din
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Mai mult
Salt la conținutul principal

Termeni de utilizare a site-ului

CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL ("SITE-UL"). ACEŞTI TERMENI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SITE-ULUI ("TERMENII DE UTILIZARE") GUVERNEAZĂ ACCESUL LA ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI. SITE-UL ESTE DISPONIBIL EXCLUSIV PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ CU CONDIŢIA ACCEPTĂRII TERMENILOR DE UTILIZARE STATUAŢI MAI JOS. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE, NU VEŢI PUTEA ACCESA SAU UTILIZA SITE-UL. PRIN ACCESAREA ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI, DVS. ŞI ENTITATEA PE CARE SUNTEŢI AUTORIZAT SĂ O REPREZENTAŢI ("DVS." SAU "ENTITATEA") DECLARAŢI ACORDUL RESPECTĂRII TERMENILOR DE UTILIZARE.

1. Eligibilitatea utilizatorului

Site-ul este furnizat de UPS şi este disponibil numai pentru entităţile şi persoanele peste vârsta legală a majoratului, care pot încheia acorduri juridice în baza legii în vigoare. Dacă nu îndepliniţi aceste condiţii, nu aveţi dreptul de a utiliza site-ul.

Înapoi sus

2. Domeniul termenilor de utilizare

Aceşti Termeni de Utilizare guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului şi a tuturor aplicaţiilor, software-urilor şi serviciilor (denumite colectiv, "servicii") disponibile pe site, cu excepţia cazului în care respectivele servicii sunt supuse unui acord separat. Termeni şi acorduri specifice pot fi aplicate pentru utilizarea anumitor servicii şi altor articole furnizate dvs. pe site ("Acord de Servicii"). Orice astfel de Acord de Servicii însoţeşte serviciile corespunzătoare sau este listat în legătură cu sau printr-un link asociat cu serviciile corespunzătoare.

Înapoi sus

3. Modificãri

UPS poate revizui ºi actualiza aceºti termenii de utilizare în orice moment.  Utilizarea în continuare de cãtre dvs. a site-ului Web dupã orice astfel de modificare a termenilor de utilizare va reprezenta acordul dvs. cu privire la respectivele modificãri. Orice aspect la site-ului Web poate fi modificat, adãugat, ºters au actualizat fãrã notificare prealabilã, la discreþia unicã a UPS. UPS poate modifica sau impune de asemenea taxe pentru produsele ºi serviciile furnizate prin site-ul Web în orice moment ºi la discreþia sa unicã. UPS poate stabili sau modifica în orice moment practicile ºi limitele generale cu privire la alte produse ºi servicii UPS, în mod discreþionar.

Înapoi sus

4. Termenii și Condițiile privind Serviciul UPS

Termenii și condițiile privind UPS („Termenii și Condițiile privind Serviciul UPS”) aplicabile transportului și serviciilor conexe furnizate de UPS reglementează utilizarea de către Dvs. a acestor servicii UPS de transport și conexe obținute prin intermediul acestui Site web, pe lângă orice alți termeni și condiții care pot fi aplicabile unei astfel de tranzacții, conform acestor Termeni de utilizare a Site-ului web și în baza Contractului(Contractelor) de Servicii. Termenii și Condițiile privind Serviciul UPS sunt încorporate în aceste Condiții de utilizare, astfel încât toate referințele la Termenii de utilizare sunt considerate a include, în măsura aplicabilă, Termenii și Condițiile privind Serviciul UPS.

Înapoi sus

5. Informațiile transmise prin intermediul site-ului web și al Serviciilor

Trimiterea de către Dvs. a informațiilor prin intermediul Site-ului web și al Serviciilor este reglementată de acești termeni de Utilizare. Dvs. declarați și garantați că orice informație furnizată de Dvs. prin intermediul Site-ului web sau al Serviciilor este și va rămâne corectă și completă și că Dvs. veți menține și actualiza aceste informații când este necesar.

În ceea ce privește orice persoană a cărei date personale sunt furnizată de către Dvs. către UPS prin intermediul Site-ului web și al Serviciilor, Dvs. declarați față de UPS că aveți autoritatea de a furniza aceste informații și că ați furnizat toate notificările necesare și ați obținut toate acordurile necesare pentru prelucrarea acestor informații avute în vedere de Serviciile pe care le utilizați.

Înapoi sus

6. Licenţa şi drepturile de proprietate

Oricare drept de proprietate intelectuală, dar şi toate, ca ansamblu ("proprietate intelectuală"), care sunt asociate cu site-ul şi conţinuturile acestuia ("conţinutul"), sunt proprietatea exclusivă a UPS, afiliaţilor şi terţilor UPS. Conţinutul este protejat de dreptul de autor şi de alte legi atât în Statele Unite cât şi în alte ţări. Elementele de pe site sunt de asemenea protejate de legile privind imaginea comercială, secretul comercial, competiţia neloaială şi alte legi şi nu pot fi copiate sau imitate parţial sau total. Toate desenele, pictogramele şi alte articole personalizate care apar pe site sunt mărci comerciale, mărci de serviciu sau imagini comerciale ("mărci") ale UPS, ale afiliaţiilor acestora şi ale altor entităţi care au acordat UPS dreptul şi licenţa de a utiliza astfel de mărci şi nu pot fi utilizate sau alterate în niciun fel fără acordul expres UPS, în scris. Cu excepţia cazului în care termeni de utilizare includ o autorizaţie expres, nu aveţi dreptul să copiaţi, reproduceţi, modificaţi, închiriaţi, împrumutaţi, comercializaţi, creaţi lucrări derivate din, încărcaţi, transmiteţi sau să distribuiţi în niciun fel proprietatea intelectuală a site-ului fără acordul prealabil, în scris, al UPS sau al părţii terţe corespunzătoare. Cu excepţia specificaţiilor exprese din prezentul document, UPS nu vă acordă niciun drept expres sau implicit asupra proprietăţii intelectuale a UPS sau a vreunui terţ.

UPS vă oferă o licenţă limitată, personală, netransferabilă, revocabilă şi care nu poate fi sublicenţiată pentru a (a) accesa şi utiliza site-ul, conţinutul şi serviciile de pe acesta numai în modul prezentat de UPS şi (b) accesa şi utiliza serviciile UPS pentru calculator sau reţea oferite pe site("sisteme UPS") numai în modul permis în mod expres de către UPS. Cu excepţia acestei licenţe cu termen limitat, UPS nu transmite niciun interes în ceea ce priveşte sistemele UPS, informaţii sau datele disponibile prin sistemele UPS ("informaţiile"), conţinutul, serviciile, site-ul sau orice altă proprietate UPS, prin acordarea dreptului de a accesa site-ul. Cu excepţia limitărilor legale sau celor furnizate în aceşti Termeni şi Condiţii, niciunul dintre conţinuturile sau informaţiile nu pot fi supuse unei inginerii de re-creare a procesului tehnologic, nu pot fi modificate, reproduse, republicate, traduse în orice limbă sau în orice limbaj de calculator, retransmise sub orice formă sau prin orice mijloace, revândute sau redistribuite fără acordul prealabil, în scris, al UPS. Nu aveţi dreptul să creaţi, comercializaţi, oferiţi spre vânzare, modificaţi, reproduceţi, afişaţi, utilizaţi în mod public, importaţi, distribuiţi, retransmiteţi sau să utilizaţi în orice alt fel conţinutul, decât dacă acest lucru este permis în mod expres de către UPS.

Înapoi sus

7. Restricţii la utilizarea site-ului

În plus faţă de alte restricţii specificate în aceşti termeni de utilizare, sunteţi de acord cu următoarele:

(a) Nu veţi ascunde originea informaţiilor transmise prin intermediul site-ului.
(b) Nu veţi furniza pe site informaţii false sau care pot induce în eroare.
(c) Nu veţi utiliza sau accesa niciun serviciu, software, nicio informaţie sau aplicaţie disponibilă prin intermediul site-ului, într-un mod care nu este permis în mod expres de UPS.
(d) Nu veţi introduce sau încărca pe site informaţii care conţin viruşi, troieni, wormi, bombe cu ceas sau alte programe pe calculator care au scopul de a deteriora, interfera cu, intercepta sau expropria orice sistem, site-ul sau informaţiile care încalcă drepturile de proprietate intelectuală (definite mai jos) ale altor terţi.
(e) Anumite zone ale site-ului sunt disponibile numai pentru clienţii UPS.
(f) Nu puteţi utiliza sau accesa site-ul, sistemele sau serviciile UPS în niciun fel care, în viziunea UPS, afectează în mod advers performanţa sau funcţionarea sistemelor, servicilor sau site-ului  UPS, sau care afectează capacitatea părţilor autorizate de a accesa sistemele, serviciile sau site-ul  UPS.
(g) Nu puteţi încadra sau utiliza tehnici de încadrare pentru a anexa orice parte sau aspect al conţinutului sau informaţiilor fără acordul expres, scris, al UPS.

Înapoi sus

8. Accesul la sisteme şi informaţii de expediere prin intermediul site-ului

Utilizarea sistemelor de expediere şi a informaţiilor face subiectul următorilor termeni:

(a)  "Sistemele de expediere" sunt formate din sistemele UPS care oferă funcţii de urmărire, timp în tranzit, locaţii UPS, validare de adrese şi altele, precum şi informaţii cu privire la expedierile de colete prin intermediul UPS. Sistemele de expediere şi informaţiile obţinute prin intermediul acestora ("Informaţii de expediere") sunt menite utilizării personale cu privire la coletele expediate de, către sau în numele dvs. şi pentru niciun alt motiv. 
(b)  Sistemele şi informaţiile de expediere reprezintă proprietatea privată a UPS. UPS vă autorizează să utilizaţi funcţiile de urmărire din cadrul sistemelor de expediere exclusiv în scopul urmăririi expedierilor încredinţate către UPS, de sau pentru dvs., cu scopul livrării şi pentru niciun alt scop. Fără limitare, nu aveţi dreptul de a publica sau pune la dispoziţia niciunui site, reproduce în orice alt mod, distribui, copia, stoca sau vinde informaţiile de expediere în scop comercial fără consimţământul prealabil scris al UPS.  Acesta este un serviciu personal. Prin urmare, dreptul dvs. de a utiliza sistemele sau informaţiile de expediere nu este transferabil. Orice acces sau utilizare care nu respectă aceşti Termeni va fi considerat(ă) neautorizat(ă) şi este strict interzis(ă).
(c)  Orice utilizare (în legătură cu sistemele de expediere) a dispozitivelor automate de înterogare, a roboţilor, a instrumentelor de colectare şi extragere a datelor repetitive, a rutinelor, a scripturilor sau a altor mecanisme cu o funcţionalitatea similară este interzisă în mod expres.

Înapoi sus

9. Legături

a) Legături externe. Site-ul poate conţine legături către site-uri şi resurse terţe (denumite colectiv "Site-uri corelate"). Aceste site-uri corelate sunt furnizate numai în scopul de a vă ajuta şi nu pentru susţinerea de către UPS a conţinutului respectivelor site-uri. UPS nu asigură nicio reprezentare sau garanţie cu privire la corectitudinea, acurateţea, performanţa sau calitatea conţinutului, software-ului, serviciilor sau aplicaţiilor furnizate de aceste site-uri corelate. UPS nu este responsabil pentru disponibilitatea site-urilor corelate sau pentru conţinutul sau activităţile respectivelor site-uri. Dacă decideţi să accesaţi site-urile corelate, acţionaţi pe propria răspundere. În plus, utilizarea de către dvs. a site-urilor corelate este supusă tuturor politicilor, termenilor şi condiţiilor de utilizare aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la politica de confidenţialitate a site-urilor corelate.
(b) Legături interne. Conectarea la orice pagină a site-ului, alta decât http://www.ups.com, printr-o legătură text, este strict interzisă în absenţa unui acord separat de conectare cu UPS. Oricărui site sau oricărui instrument care conţine o legătură către http://www.ups.com sau către orice pagină disponibilă în cadrul acestuia, i se interzice (a) să reproducă conţinutul, (b) să utilizeze un browser sau alt mediu apropiat Conţinutului, (c) să sugereze în orice fel că UPS sau oricare din afiliaţii acestuia susţine site-ul respectiv sau produsele acestuia, (d) să prezinte în mod incorect orice stare de fapt, inclusiv relaţia acestuia cu UPS sau oricare dintre afiliaţii UPS, (e) să prezinte informaţii false despre produsele sau serviciile UPS şi (f) să utilizeze sigla sau marca UPS sau a oricăruia dintre afiliaţii acestuia, fără acordul expres în scris de la UPS.

Înapoi sus

10. Trimiteri

UPS nu acceptă idei, concepte sau tehnici pentru servicii sau produse noi trimise prin intermediul site-ului ("Comentarii"). Dacă sunt primite astfel de comentarii, sunteţi de acord cu următoarele: (a) nu vor fi considerate confidenţiale sau de drept, (b) UPS şi afiliaţii acestuia nu se află sub obligaţia de a păstra astfel de informaţii confidenţiale şi (c) UPS va dispune de dreptul nerestricţionat, irevocabil, internaţional şi neexclusiv de a utiliza, comunica, reproduce, publica, afişa, distribui şi exploata astfel de comentarii la propria discreţie. 

Înapoi sus

11. Reziliere

Sunteţi de acord că UPS poate, în mod discreţionar, să rezilieze sau să suspende utilizarea de către dvs. a site-ului, a sistemelor, informaţiilor, serviciilor şi conţinutului UPS în orice moment şi din orice motiv sau fără motiv, chiar dacă utilizarea şi accesul sunt permise în continuare altor persoane. În urma unei astfel de suspendări sau rezilieri trebuie (a) să întrerupeţi imediat utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii pe care le-aţi efectuat după oricare porţiune de conţinut. Accesarea site-ului, a sistemelor, informaţiilor sau serviciilor UPS după respectiva reziliere, suspendare sau întrerupere, va reprezenta un act de abuz. În plus, sunteţi de acord că UPS nu va fi considerat responsabil faţă de dvs. sau orice terţ pentru rezilierea sau suspendarea accesului dvs. la site-ul, sistemele, informaţiile şi/sau serviciile UPS.

Înapoi sus

12. Neasumare de responsabilitate privind Garanţiile

UPS NU ASIGURĂ NICIO REPREZENTARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, A SISTEMELOR, SERVICIILOR, INFORMAŢIILOR SAU CONŢINUTULUI UPS.  UTILIZAREA ACESTORA SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

SITE-UL, SISTEMELE, INFORMAŢIILE, SERVICIILE ŞI CONŢINUTUL UPS SUNT FURNIZATE "CA ATARE". UPS ŞI FURNIZORII DE LICENŢE ŞI SERVICII AI ACESTUIA NEAGĂ, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, TOATE GARANŢIILE EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR UNOR TERŢI ŞI DE CORESPONDENŢĂ CU UN ANUMIT SCOP. UPS ŞI AFILIAŢII, FURNIZORII DE LICENŢE ŞI DE SERVICII AI ACESTUIA, NU ASIGURĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANŢIE CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA, INTEGRITATEA, SIGURANŢA SAU ACTUALITATEA CONŢINUTULUI, INFORMAŢIILOR SAU SERVICIILOR FURNIZATE PE SAU PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A SISTEMELOR UPS. NICIO INFORMAŢIE OBŢINUTĂ DE DVS. PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU VA CREA NICIO GARANŢIE CARE NU ESTE SPECIFICATĂ ÎN MOD EXPRES DE UPS ÎN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE.

ANUMITE TERITORII NU PERMIT LIMITAREA GARANŢIEI IMPLICITE, AŞADAR S-AR PUTEA CA LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE DIN ACEASTĂ SECŢIUNE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. DACĂ SUNTEŢI CONSUMATOR FINAL, DREPTURILE DVS. STATUTARE, CARE NU POT FI LIMITATE (DACĂ EXISTĂ), NU VOR FI AFECTATE DE ACESTE PREVEDERI. SUNTEŢI DE ACORD ŞI RECUNOAŞTEŢI CĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE PRIVIND RESPONSABILITĂŢILE ŞI GARANŢIILE DIN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE SUNT CORECTE ŞI REZONABILE.

Înapoi sus

13. Limitarea responsabilităţii

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI ÎN MĂSURA ÎN CARE UPS ESTE CONSIDERAT RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE, UPS ESTE RESPONSABIL NUMAI PENTRU DAUNELE REALE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, UPS, AFILIAŢII, FURNIZORII DE LICENŢE SAU SERVICII AI ACESTUIA SAU ALŢI TERŢI MENŢIONAŢI PE SITE NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE, PUNITIVE ŞI CONSECUTIVE, PIERDERI DE PROFIT SAU DAUNE REZULTATE ÎN URMA PIERDERILOR DE DATE SAU A ÎNTRERUPERILOR DE AFACERI DETERMINATE DE UTILIZAREA SAU NEUTILIZAREA SITE-ULUI, A SISTEMELOR, INFORMAŢIILOR, SERVICIILOR SAU CONŢINUTULUI UPS INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, PREJUDICIU, DELICT SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ ŞI INDIFERENT DACĂ UPS A FOST SAU NU AVERTIZAT DE POSIBILITATEA SURVENIRII RESPECTIVELOR DAUNE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SOLUŢIILE SPECIFICATE ÎN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE SUNT PROPRIETATEA EXCLUSIVĂ ŞI SE LIMITEAZĂ LA ACEŞTI TERMENI. 

Înapoi sus

14. Respectarea legilor, inclusiv a celei privind controlul exportului

Sunteţi de acord să utilizaţi site-ul în strictă conformitate cu legile, hotărârile şi regulamentele în vigoare şi într-o manieră care să nu aibă un efect negativ asupra beneficiului sau reputaţiei UPS, conform judecăţii acestuia şi nu veţi întreprinde acţiuni care ar putea genera încălcări ale legii, prevederilor şi regulamentelor aplicabile UPS.

UPS şi totodată site-ul UPS au sediul în Statele Unite. Statele Unite şi câteva alte terotorii controlează exportul produselor şi al informaţiilor. Sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile aplicabile şi să nu exportaţi sau reexportaţi conţinutul (inclusiv orice software sau serviciile) către ţări sau persoane interzise prin legislaţia şi reglementările Statelor Unite sau ale altor teritorii aplicabile. Dacă accesaţi şi descărcaţi conţinutul (inclusiv orice software sau serviciile) sau informaţiile, declaraţi faptul că nu vă aflaţi într-o ţară în care este interzis un astfel de export sau că nu sunteţi o persoană pentru care respectivul export este interzis. Sunteţi unic responsabil pentru respectarea legilor jurisdicţie dvs. locale şi a altor legi aplicabile cu privire la importul, exportul sau reexportul de conţinut (inclusiv orice software sau servicii).

