Trender inom hemsjukvård: Åldras hemma

Genom att effektivisera logistiken i leveranskedjan för hemsjukvård kan företag på ett effektivare sätt uppfylla äldre människors behov av att åldras hemma.

En dotter kramar sin mamma som sitter i rullstol.

En närmare titt på frågan om hemsjukvård

När man blir äldre är tanken på att lämna sitt hem för att få stödboende ofta smärtsam. Borta kan vara bra, men hemma är trots allt bäst.

Ta till exempel Anne och Michael S. De är i sextioårsåldern och har bott i samma bostad i mer än tre decennier. Deras barn växte upp där, och nu kommer deras barnbarn dit för att leka. De har skapat livslånga minnen i sitt hem.

Tyvärr har både Anne och Michael problem med hälsan. Anne, 62, har multipel skleros (MS) och sitter i rullstol. Michael, 64, skadades allvarligt i en jordbruksolycka i sin ungdom. Både knän och höfter har bytts ut.

När de blickar framåt oroar sig Anne och Michael för hur de ska få tillgång till det läkarstöd de behöver för att kunna hantera sin hälsa. De gillar idén att lägga upp en plan för att kunna fortsätta leva självständigt i sitt hem när de åldras.

”Vi älskar tanken på att kunna se våra barnbarn växa upp och leka på samma platser som våra barn lekte när de var små”, säger Anne.

För dem är utsikterna till att åldras hemma djupt tilltalande. Det innebär att bo kvar i deras hus och sköta sin dagliga vård hemifrån. Om de kan använda modern teknik för att få det att fungera vore det bästa av två världar.

Faktorer som driver på utvecklingen av hemsjukvårdstjänster

Som del av efterkrigsgenerationen är Anne och Michael S. del av en generation som lever längre än någonsin tidigare. Den ökande förväntade livslängden, tillsammans med en ökning av antalet mindre hushåll har skapar en önskan om att åldras hemma.

Med vuxna barn som ofta är upptagna med sitt eget liv och ibland bor långt från sina åldrande föräldrar, vem kommer att ge den vården varje dag? I takt med att tekniken förbättras och marknadskrafterna ingriper är företagen i allt högre grad beredda att ta över och erbjuda den hemsjukvård som tidigare har samordnats av familjemedlemmar.

Det är logiskt att betalare och vårdgivare erbjuder bättre hemsjukvård. Ju mer vård som kan hanteras på distans, desto mer minskar belastningen på de traditionella hälsovårdssystemen.

”Det handlar om att hitta sätt att hjälpa till att sänka kostnaderna, hålla patienterna borta från sjukhussängarna och väntrummen på läkarmottagningarna, och till och med från ambulanserna som kanske gör onödiga resor till akutmottagningen”, förklarar Chris Brown, senior strategichef på UPS Healthcare Strategy-gruppen.

Samtidigt påverkar den ökade e-handeln och ökningen av beställningstjänster patienternas förväntningar på hälsovården. Om man kan beställa en resa över telefon, varför inte be en sjuksköterska att ge en spruta?

”Den globala trenden med konsumenter som vill få sina behov tillgodosedda och göra saker när de själva vill kommer att fortsätta att driva vården till hemmet, där patienterna trivs och där det är mindre stressigt och mer bekvämt”, säger Brown.

”Det handlar om att hitta sätt att hjälpa till att sänka kostnaderna, hålla patienterna borta från sjukhussängarna och väntrummen på läkarmottagningarna, och till och med från ambulanserna som kanske gör onödiga resor till akutmottagningen.”

Chris Brown, UPS Healthcare Strategy

Telehälsa som en hemsjukvårdstjänst

En viktig del av hemsjukvården är telehälsa: att erbjuda hälsovårdstjänster via en internetanslutning eller telefonlinje.

Telehälsa är inget nytt, men en stor del av utvecklingen inom telehälsotjänster drivs av den yngre generationen vuxna som är vana vid att hantera sina liv via digitala enheter. Med telehälsa kan patienter få medicinsk rådgivning, planera in tester och få recept utskrivna från hemmets sköna vrå – eller varhelst de väljer att ta samtalet.

Anne och Michael S. är de perfekta kandidaterna för telehälsa. De får dock för närvarande inget stöd i hemmet och har inte tillgång till hälsovård eller information via internet eller telefon. Istället åker de på läkarbesök två gånger i månaden på andra sidan stan, ungefär 45 minuter bort.

Branschen arbetar för att göra tekniken tillgänglig för seniorer som inte är digitalt kunniga. Läkare kan utfärda enheter såsom surfplattor och hälsomonitorer till patienter som kan användas utanför läkarmottagningen.

Att ha tillförlitlig tillgång till telehälsotjänster är en viktig komponent för äldre som har beslutat sig för att åldras i hemmet.

Logistiken för leverans av hemsjukvård

Även om det finns många fördelar med telehälsa är det bara en del av ekvationen. ”Även om vården erbjuds digitalt genom teknik som telehälsa måste behandlingen ändå ske på plats”, förklarar Mark Taylor, chef för UPS Healthcare Strategy-gruppen. ”Det betyder att patienterna fortfarande rent fysiskt måste få läkemedel eller medicinsk apparatur.”

Att koordinera ankomsten av nödvändiga förbrukningsmateriel till hemmet är en vanlig smärtpunkt för leverantörer av hemsjukvård”, säger Taylor. ”Sjuksköterskor kan ägna avsevärd tid åt att jaga förbrukningsmateriel och läkemedel, eller komma hem för att ge behandling när utrustningen inte finns där.”

Här har tekniken en roll att fylla för att bättre synkronisera leveransen av förbrukningsmateriel till vårdgivare genom att ge realtidsinsyn i produkternas förflyttning genom leveranskedjan och större kontroll över deras schemaläggning.

Den allt intelligentare distributionen av medicinsk utrustning till decentraliserade lager, som drivs av prediktiv analys av inventarieflöden, kan bidra till att placera nödvändiga medicinska förnödenheter, diagnostiska testpaket och utrustning närmare patientens hem.

Tekniken har en roll att fylla för att bättre synkronisera leveransen av förbrukningsmateriel till vårdgivare genom att ge realtidsinsyn i produkternas förflyttning genom leveranskedjan och större kontroll över deras schemaläggning.

Att komma innanför dörren och andra överväganden

Att krympa leveranskedjan för hemsjukvård är en viktig del i att skapa det som Taylor kallar för ”en stark patientkonsumentupplevelse”.

Samtidigt krävs nya överväganden för att leveranskedjan ska kunna nå hela vägen till människors hem genom leveransen av medicinska varor och förbrukningsmateriel. Ta till exempel hanteringen av temperaturkänsliga läkemedel. Kraven på hantering av kylkedjeleveranser är väl fastställda för hälsovårdsprodukter som förflyttas inom traditionella kanaler. Brown säger att UPS utforskar leveransanpassningar för att skydda leveranser som görs direkt till hemmet. Ett sådant alternativ kan vara att ge en kund med begränsad rörlighet möjligheten att begära att föraren väntar en viss tid efter att ha ringt på dörren.

En annan fråga är tillstånd för en läkare att gå in i bostaden. I och med utvecklingen av hemsjukvården kommer hushållen att bjuda in fler och fler människor som de inte känner i sina hem. Att låta en läkare komma innanför dörren i ditt hem kräver förtroende, men fördelarna är betydande.

För personer som Anne och Michael, som har svårt att ta sig till läkarmottagningen och inte vill riskera att bli sjuka på grund av ett besök till en mottagning full av bakterier vore det idealiskt med en vaccinering som ges i deras hem.

Driva effektivitet i hälsovårdsleveranskedjan

Hälsovårdsleveranskedjan kan vara välkänd för sin ineffektivitet. Hantering av komplexa lager och påfyllning av förbrukningsmateriel i många anläggningar kan leda till svinn.

En 2019 undersökning utförd av Cardinal Health visade att nästan tre fjärdedelar (74 %) av läkarna och sjuksköterskorna ansåg att ”söka efter förbrukningsmateriel som borde vara lättillgänglig” hade störst inverkan på deras produktivitet på arbetet. Frustration kan i sin tur leda till ineffektivitet vid beställning av ersättningar. Utmaningar är dock också möjligheter.

”Vi tror att en av de största möjligheterna ligger i att effektivisera leveransen av förbrukningsmateriel och utrustning som används inom hemsjukvården, att placera dem närmare vårdplatsen för att förkorta leveranskedjan samt att erbjuda mer flexibilitet och insyn för både patienter och vårdgivare”, säger Brown.

Brown föreslår ett närmare samarbete med hemsjukvårdsmyndigheter som kan bidra till att underlätta effektiv leverans inte bara av förbrukningsmateriel utan också av tjänster. För överbelastade sjuksköterskor kan en effektiv leveranskedja öka arbetstillfredsställelsen.

”En av de största möjligheterna är att effektivisera leveransen av förbrukningsmateriel och utrustning som används inom hemsjukvården, placera dem närmare vårdplatsen för att förkorta leveranskedjan, och tillhandahålla mer flexibilitet och insyn för både patienter och vårdgivare.”

Chris Brown, UPS Healthcare Strategy

Hantering av kroniska sjukdomar och postakut vård

Inriktningen på komplexa eller kroniska sjukdomar är ett viktigt fokusområde för experter i hälsovårdsleveranskedjan.

Att erbjuda tjänster för patienter med kroniska sjukdomar – från diabetes och andningssjukdomar till hjärtsjukdomar och njursjukvård – driver cirka 90 % av de totala årliga utgifterna för hälsovården i USA, enligt CDC.

Genom att utveckla heltäckande hemsjukvårdstjänster kan man minska kostnaderna på det området. Det finns också en möjlighet för logistikleverantörer att utforska specialiserade tjänster, till exempel att leverera medicinsk apparatur i hemmet.

Det begränsas inte till kroniska sjukdomar. Förbättrat stöd för hemsjukvård kan skapa fler alternativ för postakut vård, säger Taylor. ”Traditionellt sett, efter att ha gått igenom öppen hjärtkirurgi tillbringade man ganska mycket tid i en sjukhussäng med fortsatt vård och övervakning av sjuksköterskor.”

Med förbättrade alternativ för hemsjukvård finns det möjlighet att skicka hem patienten tidigare och att skicka ut sjuksköterskor för övervakning med stöd av teknikaktiverad medicinsk apparatur. Det ger en snabbare omsättning på vårdplatser samtidigt som patienterna får vila upp sig i hemma.

Hemsjukvård och en gradvis mognande marknad

Vi befinner oss fortfarande bara i början av hemsjukvårdsbranschen i USA. Sektorn är fortfarande väldigt fragmenterad och tekniken är relativt outvecklad, med brist på allmänt vedertagen bästa praxis. Det kan leda till onödiga kostnader och göra det svårare att överföra mer komplicerad vård till hemmet. Större försäkringsbolag och hälsovårdsleverantörer är medvetna om detta och driver på en större konsolidering av branschen.

Enligt Browns åsikt ”är försäkringsbolag verksamma som hälsovårdsleverantörer, och hälsovårdsleverantörer blir i allt väsentligt teknikföretag, allt med målet att nå patienter och ge vård till lägre kostnad”.

Hemmet som en plattform för åldrande på plats

Att uppgradera hemmet för att möjliggöra åldrande i hemmet sker inte av sig självt. Anne och Michael S. har redan gjort ändringar i sitt hem genom att lägga till trapphissar och andra anpassningar för rullstol och göra hemmet i tre plan tillgängligt för Anne – men det finns mer som de vet att de behöver göra.

”Vårt oberoende betyder mycket för oss. Vi vill inte lämna vårt hem, men vi behöver verkligen bygga om huset för att passa våra behov”, säger Anne. ”Vi skulle gärna vilja ha en tjänst som hjälper oss att åldras i hemmet, så att vi aldrig behöver flytta till ett vårdhem. Det vore toppen att få råd av en expert.”

Läs mer om hur UPS hjälper hälsovårdsindustrin att utveckla logistiktjänster för hemsjukvård.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert