Exportera sändningshistorik i CampusShip

Exportera sändningshistorik

I sändningshistoriken hittar du detaljerad sändningsinformation baserat på de villkor du väljer. Det här avsnittet innehåller information om hur den detaljerade sändningsinformationen kan exporteras, och sedan sparas och öppnas i det program du väljer för att skapa egna rapporter. Om en exportbegäran resulterar i mer än 25 000 sändningsresultat visas ett felmeddelande och du blir ombedd att begränsa villkoren för din exportbegäran för att minska resultatet.

Följ dessa steg för att exportera tidigare sändningshistorikfiler för valfri tidsperiod upp till 90 dagar.

 1. Välj fliken Sända och gå till Visa historik eller Annullera sändning.
 2. I sändningshistoriken kan du välja en förbestämd eller anpassad tidsperiod. (För anpassade tidsperioder anger du start- och slutdatum. Startdatumet får inte överstiga 90 dagar räknat från det aktuella datumet).
 3. När tidsperioden har valts väljer du Exportera historik för. Bestäm hur sändningshistoriken ska samlas in baserat på följande villkor:

Platsnamn: En sida för att söka platser visas och du kan ange ett platsnamn som innehåller, börjar med eller matchar den sökfras du anger. (För att exportera historik för de platser du administrerar väljer du Exportera historik för alla administrerade platser.)

 • Välj Sök och när platsresultatet visas väljer du en eller flera platser. (För att visa en lista över de platser du har angett går du till Visa val.)
 • För att exportera historik för de valda platserna väljer du Exportera historik.
  • Om din begäran gäller en plats och resultatet visar mindre än 500 sändningsposter visas ett meddelande där du ombeds att öppna filen eller spara den på CD-skiva.
  • Om resultatet består av fler än 500 poster, eller flera platser har valts, körs din begäran som en del av en gruppbegäran, och när filen är klar för hämtning skickas ett meddelande via e-post till dig. Följ instruktionerna för att öppna filen och spara den på CD-skiva. Filen är tillgänglig för hämtning i sju dagar.

Obs! Användare som administrerar återgår till fönstret Sändningshistorik och väljer Visa filen för exportbegäran, välj önskad fil och sedan Hämta fil.

Plats och referens: En sida för att söka platser visas och du kan ange ett platsnamn som innehåller, börjar med eller matchar den sökfras du anger. (För att exportera historik till de platser du administrerar väljer du länken Exportera historik för alla administrerade platser.)

 • Välj Sök och när platsresultaten visas markerar du kryssrutan för en eller flera platser. För att visa en lista över de platser du har valt går du till Visa val.
 • Alternativ: Ange ett referensnummer och markera numrets källista. På så sätt begränsar du resultatet.
 • För att exportera historik för de valda platserna väljer du Exportera historik.
  • Om din begäran gäller en plats och resultatet visar mindre än 500 sändningsposter visas ett meddelande där du ombeds att öppna filen eller spara den på CD-skiva.
  • Om resultatet består av fler än 500 poster, eller flera platser har valts, körs din begäran som en del av en gruppbegäran, och när filen är klar för hämtning skickas ett meddelande via e-post till dig. Följ instruktionerna för att öppna filen och spara den på CD-skiva. Filen är tillgänglig för hämtning i sju dagar.

Obs! Användare som administrerar återgår till sändningshistoriken och väljer Visa listan för exportbegäran, väljer önskad fil och sedan Hämta fil.

Tillbaka till början