Ny spårningsteknik med GPS: En revolution inom en revolution

Om man sänder värdefulla och högkänsliga produkter kan avancerad spårningsteknik ge distinkta fördelar som hjälper till att skydda produkterna hela vägen.

En rad med covid-19-vaccinflaskor.

När covid-19 svepte över världen skapade det en kritisk efterfrågan på medicinska förnödenheter och utrustning.

I början av pandemin hade ett företag i Storbritannien en leverans av medicinsk gummislang på väg till kunder i USA. På begäran av Operation Warp Speed, Trump-administrationens offentlig-privata partnerskap för att bemöta pandemin, försökte UPS Healthcare köpa försändelsen för att användas av första hjälpen-personal och vårdinrättningar.

GPS-spårningsteknik hjälpte till att lokalisera slangarna ombord på en tågvagn, bland tusentals andra komponenter. Med kirurgisk precision avlägsnade UPS-personalen den medicinska utrustningen, lastade om den för snabbare transport och prioriterade leveransen.

Det är ett exempel på hur ny GPS-spårningsteknik hjälper hälsovårdsorganisationer att agera sig snabbare och med större säkerhet stödja patienter och rädda liv.

Spårningsteknik är naturligtvis inget nytt. Idag är GPS inbäddat överallt – i telefoner, fordon och alla typer av elektronisk utrustning.

Vad som däremot håller på att utvecklas inom hälsovårdslogistiken är införandet av spårningsteknik i ett helt sändningsnätverk. Som ett resultat av detta revolutioneras hälsovårdslogistiken i all tysthet med hjälp av anpassade nivåer av tjänster och produkter baserade på spårningsteknik.

Det sker vid precis rätt tidpunkt. Hälsovården befinner sig mitt i en revolution, eftersom nya biologiska preparat har ersatt traditionella läkemedel och nu utgör mer än hälften av de 50 bästsäljande läkemedlen.

Dessa tidskänsliga, temperaturkänsliga, organiska läkemedel kräver en kylkedja som kräver noggrant underhåll och övervakning. Tack vare GPS och annan sofistikerad teknik kan man se status och plats för känsliga sändningar minut för minut.

Hälsovårdslogistiken revolutioneras i all tysthet med hjälp av anpassade nivåer av tjänster och produkter baserade på spårningsteknik.

På UPS Healthcare, till exempel, erbjuder UPS® Premier en portfölj med tjänstealternativ som stöds av nästa generations sensor- och spårningsteknik – ett snabbspår för kritiska hälsovårdssändningar. Funktionerna inkluderar förbättrad sändningsinsyn, övervakning i realtid av ett 24/7/365 kontrolltorn och teknikaktiverad prioritetshantering.

Innovativa logistikleverantörer använder till och med ny spårningsteknik för att omvandla delar av sin traditionella verksamhet till dedikerade hälsovårdsleveranskedjor – ett nätverk inom ett nätverk.

Nätverk inom nätverk, som UPS® Premier, använder skannrar, streckkoder och taggar (aktiva och passiva) för att kommunicera sändningsstatus. Tänk på det som ett paketens internet. Sändningar ”pratar” med sensorer och tekniker, vidarebefordrar realtidstemperatur, plats, tid i transit, flyg- eller markväg och annan viktig statistik.

De mest avancerade nätverken blandar GPS- och mobilteknik, Bluetooth/WiFi-teknik, multiradioteknik/LoRa-teknik (ett lågeffekts- och bredbandsprotokoll) och RFID-teknik (radiofrekvensidentifiering) för att säkerställa insyn och status för hälsovårdssändningar.

Den elektroniska matrisen innebär att ett temperaturkänsligt biologiskt preparat placerat på het asfalt i Kalifornien under brandsäsongen kan varna nätverket om problem uppstår. Teamen ingriper, hämtar paketet innan det korsar en tröskel, kyler ner det eller tillsätter torris.

Tekniken är också ett uttryck för brådska – operatörerna vet var de ska placera prioritetspaket för transport så att de lastas av först och snabbast.

Eftersom sjukvården i allt högre grad förlitar sig på transport och skydd av värdefulla och högkänsliga produkter erbjuder leveranskedjenätverk med revolutionerande GPS-spårningsteknik uppenbarligen bättre värde.

Avancerad spårningsteknik ger tydliga fördelar:

1 Beredskap
Möjligheten att se status i realtid hjälper företag att fatta bättre beslut. När anländer nästa läkemedelsleverans? Vem behöver jobba och vara redo på distribution? Behöver särskilda åtgärder vidtas? Bättre spårningsteknik ger bättre planering och förberedelse för leveranskedjor.

2. Säkerhet
Vissa läkemedel kostar 80 000 USD per dos. Vissa läkemedel är beroendeframkallande. Företag vill alltid veta statusen för den sortens produkter med övervakning som kan ange platser och rörelser för personer som hanterar eller övervakar dem. Ett GPS-spårningsparaply möjliggör aktiv eller passiv övervakning … och erbjuder de bästa garantierna för att sändningarna anländer dit de ska.

3. Resultat
Spårningsdata gör det möjligt för användare att lära sig saker om sina nätverk som de inte kände till. Vilken är den optimala vägen för en hälsovårdsförsändelse? Hur många stopp? Hur många gånger hanteras en sändning? Kan en alternativ väg ge bränslebesparingar? Den bästa spårningstekniken hjälper till att kontrollera arbetskraftskostnaderna och förbättrar markplaneringen – ett grönt element. Ny spårningsteknik möjliggör också beredskapsplanering för de tillfällen när saker inte går som förväntat … eller för större projekt.

4. Försäljning och rykte
Genom att använda ett GPS-spårningssystem av högsta kvalitet bygger man upp förtroendet hos patienter och kunder. Ett företag med avancerad spårningskapacitet vinner affärer istället för ett som inte gör det. Spårning är ett säljverktyg och ett verktyg som ger tillförsikt.

Kontakta oss för att få veta mer om hur du kan ge dina viktiga hälsovårdsleveranser bättre skydd med avancerade spårningslösningar.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert