Gå till huvudinnehåll

EU Tullkodex UCC, fr.o.m. 1 maj, 2016

Som en del av moderniseringen av EU:s regelverk börjar Tullkodex för unionen, UCC, gälla från 1 maj 2016.

Den ersätter Tullkodex för gemenskapen som trädde i kraft 1 januari 1994 och var skriven i en tid då procedurer till stor del var pappersbaserade. Handelns volymer och hastighet, samt  behovet av ordentlig säkerhetsriskbedömning har ökat kraftigt de senaste decennierna, och denna nya Tullkodex syftar till att anpassa tullagstiftningen till dagens verklighet.

Kodexen fastställer procedurer kring import, export, lagerhållning och godsbehandling innan betalning av tullkostnader sker. De bakomliggande principerna är:

  • Att all kommunikation bör ske elektroniskt (undantag kan tillåtas)
  • Att procedurer ska förenklas och moderniseras

Genom sitt medlemskap i branschorganisationer har UPS bidragit med synpunkter till Europeiska Kommissionen gällande den föreslagna lagstiftningen och befinner sig nu i den unika positionen att kunna erbjuda kunder en guide till de omfattande förändringarna innan de träder i kraft. Klicka här för att se UPS genomgång.

För ytterligare information, besök vänligen:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm