av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Vanliga frågor om sändningsorder i CampusShip

Utkast av fraktsedel

Med hjälp av funktionen utkast av fraktsedel kan du skapa en ofullständig sändning och spara informationen så att den kan behandlas vid ett senare tillfälle av dig eller någon annan, beroende på vilka förmåner som har tilldelats av din CampusShip-administratör. När du angett viss information kan du spara den och skriva ut utkastet av fraktsedeln för ditt paket. En behörig person kan sedan använda utkastet av fraktsedeln som bifogats paketet för att hämta sparade sändningsdata, lägga till saknad information och skriva ut en slutgiltig fraktsedel så att sändningen kan slutföras.

Tillbaka till början

Skapa ett utkast av en fraktsedel

Om du tilldelas förmånen att kunna skapa utkast av fraktsedlar av din CampusShip-administratör anger du sändningsuppgifter på sidan Sänd ett paket som du normalt gör. När du angett all information du har för sändningen och vill spara informationen och skapa ett utkast av fraktsedeln så att sändningen kan slutföras vid ett senare tillfälle, klickar du på länken Skriv ut och spara utkast av en fraktsedel.

Skriv sedan ut utkastet av fraktsedeln och bifoga den med paketet så att den kan behandlas vid ett senare tillfälle och sändningen kan slutföras. Du kan också skapa ett utkast av fraktsedeln från sidan Ytterligare sändningsalternativ och sidan Välj exportformulär (i förekommande fall).

Obs! Länken Utkast av en fraktsedel kommer endast att vara tillgänglig för dem till vilka administratören tilldelat förmånen att skapa ett utkast av en fraktsedel.

Tillbaka till början

Behandla utkast av fraktsedel

Behandla ett utkast av en fraktsedel genom att klicka på Behandla utkast av fraktsedel i området till vänster. Skanna sedan streckkoden på fraktsedeln eller ange fraktsedels-ID och klicka på Skicka. Du kommer då att få se de ofullständiga sändningsuppgifter som är kopplade till detta utkast av fraktsedeln. Ange de sändningsuppgifter som saknas så att utkastet av fraktsedeln kan behandlas.

Beroende på vilka förmåner som du tilldelats av din administratör kommer du att kunna färdigställa olika informationsuppsättningar:

  • Fullständig redigeringsförmån: Om du har denna förmån kan du redigera all sändningsinformation.
  • Paketviktsförmån: Om du har denna förmån kan du endast ange vikt på paket i sändningen.


Oavsett vilka förmåner du har, kan du välja att uppdatera utkastet av fraktsedeln genom att klicka på länken Uppdatera eller färdigställa sändningen och skriva ut fraktsedlar genom att klicka på Sänd nu. Om du väljer att uppdatera utkastet av fraktsedeln sparas den nya informationen, men utkastet av fraktsedeln skrivs inte ut. Om du klickar på Sänd nu färdigställs sändningen, vilket innebär att du kan skriva ut de slutgiltiga fraktsedlarna. Om detta alternativ används tas också utkastet av fraktsedeln bort från listan Fraktsedelshistorik.

Tillbaka till början

Status för utkast av fraktsedel

Om du vill se en lista med de utkast för fraktsedlar som du har skapat, klickar du på Visa utkast av fraktsedlar i området till vänster. Obs! du kommer bara att kunna visa en lista med utkast av fraktsedlar om din CampusShip-administratör har tilldelat dig förmånen att kunna skapa utkast för fraktsedlar. På sidan Fraktsedelshistorik visas alla utkast av fraktsedlar du har skapat som ännu inte har behandlats. När ett utkast av en fraktsedel har behandlats och en sändning har skapats, kommer det utkastet inte att finnas kvar under Fraktsedelshistorik. Utkast av fraktsedlar tas också bort från listan efter 30 dagar.

Du kan visa och ändra sändningsinformationen för varje utkast (klicka på Ta bort/Ändra) eller ta bort en eller flera utkast av fraktsedlar helt och hållet (klicka på Ta bort). Du kan också välja att Upprepa sändning, genom vilket en ny sändning med samma information skapas. Om du behöver skriva ut det aktuella utkastet av fraktsedeln som är kopplad till en viss sändning igen (om den ursprungliga har förlorats eller skadats) väljer du lämpliga utkast av fraktsedlar i listan och klickar på Skriv ut fraktsedlar igen.

Tillbaka till början

Exportera dokument till ett utkast av en fraktsedel

Det går vid behov att lägga till exportdokument i ditt utkast av en fraksedel. Skapa bara de erforderliga dokumenten i processen Sänd ett paket och klicka på Skriv ut och spara fraktsedel. Om exportdokumenten emellertid måste uppdateras när fraktsedeln behandlas kan endast en person med Fullständig redigeringsförmån uppdatera den informationen.

Tillbaka till början