Gå till huvudinnehåll
Sök

Ryska importtullförfarande ändras för sändningar avsedda för personligt bruk

Serviceuppdatering


Från och med 7 februari 2014, kommer tullmyndigheten i Ryssland att kräva följande information för alla icke-dokumentförsändelser värda under 1000 EUR avsedda för personligt bruk.

  • fullständigt namn (för-, mellan- och efternamn) på mottagaren så som det står angivet i passet
  • mottagarens passnummer
  • ett tullklareringsavtal som ger UPS befogenhet att utföra tullklareringen
  • en tullfaktura i original plus två kopior (inklusive en korrekt varubeskrivning).

Ytterligare dokumentation kan komma att begäras av tullmyndigheten.

Vi ber mottagare att ha en kopia på sitt pass lättillgänglig och svara på frågor / begäran om ytterligare dokumentation för att slutföra klareringen av sin sändning. Avsändare kan underlätta denna process genom att informera sina mottagare om dessa krav.

Tullförseningar av icke-dokumentförsändelser avsedda för personligt bruk kan fortfarande förväntas som ett resultat av det förändrade förfarandet och standarden.

UPS fortsätter att bevaka situationen efter ytterligare förändringar från tullmyndigheten i Ryssland. För den senaste informationen om alla UPS-sändningar, vänligen använd vårt sökverktyg på www.ups.com.