Skicka med batchfil i CampusShip

Hjälp med sändning av batchfil

Med batchfil-sändningar kan du skapa upp till 250 försändelser med hjälp av filmformaten.csv (comma sparated value) eller .ssv (semicolon separated value). Avsändaradressen måste vara densamma för alla försändelser men destinationsadresserna kan vara variera.

Sändning av batchfil stöder endast sändning av enstaka paket där betalningssättet antingen är via UPS-avsändarkonto (förbetalt) eller tredje part. Efter att du har bekräftat returadress och betalningssätt kan du skicka dina paket. Innan du bearbetar din fil, bekräfta skrivarinställningarna. När processen är klar får du en indikation av hur många paket som har behandlats.

Nedanstående tabell innehåller en exempelfil för referens.

FilnamnFilformatSkapad denLadda ned
Exempelfil
07/11/2010


Importformat för batchfil

Obs! I importfilen används kommatecken/semikolon som fältavgränsare. Importfilen måste innehålla kommatecken-/semikolonavgränsare även för frivilliga fält. Kolumnrubriker ska inte inkluderas.

Om en viss post inte klarar valideringen under importen, skapas en felfil med de poster som systemet inte kunnat importera. Granska rapporten och gör eventuella korrigeringar. Försök utföra importen igen när felen har lösts.

IMPORTFORMAT FÖR BATCHFIL
Formatet för batchfilimport innehåller filtillägget .csv/.ssv.
FÄLTNAMNFÄLTTYPMAXIMAL FÄLTLÄNGDOBLIGATORISKTGILTIGA VÄRDEN
Kontaktnamn Alfanumeriskt 35 Ja (för internationella sändningar eller UPS Next Day Air Early-service) Mottagarens namn (# anges före de första fältresultaten i ett fel)
Företag eller namn Alfanumeriskt 35 Ja Företag eller mottagarnamn
Land Alfanumeriskt 2 Ja Mottagarens (se giltiga lands-/territoriekoder i tabellen).
Adress 1 Alfanumeriskt 35 Ja Adress 1 för mottagare (krävs)
Adress 2 Alfanumeriskt 35 Nej Adress 2 för mottagare (valfritt)
Adress 3 Alfanumeriskt 35 Nej Adress 3 för mottagare (valfritt)
Stad Alfanumeriskt 30 Ja Mottagarens ort
Stat/provins/annat Alfanumeriskt 30 Villkorlig Krävs för vissa destinationsländer (se giltiga koder i stat/provinskodstabellen)
Postnummer Alfanumeriskt 10 Villkorlig Krävs för vissa destinationsländer
Telefon Alfanumeriskt 15 Villkorlig Krävs för internationella destinationer och UPS Next Day Air Early-service
Anknytning Alfanumeriskt 5 Nej Mottagarens telefonanknytning
Indikator för bostad 0/1 1 Nej 1= bostad, 0=kommersiell
E-postadress Alfanumeriskt 50 Nej Mottagarens e-postadress
Emballagetyp Alfanumeriskt 2 ja Se giltiga koder i tabellen över emballagetyper
Förtullningsvärde Numeriskt 15 Villkorlig Krävs för USA-till-KANADA och USA-till-Puerto Rico-sändningar. Förvald valuta är USD. Decimaler tillåts.
Vikt Numeriskt 5 Villkorlig Krävs för emballagetyper som är Annat emballage = 2. Vikt är frivilligt för emballagetyperna Brev/Kuvert. Använd kommatecken i numeriska fält, såsom vikt (10,0) skulle de behöva sätta det fältet inom citattecken.
Längd Numeriskt 4 Nej Förvalet är tum för USA/Puerto Rico, i alla andra fall är förvalet centimeter. Kanada kan välja mellan tum och cm.
Bredd Numeriskt 4 Nej Förvalet är tum för USA/Puerto Rico, i alla andra fall är förvalet centimeter. Kanada kan välja mellan tum och cm.
Höjd Numeriskt 4 Nej Förvalet är tum för USA/Puerto Rico, i alla andra fall är förvalet centimeter. Kanada kan välja mellan tum och cm.
Måttenhet LB/KG 2 Nej Pund/lbs (USA/Puerto Rico) eller kilogram/kg. Kanada kan välja mellan lbs/kg.
Beskrivning av gods Alfanumeriskt 35 Villkorlig Conditionally required when Ship to/Ship from countries or teritories are not the same
Dokument utan kommersiellt värde 0/1 1 Nej Anger att sändningen inte innehåller några tullpliktiga varor
Varor som inte omfattas av den fria varurörelsen inom EU 0/1 1 Villkorlig Krävs för sändningar inom EU när de innehåller tullpliktiga varor
Deklarerat varuvärde Numeriskt 7 Nej Måste vara mindre än 1 000 USD eller motsvarande i lokal valuta om detta anges. Valutaenheten kommer att väljas utifrån avsändarlandets valuta. UPS ansvarsskyldighet för förlust eller skada på sändningar. Decimaler är ej tillåtna.
Service Numeriskt 2 Ja Se giltiga värden i tabellen Service.
Leveransbekräftelse Alfanumeriskt 1 Nej Se giltiga värden i tabellen Leveransbekräftelse.
Leverans utan krav på underskrift 0/1 1 Nej En avsändare kan begära att UPS levererar ett paket vid det första försöket utan underskrift. UPS har inget ansvar inför avsändare eller tredje parter för några skador som härrör från leveransen av paketet. (Ej tillgängligt utanför USA)
Dokumentretur 0/1 1 Nej Används endast för Polen-till-Polen-leveranser.
Lördagsleverans 0/1 1 Nej Tillgänglig med utvalda tjänster (se serviceguiden för ytterligare information).
UPS Carbon Neutral 0/1 1 Nej Begär alternativet att klimatkompensera din sändning.
Stort paket 0/1 1 Nej Tillämpas när sammantagen längd plus omkrets (2 * bredd) + (2 * höjd) överskrider 118 tum, men är mindre än 157 tum. Tilläggsavgift tillämpas. (Utanför USA är gränsen för stort paket 400 cm)
Extrahantering Numeriskt 4 Nej För USA: Tillämpas när ett föremål packas i en yttre behållare av metall eller trä, paketet överskrider 70 lbs eller 32 kgs och längsta sidan överskrider 150 cm. Se serviceguiden för ytterligare information. Utanför USA: Om vikten överskrider 32 kg, eller den längsta sidan överskrider 150 cm, kommer ytterligare hantering att tillämpas automatiskt.
Referens 1 Alfanumeriskt 35 Nej Används för att registrera information om ett paket
Referens 2 Alfanumeriskt 35 Nej Används för att registrera information om ett paket
Referens 3 Alfanumeriskt 35 Nej Används endast vid UPS CampusShip-emballage (USA, Puerto Rico och Kanada)
E-postavisering 1 – Adress Alfanumeriskt 50 Nej E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans)
E-postavisering 1 – Sändning 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet skickas
E-postavisering 1 – Undantag 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans
E-postavisering 1 – Leverans 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet levereras
E-postavisering 2 – Adress Alfanumeriskt 50 Nej E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans)
E-postavisering 2 – Sändning 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet skickas
E-postavisering 2 – Undantag 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans
E-postavisering 2 – Leverans 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet levereras
E-postavisering 3 – Adress Alfanumeriskt 50 Nej E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans)
E-postavisering 3 – Sändning 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet skickas
E-postavisering 3 – Undantag 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans
E-postavisering 3 – Leverans 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet levereras
E-postavisering 4 – Adress Alfanumeriskt 50 Nej E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans)
E-postavisering 4 – Sändning 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet skickas
E-postavisering 4 – Undantag 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans
E-postavisering 4 – Leverans 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet levereras
E-postavisering 5 – Adress Alfanumeriskt 50 Nej E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans)
E-postavisering 5 – Sändning 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet skickas
E-postavisering 5 – Undantag 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans
E-postavisering 5 – Leverans 0/1 1 Nej E-postavisering som skickas när paketet levereras
E-postmeddelande Alfanumeriskt 150 Nej Ytterligare meddelanden eller särskilda anvisningar som ska anges i e-postaviseringen
E-postadress för fel Alfanumeriskt 50 Nej Den e-postadress som kommer att motta aviseringen om e-postaviseringen inte levererades till mottagaren
Plats-id Alfanumeriskt 10 Nej Unikt id för en alternativ leveransplats så som en UPS Access Point™
Aviseringstyp Alfanumeriskt 2 Nej Se giltiga värden i aviseringstyptabellen.
Aviseringsspråk Alfanumeriskt 6 Nej En lista över giltiga land/språkkombinationer. Standardvärde baserat på sändningens ursprung/destination. Se giltiga värden i aviseringsspråktabellen.
Aviseringsadress Alfanumeriskt 50 Nej E-postadress eller mobilnummer som används för att ta emot leveransavisering om paket som levereras till en alternativ leveransplats
ADL COD-värde Numeriskt värde/Pengar 10 Nej Penningbelopp som hämtas från UPS Access Point en ska anges i lokal valuta. Decimaler tillåts.
ADL Leverera till adressat 0/1 1 Nej 0 = inget alternativ har begärts 1 = Alternativet leverera endast till adress har begärts
ADL Avsändartyp Alfanumeriskt 2 Nej Se giltiga värden i aviseringstyptabellen.
ADL Avsändarspråk Alfanumeriskt 6 Nej En lista över giltiga land/språkkombinationer. Standardvärde baserat på sändningens ursprung/destination. Se giltiga värden i aviseringsspråktabellen.
ADL Avsändaravisering Alfanumeriskt 50 Nej E-postadress eller mobilnummer som används för att avsändaren ska få ett meddelande när paketet har anlänt till UPS Access Point och när det har hämtats.
EMBALLAGETYPKODER
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Emballagetyp. De giltiga koderna för detta fält är:
1=UPS Brev/Kuvert
4=UPS PAK
3=UPS Tube
S=UPS Express Box (liten)
M=UPS Express Box (medelstor)
L=UPS Express Box (stor)
21=UPS Box
25=UPS 10 kg-box
24=UPS 25 kg-box
2=Annat emballage
30=Pall (gäller endast inom Polen)
SERVICETYPKODER
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Service. De giltiga tvåsiffriga koderna för detta fält är:
14=UPS Next Day Air Early A.M. (US/PR) 54=UPS Express Plus
01=UPS Next Day Air (US/PR) 07=UPS Express
13=UPS Next Day Air Saver (US/PR) 08=UPS Expedited
59=UPS 2nd Day Air A.M. (US/PR) 11=UPS Standard
02=UPS 2nd Day Air (US/PR) 65=UPS Express Saver
12=UPS 3 Day Select
03=UPS Ground Service (US/PR)
82=UPS Today Standard (PL to PL)
83=UPS Dedicated Courier (PL to PL)
85=UPS Today Express (PL to PL)
86=UPS Today Express Saver (PL to PL)
LEVERANSBEKRÄFTELSEKODER
Lämna fältet tomt om du inte vill ha leveransbekräftelse. I annat fall anger du en giltig kod. De giltiga koderna för detta fält är:
S=Underskrift krävs
N=Leveransbekräftelse utan underskrift
A=Vuxen persons underskrift krävs
V=Muntlig bekräftelse
MEDIATYP
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Mediatyp. De giltiga koderna för detta fält är:
01=Röst
03=E-post
12=SMS-text
GILTIGA SPRÅKKODER:
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Giltiga språkkoder. De giltiga koderna för detta fält är:
"DAN_97"=Danska
"DEU_97"=Tyska
"ENG_CA"=Kanadensisk engelska
"ENG_GB"=Brittisk engelska
"ENG_US" = Amerikansk engelska Engelska
"FIN_97"=Finska
"FRA_97"=Kanadensisk franska
"FRA_CA"=Fransk franska
"ITA_97"=Italienska
"NLD_97"=Nederländsk holländska
"NOR_97"=Norska
"POL_97"=Polska
"SPA_97"=Spanska
"SPA_MX"=Mexikansk spanska
"SPA_PR"=Puertoricansk spanska
"SWE_97"=Svenska

Kontakta UPS

Vid frågor om UPS CampusShip, kontakta din UPS CampusShip-administratör. För UPS CampusShip tekniskt stöd, klicka på länken nedan.

UPS CampusShip teknisk support