Gå till huvudinnehåll

Turkisk obligatorisk information på manifestsammanfattning

Service Update


Enligt kompletterande tullförordning – 10, utfärdad av Ministeriet för tull och handel och offentliggjord i den officiella tidningen (nr 27369, daterad den 7 oktober 2009) är det obligatoriskt, med start den 1 juni 2016, att deklarera nedanstående information på de sammanfattningsmanifest som förväntas komma in i Turkiets tullområde och som värderas till mer än 75 EUR och/eller är tullpliktiga:  
 
*Fyrsiffrigt HS-nr (harmoniseringskod)
*om mottageren är ett företag måste momsregistreringsnummer anges
*Om mottagaren är en privatpersson måste personnummer anges

Avsändaren ska ange ovanstående information i respektive avsnitt på fraktsedeln. För att undvika förseningar ska mottagaren tillhandahålla momsregistreringsnummer till avsändaren samt informera denne att ange det, samt den fyrsiffriga HS-koden, på fraktsedlar och fakturor.

På manuella fraktsedlar och fraktsedlar som skapats av UPS onlineverktyg anges momsregistreringsnumret i fältet ”Mottagarens momsregistreringsnr/id-nr för tulländamål” och HS-kodeni fältet ”Varubeskrivning” eller i ”Tarrifkod”-avsnittet på fakturan.