av
 • Suspension of Money Back Guarantee... mer
 • Coronavirus Update... mer
 • Services may be impacted by Brexit... mer
Gå till huvudinnehåll

Om UPS

Kunden först. leds av människor. drivs av innovation.

Berättelsen om UPS, världens största paketleveransföretag, tar sin början mer än hundra år sedan, med ett lån på 100 USD för att kunna starta en liten kurirtjänst. Vår utveckling till ett globalt mångmiljardföretag är också berättelsen om modern transport, internationell handel, logistik och finanstjänster. Idag sätter UPS kunden först, leds av människor, och drivs av innovation. Det drivs av mer än 495 000 anställda som sammanlänkar mer än 220 länder och territorier via vägar, järnvägar, flyg och hav. I morgon kommer UPS att fortsätta att leda branschen och sammanlänka världen med ett engagemang för kvalitetstjänster och en hållbar miljö. 

Att flytta världen framåt genom att leverera det som är viktigt.

Det är vårt syfte.

Det är kärnan i vårt DNA – grunden för vårt arbete. Det återspeglar vår önskan att göra det som är rätt, att betjäna andra och att förbättra livskvaliteten för människor runt om i världen.

Det är inte bara det vi gör – det är därför vi gör det. Det styr varje beslut, varje dag.

Kort sagt, det är anledningen till att vi finns.

Våra värderingar

 • Integritet

  Det är kärnan i vilka vi är och allt vi gör.

 • Lagarbete

  Det finns inga gränser för vad beslutsamma människor som arbetar tillsammans kan åstadkomma.

 • Tjänst

  Att uppfylla våra kunders och lokala samhällens behov är av central betydelse för vår verksamhet.

 • Kvalitet och effektivitet

  Vi är missnöjda på ett konstruktivt sätt i vår strävan efter excellens.

 • Säkerhet

  Vår personals, våra affärspartners och allmänhetens välmående är av största vikt.

 • Hållbarhet

  Välstånd i ett längre tidsperspektiv kräver ett fortgående engagemang för att förvalta miljön och ta ett socialt ansvar.

 • Innovation

  Kreativitet och förändring är avgörande för tillväxt.

Våra medarbetare

Våra partnerskap