Sändningsprofiler i CampusShip

Som administratör kan du bygga upp sändningsförmånspaket som du tilldelar användare. Du kan när som helst ändra förmånerna i ett paket.

  • Standard förmånspaket

    För att du ska kunna välja förmånspaket som används ofta och för att ge dig en bas för anpassning innehåller UPS CampusShip följande standard förmånspaket.
  • Skapa förmånspaket

    Administrativ hjälp för att skapa UPS CampusShip förmånspaket.
  • Ändra förmånspaket

    Bekräfta standardinformationen för sändningsförmånspaketet eller anpassa det efter företagets behov.