av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Sändningshistorik i CampusShip

Du kan visa företagets sändningshistorik på ett enkelt sätt. Beroende på administrationsnivå har du tillgång till sändningshistorik för hela företaget eller för en viss plats. Du kan sortera den här informationen i kategorier som användarnamn, platser eller referensnummer (klient-/ärendenummer, kostnadskoder eller inköpsordernummer). Det här avsnittet innehåller information om hur den detaljerade sändningsinformationen kan visas eller exporteras, och sedan sparas och öppnas i det program du väljer.

Sändningsinformationen finns tillgänglig i 90 dagar. Du kan ladda ner detaljerad sändningshistorik för valfri tidsperiod upp till 90 dagar. Om systemet inte kan hantera en exportbegäran vid ett visst tillfälle skapas en begäran som kan väljas och visas i upp till sju dagar.

Obs! Dina administratörsbehörigheter kan vara begränsade till att endast visa, endast exportera eller båda. Administratörer kan visa eller exportera sändningsinformation i området för sändningshistorik i avsnittet Sända. Du hittar även allmän information om att visa sändningshistorik och annullera sändningar i det här hjälpavsnittet.