Returer i CampusShip

UPS tillhandahåller ett antal returservicealternativ som ger dig och kunderna möjligheten att returnera varor mot en symbolisk avgift. Obs! Returservicealternativ är bara tillgängliga i vissa länder.

Innan du väljer ett returservicealternativ utför du vanliga processaktiviteter för sändning: Öppna en av dina adressböcker och välj eller ange en mottagaradress. Välj ett servicealternativ och en pakettyp. Ange vikt (om det krävs för pakettyp) och paketmått (om du använder egen paketering). Ange eller välj referensnummer. Sedan väljer du från följande returservicealternativ:

UPS Returns - Print Return Label

Med UPS ReturnsSM - Print Return Label kan du generera en returetikett och skicka den till mottagaren med sändningen eller separat.

Obs! Deklarerat värde på den här tjänsten begränsas till 1 000 amerikanska dollar eller motsvarande i lokal valuta. En tilläggsavgift tillkommer.

Steg 1 - Välj alternativet för att skriva ut returetikett i listrutan för returservicealternativ och ange den varubeskrivning som krävs. I det här fönstret eller i fönstret Förhandsgranska sändning väljer du Sänd nu.

  • Om du väljer den redigerbara sidan Förhandsgranska sändning kommer du se att mottagar- och avsändaradresserna har konverterats till Hämta från- och Returnera till-adresser. Om du vill redigera dessa adresser väljer du Ändra bredvid den adress du vill ändra. Kontrollera att returuppgifterna är korrekta och välj Sänd nu.


Steg 2
- Bekräfta retursändningsetiketten genom att markera etikettkryssrutan och kvitto om det behövs. Välj sedan Visa/skriv ut så genereras etiketten.

Tillbaka till början

UPS Returns Plus

Med UPS ReturnSM Plus har en UPS-chaufför med sig en utskriven returetikett till en viss adress när han försöker hämta returpaketet. Välj mellan dessa två alternativ:

  • 1 UPS Hämtningsförsök Avsändaren kan begära ett hämtningsförsök för retur av ett UPS-paket. Om det inte går att hämta paketet lämnas etiketten kvar så att mottagaren kan returnera paketet via UPS.

    Obs! Deklarerat värde på den här tjänsten begränsas till 1 000 amerikanska dollar eller motsvarande i lokal valuta. En tilläggsavgift tillkommer.
  • UPS 3 Attempts Returns Plus: Avsändaren kan begära tre hämtningsförsök för retur av ett UPS-paket. Efter det tredje hämtningsförsöket returneras etiketten till UPS.

    Obs! Deklarerat värde på den här tjänsten begränsas till 50 000 amerikanska dollar eller motsvarande i lokal valuta. En tilläggsavgift tillkommer.


Steg 1
- Välj antingen UPS 1 Attempt Returns Plus eller UPS 3 Attempts Returns Plus i listrutan för returservicealternativ och ange den varubeskrivning som krävs. I det här fönstret eller i fönstret Förhandsgranska sändning väljer du Sänd nu.

  • Om du väljer den redigerbara sidan Förhandsgranska sändning kommer du se att mottagar- och avsändaradresserna har konverterats till Hämta från- och Returnera till-adresser. Du kan redigera dessa adresser i det här fönstret. Kontrollera att returuppgifterna är korrekta och välj Sänd nu.


Steg 2 - Bekräfta retursändningen genom att markera mottagarkryssrutan. Välj Visa/skriv ut och visa förslag på nästföljande steg. Etiketten skrivs ut och distribueras av UPS. Den skickas inte till din lokala skrivare.

Tillbaka till början

Elektronisk returetikett i UPS

Om du vill att en returetikett skickas till din kund med e-post väljer du UPS Electronic Return Label i returservicealternativen i fönstret Sänd ett paket när du bearbetar sändningen. Kunden kan sedan skriva ut returetiketten med ett kvitto och information om hur upphämtningen kan ordnas.

Steg 1 - Välj UPS Electronic Return Label i listrutan för returservicealternativ och ange den varubeskrivning som krävs i det här fönstret eller på sidan Lägg till sändningsalternativ. Välj sedan Sänd nu.

Steg 2 - Om du vill skriva ut ett kvitto för retursändningen markerar du kryssrutan för kvitto och sedan väljer du Visa/skriv ut. Etiketten skickas till kunden via e-post, den skickas inte till din lokala skrivare.

Tillbaka till början

Skriva ut och skicka returetiketter i UPS

I UPS kan du även skriva ut och skicka en returetikett till din kund. Detta är ett lämpligt returalternativ vid flera olika omständigheter, inklusive vid återkallande av produkter. Om du vill att en returetikett ska skickas till din kund väljer du UPS Prints and Posts Return Label i returservicealternativen när du bearbetar sändningen.

Steg 1 - Välj UPS Posts and Mail Return Label i listrutan för returservicealternativ och ange den varubeskrivning som krävs. I det här fönstret eller i fönstret Förhandsgranska sändning väljer du Sänd nu.

Steg 2 - Om du vill skriva ut ett kvitto för retursändningen markerar du kryssrutan för kvitto och väljer Visa/skriv ut. Etiketten skickas automatiskt till din kund, den skickas inte till din lokala skrivare.

Tillbaka till början

Kontakta UPS

Vid frågor om UPS CampusShip, kontakta din UPS CampusShip-administratör. För UPS CampusShip tekniskt stöd, klicka på länken nedan.

UPS CampusShip teknisk support