvandla företagets digitala leveranskedja hela vägen från inköpsorder till leveranser och returer och förverkligar därmed drömmen om insyn. En ny global insynsplattform som hjälper till att sammanföra flera logistiksystem är en del av denna helhetslösning.

Med rätt teknik kan företag få tillgång till korrekta, uppkopplade data och få tillämpbara insikter eller vidta korrigerande åtgärder efter behov.

Framtiden för den digitala leveranskedjan kommer att stärka företagen

Det kan vara svårt att hantera den stora mängden data i leveranskedjan, särskilt när man förlitar sig på manuella processer eller gammal teknik. Skillnader i olika system kan leda till frustration och brist på dataharmonisering.

Med rätt teknik kan företag få tillgång till korrekta, uppkopplade data och få tillämpbara insikter eller vidta korrigerande åtgärder efter behov.

Prediktiv och normativ analys med uppbackning av kraften i artificiell intelligens och maskininlärning kan hjälpa företag att förstå varför problem uppstår, när de sannolikt kommer att uppstå och hur de ska förbereda sig för dem (eller ännu bättre, undvika dem helt och hållet).

Kontrolltornslösningar kommer att hjälpa företag att gå framåt och utnyttja dessa nya digitala verktyg till att optimera leveranskedjor – allt från en enda sanningskälla (SSOT). Med ett anslutet, sömlöst och samverkande nätverk kan leveranskedjor utvecklas till anslutna, digitalt aktiverade nätverk.

Att välja en partner som kontinuerligt investerar i digital kapacitet kan hjälpa företag att frigöra potentialen i Leveranskedja 4,0. Företag som påbörjar sin digitala resa kan börja med insyn i leveranskedjan.

Ta reda på varför transporthanteringstjänster kan göra skillnad och innebära en bättre patientupplevelse.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert