Skicka företagspaket i CampusShip

UPS CampusShip innehåller kraftfulla sändningsverktyg. Sändningsprocessen möjliggör snabbt, effektiviserat skapande av paketetiketter med hjälp av adressböcker, distributionslistor, sändningsinställningar och förinställda värden av administratören. För maximal flexibilitet kan du ändra eller skriva över de flesta förinställda värden på sändningsskärmen.

Obs: Vissa UPS CampusShip-tjänster och -funktioner måste tilldelas av din UPS CampusShip-administratör. För att kontakta din administratör, välj knappen Administrator Lookup (om tillgänglig), eller Företagssupport längst ned på sidan Skapa  sändning .

Detta dokument innehåller:

Kom igång


Använda adressböcker

Du har flera alternativ för att fylla i adressfältet Skicka till:

  • Ange namnet på en mottagare eller en distributionslista. En lista med matchande poster kommer att visas under tiden du skriver.
  • Välj en adress eller en distributionslista från rullgardinsmenyn över dina personliga adresser.
  • Välj en adress eller en distributionslista från din företagsadressbok.
  • Välj en adress från en extern adressbok.
  • Ange en ny adress genom att välja Ange ny adress.

Information om paket, tjänster och betalning

Emballage
Granska ditt emballageval och ändra det efter behov. Om du har en förinställd emballagepreferens visas den i emballage-rullgardinsmenyn.

Välj antal kollin i sändningen (upp till 20) i rullgardinsmenyn. Standard är ett kolli.

Ange den totala vikten för din sändning.

  • Om du väljer UPS Envelope som ditt emballage behöver du inte ange vikten.
  • Om du har valt Annat emballage ska du ange total dimensionell vikt för din sändning.

Om din sändning inkluderar flera paket kommer du ha möjligheten att ange olika värden för vart och ett av dem eller så kan du använda samma värde för alla paket. Om du väljer Nej till alternativet Använd samma värde för alla paket, kan du på följande sida ange uppgifter på paketnivå för varje paket i din sändning. För att ta bort ett paket från sändningen väljer du Ta bort bredvid paketinformationen.

Granska ditt val av sändningstjänster och ändra det efter behov. Om du är osäker på vilken tjänst som är bäst för din sändning klickar du på länken Jämför servicealternativ bredvid den nedrullningsbara menyn Service för att få mer information om din val. Om du har ett förinställt sändningsalternativt visas det i rullgardinsmenyn Servicealternativ.

Ange referensnummer
Ange alla önskade eller obligatoriska referensnummer. (Vissa referensnummer kan vara obligatoriska. De får du av administratören.) Om administratören har angett förinställda standardreferensnummer visas referensnummervärdet som en text du inte kan ändra eller söka efter.

Betalningssätt
Ditt betalningssätt kommer som standard troligen vara ett UPS-kundnummer för din sändningsplats eller så kan du ha angett en sändningspreferens (t.ex. ett betalkort eller ett tredjepart-konto) som visas i dina sändningsformulär. För att ändra ditt betalningssätt för aktuell sändning väljer du från den rullgardinsmenyn Fakturera sändningkostnader till.

För att visa dina sändningsdetaljer markerar du kryssrutan Granska sändningsdetaljer, inklusive pris, innan sändningen slutförs. För att slutföra sändningen och skriva ut sändningsetiketterna klickar du på Nästa.

Tillbaka till början

Tilläggstjänster


Deklarerat värde
UPS ansvar är begränsat till vad som anges i gällande fraktvillkor. Du kan öka UPS ansvarsgräns genom att deklarera ett högre transportvärde och betala en extra avgift. Det högsta värde som kan deklareras för ett paket är 50 000 amerikanska dollar eller motsvarande i lokal valuta för UPS-kontotransaktioner (inklusive betalkort för vilka ett UPS-kontonummer har lämnats) och 5 000 amerikanska dollar eller motsvarande i lokal valuta för betalkortstransaktioner. Ange ett deklarerat värde så debiteras du inkrementellt för belopp som överstiger 100 amerikanska dollar eller motsvarande i lokal valuta.

Returservicealternativ
När du väljer ett UPS returservicealternativ anger du en varubeskrivning. Mer information om returservicealternativ finns i hjälpen för Returservicealternativ.

Quantum View Notify®
Om adressen du angett eller valt innehåller en e-postadress kan du markera kryssrutan för att skicka eQuantum View Notify-sändningsmeddelande till upp till fem e-postadresser. Du kan också välja att skicka leverans- och undantagsmeddelanden till adresser som du själv väljer. Du kan även välja Lägg till sändningsalternativ om du vill ändra eller ange Quantum View Notify-inställningar. Du kan ange e-postadresser, välja meddelandetyp och inkludera ett e-postmeddelande.

UPS carbon neutral
UPS carbon neutral erbjuder alternativet att motverka de utsläpp som uppstår vid transport av sändning.

UPS Proactive Response Genom att välja UPS Proactive Response™ tillåter du UPS att kontrollera ditt brådskande paket medan det förflyttas genom UPS-nätverket. Om en förväntad paketskanning inte sker kommer vi proaktivt att informera dig och dina kunder. Om leveransen ej kan ske i tid kommer UPS att göra skäliga ansträngningar att skydda korrekt märkta temperaturkänsliga paket tills dess att leverans kan ske.

OBS! UPS Proactive Response är endast tillgängligt på utvalda platser.

Tillbaka till början