Välj betalningssätt i CampusShip

Debitera ditt UPS-konto

För att debitera kostnader till ett UPS-konto:

 1. Välj Fakturera mitt UPS-kundnummer.
 2. Om du vill ange dessa inställningar som standardinställningar väljer du alternativet Välj dessa sändningsinställningar som Mina sändningsalternativ längst ned på sidan Lägg till sändningsalternativ.
 3. När du är klar med alla sändningsalternativ väljer du Förhandsgranska sändning eller Skicka nu.

Obs: Endast din administratör kan tilldela ditt UPS-kontonummer. Du kan bara använda det här debiteringsalternativet om det har aktiverats av administratören.

Tillbaka till början

Debitera betalkort

För att debitera avgifter på ditt betalkort (t.ex. bank- eller kreditkort), följ dessa steg på sidan Lägg till sändningsalternativ:

 1. Välj Debitera betalkort.
  Obs: Om du inte redan har lagt till ett betalkort, välj Lägg till betalkort. På efterföljande sida, ange din betalkortsinformation.
 2. Välj ett betalkort i listan Befintliga betalkort.
 3. Om du vill ange dessa inställningar som standardinställningar väljer du alternativet Välj dessa sändningsinställningar som Mina sändningsalternativ längst ned på sidan Lägg till sändningsalternativ.
 4. När du är klar med alla sändningsalternativ väljer du Förhandsgranska sändning eller Skicka nu.


Obs: Du kan bara använda det här debiteringsalternativet om det har aktiverats av administratören.

Hur du ändrar ett betalkort

Om du vill ändra på sparade betalkortsuppgifter väljer du Ändra betalkort. Om din Företagsadministratör tillåter dig att betala med betalkort kan du lagra upp till tre betalkort.

Om du vill ändra ett betalkort går du till sidan Lägg till sändningsalternativ och följer dessa steg:

 1. Välj ett betalkort i menyn Befintliga betalkort.
 2. Välj Ändra betalkort.
 3. Välj ett betalkort från menyn över befintliga betalkort, ändra betalkortsuppgifter. Ange alla uppgifter som krävs (visas i fetstil).
 4. Välj Uppdatera.
 5. Om du vill ange dessa inställningar som standardinställningar väljer du alternativet Välj dessa sändningsinställningar som Mina sändningsalternativ längst ned på sidan Lägg till sändningsalternativ.
 6. När du är klar med alla sändningsalternativ väljer du Förhandsgranska sändning eller Skicka nu.


Obs: Du kan bara använda det här debiteringsalternativet om det har aktiverats av administratören.

Tillbaka till början

Fakturera mottagare

Om du väljer Fakturera mottagaren som betalningssätt måste du ange mottagarens UPS-kontonummer och postnummer. Du måste välja ett giltigt UPS-kontonummer.

Om du vill debitera kostnader till mottagaren går du till sidan Lägg till sändningsalternativ och följer dessa steg:

 1. Välj Fakturera mottagare. Ange mottagarens UPS-kontonummer och postnummer.
 2. Om du vill ange dessa inställningar som standardinställningar väljer du alternativet Välj dessa sändningsinställningar som Mina sändningsalternativ längst ned på sidan Lägg till sändningsalternativ.
 3. När du är klar med alla sändningsalternativ väljer du Förhandsgranska sändning eller Skicka nu.


Obs: Du kan bara använda det här debiteringsalternativet om det har aktiverats av administratören.

Tillbaka till början

Debitera tredje part

Du kan debitera kostnader till en tredje part om mottagarens land eller ursprungslandet och tredje partens land är desamma.

Om du väljer Fakturera tredje part som betalningssätt måste du ange den tredje partens UPS-kundnummer och postnummer.

För att fakturera kostnader till en tredje part:

 1. Välj Fakturera tredje part. Ange tredje partens UPS-kundnummer och postnummer för kontot.
 2. Om du vill ange dessa inställningar som standardinställningar väljer du alternativet Välj dessa sändningsinställningar som Mina sändningsalternativ längst ned på sidan Lägg till sändningsalternativ.
 3. När du är klar med alla sändningsalternativ väljer du Förhandsgranska sändning eller Skicka nu.


Obs: Du kan bara använda det här debiteringsalternativet om det har aktiverats av administratören.

Tillbaka till början

Ändra betalningssätt vid sändning

Om du vill ändra betalningssättet när en sändning skapas följer du stegen:

 1. Välj en mottagaradress på sändningssidan. Välj sedan Lägg till sändningsalternativ.
 2. I avsnittet Betalningssätt väljer du önskat debiteringsalternativ.
 3. Om du vill ange dessa sändningsinställningar som standardinställningar väljer du alternativet för att ange dessa sändningsinställningar som egna inställningar längst ned på sidan Lägg till sändningsalternativ.
 4. När du är klar med alla sändningsalternativ väljer du Förhandsgranska sändning eller Sänd nu.

Tillbaka till början

Support

Don't see what you're looking for? Get information about other services and tools.

Go to Support Home

Order Supplies