Hur UPS svarar på coronaviruset

UPS fortsätter att leverera över hela världen, där lokala föreskrifter tillåter det.

Vår högsta prioritet är som alltid att hjälpa till att garantera hälsan och säkerheten för våra anställda, kunder och leverantörer samtidigt som vi uppfyller våra serviceåtaganden.

Det här kan du förvänta dig av oss:

  • Kontinuerlig övervakning av våra flyg- och marknätverk för att hantera potentiella störningskällor.
  • Efterlevnad av gällande statliga föreskrifter rörande begränsning av coronavirusets spridning.
  • Vår personal runt om i världen får noggrann vägledning och information om de bästa sätten att förebygga infektionsspridningen, baserat på riktlinjerna från Världshälsoorganisationen (WHO) och, inom USA, Centers for Disease Control and Prevention. Se också Vanliga frågor nedan.
  • Möjligheten att spåra dina leveranser över hela världen på UPS.com.
  • Där det är möjligt kan du registrera dig för det kostnadsfria UPS My Choice, som gör det möjligt att ge mer specifika leveransinstruktioner, t.ex. var en leverans ska lämnas av, vart den ska omdirigeras och möjligheten att få leveransbesked.

För mer information rekommenderar vi att du besöker WHO:s Frågor och svar om coronavirus och CDC:s Vanliga frågor och svar i ämnet.

Vanliga frågor om coronaviruset

Nyheter och information om coronaviruset

Läs mer om UPS globala svar på det nya coronaviruset på about.ups.com.

  • Om UPS
  • Hur UPS svarar på coronaviruset