av
 • Coronavirus Update... mer
 • Suspension of Money Back Guarantee... mer
 • Services may be impacted by Brexit... mer
Gå till huvudinnehåll

Vad vi köper

Vad vi köper

Vi litar på att våra leverantörer stöder komplexa operationer, ger förstklassig kvalitet och service och konsekvent lever upp till sina åtaganden. Vi köper en mängd produkter och tjänster för att fylla våra behov. Nedan finns en ofullständig lista med dessa produkter och tjänster.

 • Flygplansikon

  Utrustning

  Flygplan, flygplansdelar och reparationer, fordonsdelar, transportbandsystem, drönare, markstödsfordon, materialhanteringsutrustning, paketbilar (lastbilar) däck, lastbilssläp/traktorer

 • Ikon som visar två byggnader

  Anläggningar

  Arkitekter, byggnadsdesign, byggnads-/vaktmästartjänster, byggnadsunderhåll, konstruktion eller renovation, anläggningshantering, möbler, värme och luftkonditionering, fastigheter, avfallshantering, allmännyttiga tjänster

 • Ikon som visar manlig och kvinnlig yrkespersonal

  Professionella tjänster

  Annonsering, konst och audiovisuellt, artwork/illustrationer, utkontraktering av affärsprocesser, grafisk design, paketeringsdesign, konsulttjänster, utbildning, marknadsföring, rekrytering, riskhantering, säkerhet, tillfällig bemanning

 • Ikon som visar en pappersrulle

  Material

  Konst-/grafikmateriel, lådor, kundmateriel, mat/försäljningstjänster, bränsle, marknadsföringsartiklar, kontorsmateriel, anläggningsmateriel, sorteringsmateriel, uniformer

 • Ikon som visar en surfplatta

  Teknik

  Tillbehör, hårdvara, trycklösningar, programvara, telekommunikationstjänster och -utrustning, bemanning

 • Lastbilsikon

  Transport

  Flygfrakt, flygrampverksamhet, sjöfrakt, marktransporter, järnväg, bogsering

Leverantörskvalifikationer

UPS kräver leverantörskvalifikationer och behörighetsinformation från sina leverantörer för att kunna ge transparens och utvärdera potentiella risker.

Leverantörer som är intresserade av att delta i UPS upphandlingsprocess måste uppfylla vissa kvalitetsspecifikationer, uppvisa lämplig förmåga att uppfylla avtalsskyldigheter, samt följa distributions- och leveranskrav.

Leverantörer måste uppvisa finansiell stabilitet och ett etiskt affärsuppförande. Upphandlingsbeslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning.