Vanliga frågor om etiketter och kvitton i CampusShip

Vilka typer av skrivare kan jag använda för att skriva ut etiketter?

Du kan använda UPS-termoskrivaren, en Hewlett Packard LaserJet eller kompatibla laserskrivare eller en bläckstråleskrivare.

Tillbaka till början

Hur konfigurerar jag UPS-termoskrivaren?

Med skrivarinställningarna på sidan Sändningsinställningar kan du installera en UPS-termoetikettskrivare, skriva ut en provetikett, ställa in standard för Skriva ut kvitton, och ställa in UPS-termoskrivaren som standardskrivare för etiketter och kvitton.

Tillbaka till början

Hur skriver jag ut en etikett?

Du kan skriva ut etiketter med UPS-termoskrivaren, en laserskrivare eller en bläckstråleskrivare.

Skriva ut med en laser- eller bläckstråleskrivare: Välj Sänd nu på sidan för att påbörja en sändning. Etiketterna visas i ett popup-fönster. Om du har valt att skriva ut ett kvitto på sidan Egna inställningar för sändning visas kvittot även i fönstret. Välj Skriv ut i utskriftsdialogrutan.

Skriva ut med UPS-termoskrivaren: Välj Sänd nu på sidan för att påbörja en sändning och välj det etiketter som ska skrivas ut på UPS-termoskrivaren.

Obs! Du kan även ange att UPS-termoskrivaren ska vara standardskrivare i sändningsinställningarna. Ange inte termoskrivaren som standardskrivare i Windows på datorn, då kan andra dokument skickas till termoskrivaren.

Tillbaka till början

Hur kommer det sig att en del av etiketten hamnar utanför papperet vid utskrift?

Om en del av dina etiketter hamnar utanför papperet när du skriver ut eller om ramen, en del av texten eller något annat saknas kan du behöva ändra marginalinställningarna. Välj Arkiv och gå till Utskriftsformat på datorn

Tillbaka till början

Varför är den utskrivna etiketten suddig?

I vissa fall måste du vänta till etiketterna helt har laddats i webbläsaren innan du skriver ut en etikett. Skriv ut etiketten igen och släng den oläsliga för att vara säker på att skanningen blir korrekt.

Tillbaka till början

Varför är texten på etiketten jag skrivit ut för liten?

Du kan behöva ändra teckenstorleken för skrivbordet eller storleken för standardteckensnittet.

Tillbaka till början

Varför har de etiketter jag har skrivit ut på bläckstråleskrivare ofullständiga linjer och streckkoder?

Om bläcket i bläckpatronen börjar ta slut eller om bläckpatronen är ny kan det hända att linjerna på etiketten skrivs ut ofullständiga eller suddiga. Byt ut gamla bläckpatroner och använd skrivarens diagnostikfunktioner till att förbättra utskriftskvaliteten tills det skrivs ut mörka, skarpa linjer. Det kan hända att UPS chaufförer inte tar emot ett paket om etiketten inte går att tyda eller läsa in.

Tillbaka till början

Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut en etikett under UPS CampusShip-processen?

Om utskriften inte startar väntar du några minuter och försöker skriva ut igen. Om etiketten fortfarande inte skrivits ut, kontrollera kabelanslutningarna. Starta sedan om både datorn och skrivaren innan du försöker igen.

Du har också möjlighet att inom 24 timmar skriva ut etiketten från sidan Sändningshistorik. I vanliga fall tar det mindre än 15 minuter innan sändningar som lagts in i systemet visas i sändningshistoriken.

Om utskriftsproblemen kvarstår kan du behöva installera om skrivardrivrutinen. Titta i handboken för skrivaren eller kontakta den tekniska supporten på ditt företag.

Tillbaka till början

Hur fäster jag etiketterna på paketen?

Etiketten ska fästas på paketet i en plastficka. Dessa kan du få på UPS-kontor. Om du inte har någon plastficka fäster du den vikta etiketten med genomskinlig tejp över hela etiketten. Var försiktig så att du inte täcker över eller skadar streckkoder eller adresser.

Tillbaka till början

Hur länge ska jag behålla kvittot från UPS CampusShip?

Även om UPS CampusShip behåller sändningshistoriken online i 90 dagar bör du behålla UPS CampusShip-kvittot under skadeanmälningsperioden. Skadeanmälningsperioden för felplacerade paket gäller från det datum som paketet skickades till nio månader senare för inrikes och sex månader senare för utrikes. För skadade paket är skadeanmälningsperioden 90 dagar från den dag skadeanmälan kommer in.

Tillbaka till början