Support för administratörer i CampusShip

Välkommen till administrationshjälp

Som företagsadministratör kommer du snart kunna sköta dina anställdas sändningar ännu mer effektivt - direkt från skrivborden. UPS CampusShips automatiserade onlinesändning sparar tid och minskar kostnaderna.

I det här avsnittet får du en beskrivning över hur du konfigurerar, startar och hanterar UPS CampusShip. Det innehåller även svar på vanliga frågor. När du är klar med konfigureringen och starten kan du hantera hela sändningen och sändningsförmånerna på hela företaget. UPS CampusShip ger dina anställda mer sändningsförmåner samtidigt som du hanterar vad som skickas och hur det skickas.

Detaljerade sändningsuppgifter, administrativ flexibilitet och enkel utvidgning ger högre affärseffektivitet och ger dig fullständig kontroll över företagets sändningar.