Filformat för import av adressbok i CampusShip

Import av personlig adressbok och företagets adressbok

Se importfilformatstabellen för information om importfiler för adressbokposter. Alla filer måste sparas med ett .csv-filtillägg med ett kommatecken som fältavgränsare. Använd kommatecken för att separera informationen för varje fält. Om ett fält är tomt måste ett kommatecken infogas innan du kan fortsätta till nästa fält. Därför kan formatet innehålla flera kommatecken i rad utan blanksteg, som i exemplet ”endast obligatoriska fält” nedan.

Obs! Det finns begränsningar för vissa importfiler. Dessa beskrivs i avsnittet Tips för effektiv filimport.

 • Exempel med alla fält:
  TestCompany,TestNickname,JoeTester,123 Main Street,4th Floor, Accounting Department,Atlanta,GA,30350,US,770-555-1234,1234,joe@company.com,770-555-4321,1,1234567891,0
 • Exempel med endast obligatoriska fält:
  TestCompany,,,123 Main Street,,,Atlanta,GA,30350,US,,,,,

Obs! Kolumnrubriker ska inte inkluderas. Vi rekommenderar även att du sparar denna exportfillayout för framtida bruk.

Filformat för personlig adressbok och företagets adressbok

Fältnamn

Fälttyp

Max fältlängd

Obligatoriskt

Giltiga värden

Företag eller namn

Alfanumeriskt

35

Ja

Företag eller namn till adressen

Smeknamn

Alfanumeriskt

35

Nej

Identifierare för att spara och ta fram adressen (Beskrivningstext till adressboken)

Kontaktperson

Alfanumeriskt

35

Nej

Mottagarens kontaktnamn

Adress 1

Alfanumeriskt

35

Ja

Mottagarens gatuadress

Adress 2

Alfanumeriskt

35

Nej

Ytterligare adressinformation (rum, våning, lägenhet)

Adress 3

Alfanumeriskt

35

Nej

Ytterligare adressinformation (avdelning)

Ort

Alfanumeriskt

30

Ja

Mottagarens ort

Delstat/region

Alfanumeriskt

5

Villkorlig

Mottagarens delstat eller region för USA och Kanada, giltiga koder finns i delstats-/regionstabellen. Obligatoriskt för adresser i USA och Kanada.

Postnummer

Alfanumeriskt

9

Villkorlig

Mottagarens postnummer - kommer att valideras för USA och Kanada

Land

Alfanumeriskt

2

Ja

Mottagarens land; se land eller territoriekod tabellen för giltiga koder

Telefon

Alfanumeriskt

15

Nej

Mottagarens telefonnummer

Anknytning

Alfanumeriskt

4

Nej

Mottagarens telefonanknytning

E-postadress

Alfanumeriskt

50

Nej

Mottagarens e-postadress, exempel jdoe@ettföretag.com

Faxnummer

Numeriskt

15

Nej

Mottagarens faxnummer

Hemadress

Numeriskt

1

Ja

Ange 1 endast om mottagarens adress är en bostadsadress
Ange 0 för ej bostadsadress

Plats-id

Alfanumeriskt

10

Nej

Använd denna unika identifierare som skapats av en Quantum View-administratör för att ange en avdelning i en byggnad med flera mottagare.

Mottagarindikator

Numeriskt

1

Nej

Ange 1 om adressen är fakturerbar på mottagaren
Ange 0 om adressen inte är fakturerbar på mottagaren

Mottagarens UPS-kundnummer

Alfanumeriskt

10

Nej

Kundnummer för tredje part-fakturering
Postnummer för mottagarens UPS-kundnummer

Alfanumeriskt

9

Villkorlig

Om mottagarens UPS-kundnummer anges och om mottagarlandet kräver postnummer
Indikator för postbox Numeriskt 1

Villkorlig

Ange 1 endast om adressen är en postbox, ange 0 om adressen inte är en postbox

Import av UPS WorldShip International-adressbok

Följ dessa steg för att importera en WorldShip International-adressbok till CampusShip:

 1. På exportfilsdelen av Worldship International väljer du Mottagare som exportinformation.
 2. Välj ”kommatecken” som enda avgränsare.
 3. Välj ”skriv över”, inte lägga till.
 4. Välj endast följande fält i ordningen nedan.

  Företag eller Namn, Kontakt, Adress 1, Adress 2, Adress 3, Stad Land, Postnummer, Delstat/Region, Bostadsadress, Telefon, Plats-id, E-postadress

  Obs! Kolumnrubriker ska inte inkluderas. Vi rekommenderar även att du sparar denna exportfillayout för framtida bruk.

 5. Exportera filen.
 6. Öppna .txt-filen som skapas och bekräfta att layouten ser korrekt ut. Endast kommatecken ska finnas med. Citattecken eller semikolon ska inte användas.
 7. Stäng filen och spara inte eventuella ändringar.
 8. Ändra filtillägget från .txt till .csv.
 9. Importera .csv-filen till CampusShip.

  Obs! Kom ihåg att välja Worldship International som importfilformat.
Filformat för WorldShip-adresser

Sök i tabellen med importfilformat efter adressböcker som skapats i UPS WorldShip-format. Alla filer måste sparas med ett .csv-filtillägg med ett kommatecken som fältavgränsare innan du kan importera dem.

Fältnamn

Fälttyp

Maximal fältlängd

Obligatoriskt

Giltiga värden

Företag eller namn

Alfanumeriskt

35

Ja

Mottagarens företagsnamn

Kontaktperson

Alfanumeriskt

35

Nej

Namn på kontakten på mottagarens adress

Adress 1

Alfanumeriskt

35

Ja

Första raden i mottagarens adress

Adress 2

Alfanumeriskt

35

Nej

Andra raden i mottagarens adress

Adress 3

Alfanumeriskt

35

Nej

Tredje raden i mottagarens adress

Ort

Alfanumeriskt

30

Ja

Mottagarens stad eller ort

Land

Alfanumeriskt

2

Ja

Mottagarens land/område

Postnummer

Alfanumeriskt eller numeriskt värde

9

Villkorlig

Mottagarens postnummer

Delstat/region

Alfanumeriskt

5

Villkorlig

Mottagarens delstat, region eller län

Hemadress

Numeriskt

1

Ja

Att användas om mottagaren finns på en bostadsadress. 1 = Bostadsadress 0 = Ej bostadsadress

Telefon

Numeriskt

15

Villkorlig

Krav för internationella destinationer och tjänsten UPS Next Day Air Early A.M

Plats-id

Alfanumeriskt

10

Nej

Använd denna unika identifierare som skapats av en Quantum View-administratör för att ange en avdelning i en byggnad med flera mottagare.

E-postadress

Alfanumeriskt

50

Nej

E-postadress dit ett e-postmeddelande för att avisera kunden om att sändningen har skickats. För Elektronisk returetikett - detta den e-postadress som UPS skickar etiketten till

Nästa steg

Visa koder för amerikanska delstater, kanadensiska provinser samt länder/territorier i hela världen.

Visa koder för stater/regionerÖppna länken i ett nytt fönster

Visa lands-/territoriekoderÖppna länken i ett nytt fönster