Optimering av laboratorielogistik

När en patients liv eller välbefinnande är beroende av snabba och korrekta testresultat kan laboratorielogistikens effektivitet och kvalitet göra hela skillnaden.

Läkare tittar på ett prov som centrifugeras.

I år kommer 53 000 människor att dö av tjocktarmscancer. Joe kommer inte att vara en av dem.

Joe behövde en koloskopi, men hans läkare ville inte att den 65-åriga patienten skulle lämna hemmet för att genomgå ett långdraget, invasivt ingrepp på en klinik. Istället beställde läkaren ett hemtest med hög noggrannhet.

Testpaketet anlände via UPS och Joe tog ett prov. Han förpackade, etiketterade och skickade personligen tillbaka det via UPS till ett laboratorium för analys. Han ägnade 45 minuter åt dessa enkla steg för att skydda sin hälsa.

Dagen efter fick Joes läkare resultatet: Inga tecken på problem.

Laboratorielogistikens växande roll

Laboratorieanalys och tolkning av en läkare gav Joe sinnesro. Lika viktigt i dagens patientvård är den logistikprocess som transporterar Joes medicinska prover.

Över hela världen har covid-19-pandemin belyst den växande rollen för laboratorielogistik inom hälsovården. Läkare, forskare och patienter förlitar sig i allt högre grad på praktik och forskning som stöds av snabba, säkra leveranser av prover, vacciner, läkemedel och andra medicinska produkter.

Flera trender belyser den nya betydelsen av laboratorielogistik:

Hemsjukvård, till att börja med. Idag kan logistikpartner hämta upp eller leverera medicinska prover nästan när som helst och var som helst. Ett välbekant sovrum, som Joes, kan bli en vårdmiljö.

Läkare, forskare och patienter förlitar sig i allt högre grad på praktik och forskning som stöds av snabba, säkra leveranser av prover, vacciner, läkemedel och andra medicinska produkter.

Personanpassad medicin har också stärkt laboratorielogistikens profil, delvis på grund av uppkomsten av biologiska preparat – behandlingar från organiska källor som kan rikta in sig på faktiska sjukdomar, inte bara deras symtom. Vacciner är biologiska preparat, och de kräver noggranna temperaturkontroller. Logistikpartner med insyn och tillförlitlighet skyddar integriteten hos känsliga sändningar.

En tredje trend är värdebaserad vård. När hälsovårdsleverantörer kan tjäna mer baserat på resultat söker de efter pålitliga tidsenliga leveranser och en smidig, komplex leveranskedja som kan hantera mindre leveranser som sker oftare.

För det fjärde har tekniken skapat nya kopplingar mellan hälsovård och logistik. Automatisering och artificiell intelligens förbättrar spårning av prover och enheter, realtidsinsyn och transparens.

Allra sist kommer den stora trendskaparen: covid-19. Att bekämpa en pandemi på global nivå kräver lager med större tillgängliga volymer och en flexiblare leveranskedja. Nationer är nu redo att distribuera miljarder doser av potentiella vacciner via leveranskedjor som måste ha kompromisslösa temperatur- och kvalitetssystem.

Samtidigt har covid-19, precis som i Joes fall, gjort telehälsa till det alternativ som föredras av många läkare och patienter. Det har förhöjt laboratorielogistikens roll vid diagnos och behandling av sjukdomar.

Hälsovårdsföretag som vill ha en konkurrensfördel kan inte föra ett seriöst samtal utan att laboratorielogistik står på dagordningen.

En konkurrensfördel med UPS Healthcare

Hälsovårdsföretag som vill ha en konkurrensfördel kan inte föra ett seriöst samtal utan att laboratorielogistik står på dagordningen. Det gäller oavsett om företagen hanterar prover, genomför kliniska prövningar eller bedriver forskning. De förlitar sig alla på prover och föremål som transporteras snabbt och med integritet.

Men laboratorielogistikens utmaningar är inget för veklingar.

Livräddande, dyra, tids- och temperaturkänsliga produkter får aldrig äventyras. Prover kan innehålla smittämnen och kräva hantering i processer som är riskfria från början till slut. En kvalitetspartner arbetar i åratal med att förbereda sin hälsovårdsleveranskedja för att hantera sådana sändningar.

Hos UPS har hälsovårdslogistik varit en prioritet i ett decennium. Detta fokus har skapat ett hälsovårdsnätverk inom ett nätverk, UPS® Premier. Denna portfölj med viktiga sändningsalternativ är ett snabbspår för hälsovårdsprodukter. Nätverket använder nästa generations sensor- och spårningsteknik för att kommunicera sändningsstatus till en kritisk paketnätverks- och ledningscentral. Laboratorieprovpaket ”pratar” med varandra och med tekniker, vidarebefordrar realtidstemperatur, plats, tid i transit, flyg- eller markväg och annan viktig information.

Förpackningarna mognar inom den modern laboratorielogistiken. Tidpunkten är rätt – UPS forskning visar att 41 % av leveranskedjechefer ser förpackningsfel som en stor utmaning. En bra laboratorielogistikpartner erbjuder en portfölj med temperaturkontrollerade förpackningsalternativ i olika storlekar, temperaturintervall och tidslängder, för engångsbruk eller återanvändning.

UPS studier visar att 41 % av leveranskedjechefer ser förpackningsfel som en stor utmaning.

Behovet av hastighet i laboratorielogistik

Snabbhet är viktigt. Just nu får mer än 80 % av laboratorierna klagomål på handläggningstiderna för prover och resultat.

Tidigare leverans innebär snabbare testresultat ... och bättre resultat för patienterna. Snabbhet är också bra medicin för operativ effektivitet – 93 % av hälsovårdschefer säger att det är viktigt att ha kontroll över leveranskedjan och logistikkostnaderna. Slöseri med tid innebär slöseri med pengar.

Provstabilitet och hållbarhet är grundläggande krav. Samtidigt som ett prov tas börjar nedräkningen för dess hållbarhet. Tillförlitlig transport och övervakning genom leveranskedjan säkerställer tidsenlig leverans och en bättre patientupplevelse.

Var och en av världens 7,8 miljarder människor är blivande patienter. Människor i alla åldrar, klasser och fysiska förhållanden är beroende av partnerskap mellan hälsovårds- och logistikleverantörer för att kunna leva långa, hälsosamma och produktiva liv.

Laboratorier spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa läkare att diagnostisera en åkomma snabbt och korrekt och säkerställa den bästa behandlingsplanen. Modern medicin är allt mer beroende av ett gemensamt syfte mellan laboratorier och logistik.

Framgång kommer från samma grundfilosofi: Det är inte ett stickprov. Det är en person.

Utnyttja våra laboratorielogistiklösningar för att öka effektiviteten och förkorta handläggningstiden för diagnostiska prover.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert