Referensnummer i CampusShip

Som administratör kan du be användare att ange en, två eller tre referensnummer för att underlätta företagets arbete med att spåra sändningar, redovisa eller utföra andra hanteringsåtgärder. Du kan använda referensnummer som innehåller inköpsordernummer, fakturanummer, klient-/ärendenummer, avdelningskoder, kostnadskoder, projektnummer osv. Sedan kan du med hjälp av de kategorier som du har skapat för referensnummer ta fram affärsrapporter.

Du kan skapa referensnummer genom att tilldela ett värde (bokstäver, siffror eller alfanumeriska) och en beskrivning.

  • Exempel 1: Referensnummer "ABC-123-NY" med beskrivningen "ABC Warehouse, 123rd Street, New York."
  • Exempel 2: Referensnummer "ACCT-LAX" med beskrivningen "Accounting - kontoret vid Los Angeles flygplats."
  • Exempel 3: Referensnummer "123-07-02" med beskrivningen "Fallet 123 Jones v. State, juli 2002"

Värdena kan vara standard för referensnummer som anges i en användares sändningsinställningar. De fälten fylls automatiskt i när ett sändningsformulär öppnas och användaren kan behålla värdet eller skriva över det.