Sändningsinställningar i CampusShip

UPS CampusShip är strömlinjeformat för att bearbeta sändningar med adressböcker, förinställda sändningsalternativ och paketval från dina sändningsinställningar.

Sändningsalternativ

Modulen med sändningsalternativ innehåller listrutan för sändningsservice och listrutan för pakettyp.

Obs! Vissa UPS CampusShip-tjänster och -funktioner måste tilldelas av din UPS CampusShip-administratör. För att kontakta din administratör, välj knappen Administrator Lookup (om tillgänglig), eller Företagssupport längst ned på sidan Skapa sändning. För mer information, se avsnitt Resurser på UPS.com

Tjänst: Om du anger en inställning för UPS servicealterativ blir den inställningen standardvalet i listrutan för servicealternativ på sidan Skapa en sändning. Du kan redigera alla förinställda serviceval när du bearbetar en sändning.

Emballage: Om en emballageinställning har förinställts blir den inställningen standardvalet i listrutan Emballagetyp på sidan Skapa en sändning. Vissa emballagetyper kan vara ogiltiga för ditt serviceval.

För att spara ändrade service- eller emballageinställningar, välj Uppdatera. Mer information om paketering finns i paketeringsavsnittet i den här guiden.

Tillbaka till början

Referensvärdesalternativ

I avsnittet Referensvärden finns inställningen för standardreferensnumren som visas när ett sändningsformulär öppnas. Du kan behålla värdena eller skriva över dem.

Referensnummer används för att återspegla inköpsordernummer, fakturanummer och så vidare. Referensnummer består av ett värde (bokstäver och/eller siffror) och en beskrivning.

Administratörer kan skapa eller importera referensnummer och spara dem som listor. Företagsavsändare kan välja och validera referensnummer från kända värden i listor. Om du vill söka i listorna och välja ett specifikt referensnummervärde väljer du Sök bredvid ett referensnummerfält.

Om du vill spara ändrade referensnummerinställningar väljer du Uppdatera.

Tillbaka till början

Alternativ för betalningssätt

I avsnittet om betalningssätt kan du ange att ett betalningssätt ska visas som standardbetalningssätt när sändningar bearbetas. Valen för standardbetalningssätt är ett UPS-konto som associeras med din sändningsplats eller betalkort (t.ex. ett bank- eller kreditkort, i tillämpliga fall).

För att spara och modifiera Betalningsinställningar, välj Uppdatera.

Obs: Vissa betalningsalternativ kan begränsas av Företagsadministratören. Mer information om betalningssätt finns i Betalningssätt i den här guiden.

Tillbaka till början

Alternativ för sändningshistorik

Modulen Sändningshistorik påverkar hur tidigare sändningar visar översiktsinformation.

Om du vill ändra vilka fält som visas i tabellkolumnerna:

  1. Avmarkera Använd tabellinställningar från standardhistorik.
  2. Om du vill ändra antal dagar som visas väljer du 1 dag, 7 dagar, 30 dagar eller anpassat datumintervall i listrutan.

    Om du vill ändra vilken information som visas väljer du Ändra visning för i listrutan för att ändra visning för en av fyra specifika kolumner. Välj vilka fält du vill visa i tabellkolumnen. Granska dina val för att vara säker på att samma fält inte har valts för mer än en kolumn.

    Om du vill ändra sorteringsordningen för kolumnerna väljer du ett av kolumnvalen i listrutan för att Sortera tabell efter. Du kan ange att tabellresultat ska visas i stigande eller fallande ordning genom att välja motsvarande knapp.


Om du vill återställa standardkolumninställningarna, markera kryssrutan Använd tabellinställningar från standardhistorik. Detta återställer originalinställningarna på sidan UPS CampusShip sändningshistorik när du har ändrat kolumnens visningsinställningar och vill återställa standardtabellkolumnerna och sorteringsordning.

För att spara ändrade inställningar för sändningshistorik väljer du Uppdatera.

Tillbaka till början

Alternativ för upphämtning, utskrift och adressbok

Med modulen UPS-upphämtningstider kan du göra en standardtidsinställning för när paket som associeras med upphämtningsförfrågan är klara för upphämtning. Du kan även ange den senaste tiden när paketet ska hämtas upp.

Med modulen Skrivarinställningar kan du ange inställningar för skrivaren vid utskrift av kvitton och etiketter när sändningar bearbetas.

  • Markera kryssrutan Skriv ut kvitto om kvittot ska vara tillgängligt för utskrift när en sändning bekräftas.
  • Markera kryssrutorna för termoskrivaren så att UPS-termoskrivaren används istället för laserskrivare för att skriva ut etiketter och kvitton. Obs! Du måste ha installerat en UPS-termoskrivare för att det här alternativet ska fungera. Om du vill installera en UPS-termoskrivare klickar du på länken för att ladda ned skrivarens drivrutiner.
  • Om du vill testa en skrivare(laser- eller termoskrivare) väljer du Skriv ut testetikett.

Med adressboksmodulen kan du ange att en adressboksinställning ska spara nya adresser i UPS-adressboken automatiskt när sändningar bearbetas i UPS CampusShip.

Om du vill spara ändrade inställningar i sändningshistoriken väljer du Uppdatera.

Tillbaka till början