Spåra paket i CampusShip

Sidan Sökningsöversikt öppnas på sidan Sändningshistorik. I översikten visas komplett information för varje UPS CampusShip-sändning: ett söknummer, status för sändningen och översiktsinformation om utsatt leveransdatum, plats, sändningsservice och antal paket.

Detta dokument innehåller:

Sändningsnummer

Ett UPS-sändningsnummer tilldelas automatiskt till varje paket. Du eller din kund kan använda detta nummer för att lokalisera ditt paket i systemet, se dess leveransstatus och andra detaljer.

Ett UPS sökningsnummer kallas ibland för 1Z-nummer och ska vara av samma typ som detta exempel:

 • 1Z9999999999999999


Om sändningen som du har valt på sidan Sändningshistorik har flera paket kan du visa en utökad översikt över hela sändningen. Gå till översiktskolumnen och välj Visa alla.

För att få en fullständig bild av sändningsprocessen för den valda sändningen väljer du Detaljer under sändningsnumret. Detaljerad information om sändningen visas, inklusive antal paket i sändningen, mottagaradress, pakettyp, vikt, information om referensnummer, händelser under paketets leverans och leveransinformation.

Om du vill återgå till sökningsöversikten från en detaljskärm väljer du Tillbaka till sökningsöversikt.

Tillbaka till början

Sökningsdetaljer

Du får åtkomst till sidan Sökningsdetaljer från Sökningsöversikt. På den här sidan granskar du sändnings- och sökningsdetaljer för ett visst paket.

Den sändningsinformation som visas består av:

 • Status: Paketstatus
 • Beräknad leverans: Månad, dag, år
 • Skickat till: Adressinformation
 • Skickad eller fakturerad till: Avsändnings/faktureringsdatum
 • Sökningsnummer: 1Z-nummer
 • Typ av tjänst: Namn på tjänst
 • Vikt: Rätt måttenhet (amerikanska pund eller kilogram)
 • Flera paket: Antal paket med länk för att Visa alla

Visade sökningsdetaljer inbegriper:

 • Datum: Datum för aktiviteten som visas i det fältet
 • Tid: Tid för aktiviteten som visas i det fältet
 • Plats: Plats för aktiviteten som visas i det fältet
 • Aktivitet: En enskild händelse (t.ex. skanning på ursprungsplatsen, vid leverans eller uppackning) under sändningsprocessen. Från listan på skannade aktiviteter kan du skaffa dig en bild av sändningsprocessen för varje paket från ursprungsplats till leveransdestination.

Om du vill återgå till sökningsöversikten väljer du Tillbaka till sökningsöversikt.

Tillbaka till början

Kontakta UPS

Vid frågor om UPS CampusShip, kontakta din UPS CampusShip-administratör. För UPS CampusShip tekniskt stöd, klicka på länken nedan.

UPS CampusShip teknisk support