av
 • Service impacts related to Coronavirus ... mer
 • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Vanliga frågor om exportdokumentation i CampusShip

Vilken typ av faktura ska jag använda för internationella sändningar?

För sändningar som innehåller något annat än dokument krävs en exportfaktura.

Tre exemplar av exportfakturan eller proforma-fakturan (om ingen kommersiell faktura är tillgänglig) krävs för alla sändningar med annat än dokument. Företagets eller personligt brevpapper kan användas för dessa fakturor om all nödvändig sändningsinformation som finns på fakturan anges.

Obs! UPS Connect genererar exportdokumentation automatiskt.

På exportfakturan måste följande information finnas med:

 • Avsändarens namn och adress som står på adressetiketten, inklusive en kontaktperson och telefonnummer
 • Namn och adress på mottagaren (leveransadress) inklusive mottagarland och postnummer som visas på adressetiketten. För att underlätta snabb leverans måste kontaktperson och telefonnummer anges.
 • Fakturadatum
 • Inköpsorder eller fakturanummer, om det behövs
 • Namn och adress på köparen (importören), om annan än mottagaren, med kontaktperson och telefonnummer
 • Detaljerad beskrivning av varje artikel som skickas
 • Information om vad artikeln är gjord av och vad den används för (inklusive tullkoder, om de är kända)
 • Ursprungsland. Vilket land är artikeln tillverkad i?
 • Antalet enheter av varje varuslag i sändningen, värde per enhet samt totala värdet för varje post. För varuprov eller artiklar som saknar kommersiellt värde måste ett symboliskt värde, eller marknadsvärdet, anges för tulländamål
 • Avgifter för transport och deklarerat värde
 • Sändningens totala värde, samt betalningsvaluta
 • Exportorsak. Till exempel: försäljning, reparation, inom företaget
 • Försäljningsvillkor(Incoterm) som definierar de avgifter som ingår i fakturans totala värde. Till exempel: Med CIF avses kostnad, försäkring och frakt
 • Antal paket i sändningen och sändningens totala vikt
 • Avsändarens underskrift och datum

Tillbaka till början

NAFTA Certificate of Origin används av Kanada, Mexiko, Puerto Rico och USA, för att fastställa om varor som importeras till deras länder omfattas av reducerad eller ingen tull enligt vad som anges i NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Programmet är avsett för formulär som fylls i online och är endast utformat för varor med USA eller Puerto Rico som ursprungsland. NAFTA Certificate of Origin finns också i elektronisk form som kan skickas som en del av ditt paket med Paperless Invoice (där det är tillämpligt). Vid sändning från USA eller Kanada måste du förbereda ett original och två kopior av fakturan. Vid sändning från Puerto Rico måste du förbereda ett original och en kopia.

NAFTA Certificate of Origin ska bifogas en faktura om sändningen värderas högre än:

 • 1 000 amerikanska dollar och sänds till en destination i Mexiko från Kanada eller USA.
 • 2 500 kanadensiska dollar och sänds till en destination i Kanada från Mexiko eller USA.
 • 2 500 amerikanska dollar och sänds till en destination i USA från Kanada eller Mexiko.


Sändningar som värderas till ett lägre värde än ovanstående belopp kräver inget NAFTA Certificate of Origin. I stället ska kunden skriva följande förklaring på sändningens faktura:

"Jag bekräftar härmed att den vara som omfattas av sändningen är kvalificerad som en ursprungsvara i fråga om preferenstullbehandling enligt NAFTA."

För att preferenstullen ska gälla måste dokumentet fyllas i tydligt och fullständig av exportören och vara i importörens ägo när förklaringen skrivs. Dokumentet kan också valfritt fyllas i av tillverkaren för användning av exportören.

Tillbaka till början

Var kan jag få tillgång till formulär för mina internationella sändningar?

UPS TradeAbilityTM erbjuder många olika formulär för dina internationella sändningar. Du kan fylla i formulären online eller bläddra i biblioteket över nerladdningsbara dokument. Ange sändningsuppgifterna en gång och tillämpa dem sen på fler formulär om det behövs. Följande formulär kan fyllas i online:

 • Faktura
 • NAFTA-ursprungsbevis


Om du vill få åtkomst till internationell formulär går du till CampusShip, fliken Resurser och väljer Använd internationella verktyg. På den här sidan väljer du alternativet för att få åtkomst till internationella formulär. Via här länken kan du ladda ned formulär eller fylla i formulär online.

Tillbaka till början

När behöver jag Amerikanska FDA:s formulär för förhandsmeddelande vid livsmedelsimport?

I och med nya föreskrifter från U.S. Food and Drug Administration (FDA) krävs mer information för hantering av livsmedelsimporter av U.S. Bureau of Customs and Border Protection och FDA.

Baserat på sändningens mottagar- och upphämtningsadresser så kan en länk till det här formuläret längre ner på sidan Bekräfta sändning visas i sändningsprogrammet. Klicka på länken om du vill fylla i Fullständigt formulär för förhandsmeddelande online.

Tillbaka till början

Packlistan som ger information om specifikt innehåll i varje paket är ett valfritt dokument som du kan välja att inkludera i din sändning. Den liknar men ersätter inte Tullfakturan som används av tullen för att att fastsälla tullavgifter. Eftersom Packlistan inte innehåller information om kostnaden eller värdet av innehållet kan den användas i fall där innehållet skickas vidare till en tredje part, så som en kund eller leverantör.

Tillbaka till början