4 nycklar till säker och snabb transport av prover

Kritiska laboratorieleveranser kräver noggrann hantering. Se hur ett laboratorium fokuserade på fyra nyckelfaktorer för att förbättra laboratoriets logistiska processer och förbereda verksamheten för framgång.

En behandskad hand tar ut ett laboratorieprov ur en frys.

Marknaden för kliniska laboratorietester i sin helhet genomgår en enorm tillväxt. Mer specifikt förväntas diagnostik på vårdplatsen uppgå till 50 miljarder USD 2025 enligt Global Market Insights, Inc.

MyGenetx hade dock nått en punkt där de stod inför ett hinder för tillväxt. Företaget var ofta beroende av logistikleverantörer som levererade sent på morgonen. Det innebar fördröjda testresultat för läkarna och potentiella behandlingsförseningar.

MyGenetx stod också inför ett affärsproblem: oförutsägbara leveranser gjorde det svårt att ta sig an fler kunder och se till att de hade tillräckligt med personal för att behandla proverna. Deras anseende stod på spel.

För att bli konkurrenskraftigare insåg MyGenetx att de behövde en logistikleverantör som kunde göra snabba och tillförlitliga leveranser och erbjuda tjänster som kunde hjälpa till att upprätthålla den helt avgörande provintegriteten. De visste att leverantören måste ha expertis inom provlogistik och erbjuda smarta verktyg som ökade insynen i laboratoriets inkommande leveranser.

De valde därför UPS Healthcare, som erbjöd allt detta och till och med konfigurerade automatiserad sändningsbehandling för laboratoriets kunder.

Resultaten var mycket givande. På bara fyra år gick MyGenetx från att bearbeta 1 500 tester per vecka på en plats till nästan 10 000 prover per vecka på 20 platser.

Här är fyra nyckelfaktorer som kan hjälpa alla företag som erbjuder laboratoriediagnostiska tjänster att förbättra tillväxten.

1 Förkorta handläggningstiden

Ju tidigare prover från läkarna levereras till laboratoriet, desto kortare blir den totala handläggningstiden. När prover behandlas tidigare kan läkarna få resultaten snabbare, vilket kan hjälpa till att lindra patientens ”ångesttid”.

UPS Healthcare specialiserar sig på logistik för laboratorieprover och erbjuder tidigare leverans genom att erbjuda tjänster för upphämtning före gryningen, med tillförlitlig leverans till laboratorier långt före normala leveranstider. Det gör det möjligt för diagnostiska laboratorier att testa prover tidigare och till och med ge läkare vissa testresultat samma dag.

2. Välj hållbara förpackningar

Snabbhet är irrelevant om provet läcker under transporten och kanske skadar hela sändningen. Faktum är att 37 % av de logistikansvariga inom hälsovården som tillfrågades av UPS sa att de inte var framgångsrika när det gällde att förebygga produktskador eller produktförstörelse. Det är därför det är så viktigt att förpackningen är robust, lättanvänd och utformad uteslutande för prover. Hållbara UPS Healthcare-förpackningslösningar lägger till exempel till ett extra skyddslager för biologiska ämnen för att skydda prover under transport.

3. Håll noggrann koll på prover

Att inte veta när ett paket anländer eller om det är försenat var ett allvarligt problem för MyGenetx. Det är också oacceptabelt för alla laboratorier. En erfaren 3PL-logistikleverantör ser till att ditt laboratorium har insyn i inkommande sändningar.

Insynsverktyg online, som UPS® Premier, hjälpte MyGenetx att hantera volymen av inkommande sändningar så att de kan se till att det finns personal till hands när det behövs.

4. Ta full kontroll över processen

Genom att arbeta tillsammans kan laboratorier och deras kliniska kunder förbättra servicen för sina kunder. UPS® Lab Specimen Pickup Point-programmet kan hjälpa till att samordna samarbetet. Det ger en fast tid och en standardplats för upphämtning på den kliniska anläggningen så att personalen alltid vet var de ska lämna provförsändelser. En UPS-chaufför skannar varje paket vid upphämtningen så att laboratorierna får snudd på realtidsinsyn. Den här processen bidrar till större bekvämlighet för läkare samt konsekvens och tillförlitlighet.

När laboratorierna arbetar för att uppfylla nya krav kan det kanske verka som om förbättringar av provlogistikprocesserna har en lägre prioritet. Du kan dock få en tydlig konkurrensfördel om du har det i åtanke och samarbetar med en specialiserad logistikleverantör.

För MyGenetx innebar samarbetet med UPS att de kunde skicka prover snabbare, säkrare och med lägre risk. Förändringen har gjort stor skillnad: MyGenetx kan behandla prover med en hastighet som bidrar till att driva deras snabbt växande verksamhet.

Läs mer om UPS Healthcares lösningar för laboratoriediagnostik här. Du kan också kontakta oss om du vill diskutera hur vi kan hjälpa dig att optimera din laboratorielogistik.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert