av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Ta bort sändning i CampusShip

På sidan Sändningshistorik kan du annullera sändningar som gjorts inom de senaste 90 dagarna. På den här sidan kan du även visa sändningshistoriken för de senaste 90 dagarna samt sändningsdetaljer, inklusive paketinformation och sändningskostnader.

Obs! Vissa UPS CampusShip-tjänster och -funktioner måste tilldelas av din UPS CampusShip-administratör. För att kontakta din administratör, välj knappen Administrator Lookup (om tillgänglig), eller Företagssupport längst ned på sidan Skapa sändning.

Annullera en sändning

Din sändningshistorik tillåter dig att annullera sändningar som gjorts inom de senaste 90 dagarna. På den här sidan kan du även visa sändningshistoriken för de senaste 90 dagarna samt sändningsdetaljer, inklusive paketinformation och fraktkostnader. Obs!Vissa funktioner i sändningshistoriken kan ha tilldelats av din administratör.

Om du vill annullera en sändning går du till fliken Sändning och väljer Visa sändningshistorik. UPS CampusShip-användare kan annullera en sändning från tabellen över tidigare sändningar. Klicka på knappen bredvid vald sändning och välj Annullera sändning. Du kan också välja att annullera en viss sändning från sidan Bekräfta sändning.

Klicka på OK för att bekräfta annulleringsåtgärden. Om du vill avsluta annulleringsåtgärden väljer du Avbryt.

Om du väljer OK uppdateras sidan med ett meddelande om att annulleringen bearbetas men att det tar ett tag för informationen att uppdateras i UPS-systemen.

Obs! Gör ingenting under tiden när annulleringsförfrågan bearbetas. Om du vill kontrollera att annulleringsbegäran har uppdaterats klickar du på knappen Uppdatera i webbläsaren. Ett X visas i kolumnen för den annullerade sändningen i sändningshistoriken.

Du kan även annullera en sändning på sidan Bekräfta sändning.

Tillbaka till början

Så annullerar du sändningar som är äldre än 90 dagar

Om du vill annullera en sändning som gjorts inom de senaste 90 dagar använder du sändningshistoriken i UPS CampusShip®. Om du behöver annullera en sändning efter att 90 dagar gått ska du kontakta UPS kundtjänst.

Tillbaka till början