Înapoi sus

15. Declaraţii cu caracter previzionar

Cu excepţia informaţiilor istorice conţinute în prezentul document, declaraţiile efectuate pe acest site reprezintă declaraţii cu caracter previzionar (forward-looking statements) aşa cum sunt acestea definite în secţiunea 27A din Legea instrumentelor financiare transferabile din 1933 (Securities Act of 1933) şi secţiunea 21E din Legea valorilor mobiliare din 1934 (Securities Exchange Act of 1934). Astfel de previziuni implică anumite riscuri şi incertitudini, inclusiv declaraţii privind intenţiile, părerile sau aşteptările curente ale UPS şi ale conducerii acestuia cu privire la direcţiile strategice, perspectivele şi rezultatele viitoare ale companiei. Anumiţi factori pot determina diferenţe substanţiale între rezultatele efective şi cele prezentate în previziuni, inclusiv condiţii economice şi de altă natură de pe pieţele pe care funcţionăm, mediul nostru competitiv, acţiuni de reglementare pe termen lung, economice şi alte efecte ale evenimentelor de la 11 septembrie 2001, ale grevelor, blocajelor în activitate sau ale încetinirii acesteia, reglementărilor guvernamentale, creşterilor de preţuri ale carburanţilor, fluctuaţiilor ciclice şi sezoniere ale rezultatele noastre operaţionale şi alte riscuri discutate şi incluse în informările companiei noastre către Comisia valorilor mobiliare (Securities and Exchange Commission), incluse şi în prezentul document prin referinţă.

Înapoi sus

16. Jurisdicţie


ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ ORICE PROCEDURĂ JUDICIARĂ REZULTATĂ ÎN URMA SAU LEGATĂ DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI, A SISTEMELOR, INFORMAŢIILOR, SERVICILOR ŞI CONŢINUTULUI UPS, SE VA DESFĂŞURA ÎNTR-UN TRIBUNAL STATAL SAU FEDERAL DIN DISTRICTUL FULTON, STATUL GEORGIA, STATELE UNITE ALE AMERICII ŞI RENUNŢAŢI ÎN MOD EXPRES LA ORICE OBIECŢIE CURENTĂ SAU VIITOARE LEGATĂ DE ALEGEREA LOCAŢIEI SAU DE JURISDICŢIA RESPECTIVEI PROCEDURI.   SUNTEŢI DE ACORD CĂ ORICE REVENDICARE REZULTATĂ ÎN URMA SAU LEGATĂ DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI, A SISTEMELOR, INFORMAŢIILOR, SERVICIILOR ŞI/SAU CONŢINUTULUI UPS, TREBUIE DEPUSĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA APARIŢIA RESPECTIVEI REVENDICĂRI.

Înapoi sus

17. Legislaţia şi limba care guvernează acest contract

În măsura maximă permisă de lege, aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile interne ale statului Georgia, SUA, cu excepţia (i) conflictelor pe principii legale ale statului Georgia; (ii) Convenţia Naţiunilor Unite privind contractele de vânzări internaţionale de bunuri; (iii) Convenţia din 1974 privind perioada de limitare în comerţul internaţional cu bunuri şi (iv) Protocolul care amendează Convenţia din 1974, încheiat la Viena, la 11 aprilie 1980.  În măsura maximă permisă de lege, limba de control pentru aceşti termeni de utilizare este limba engleză.  Orice traducere a fost furnizată pentru o mai bună informare a dvs. şi puteţi vizualiza versiunea în limba engleză (a) revenind la pagina de reşedinţă a ţării selectate, (b) selectând legătura pentru limba engleză din partea de sus a paginii şi (c) făcând apoi clic pe legătura către termenii de utilizare a site-ului din partea de jos a paginii.

Înapoi sus

18. Prevederi generale

Nu puteţi aloca aceşti Termeni de Utilizare sau oricare dintre interesele, drepturile sau obligaţiile dvs. în baza acestor termeni de utilizare. Dacă orice prevedere a acestor termeni de utilizare este considerată nevalidă de către orice tribunal cu jurisdicţie competentă, nevaliditatea prevederii respective nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni de Utilizare, care vor rămâne în vigoare. Nicio renunţare la oricare dintre aceşti Termeni de Utilizare nu va fi considerată mai departe sau în continuare ca o renunţare la respectivul termen sau condiţie sau la alt termen sau condiţie.

Înapoi sus

19. Document scris

Aveţi posibilitatea de a păstra Termenii de Utilizare în formă scrisă, prin tipărirea acestora pentru registrele personale. Renunţaţi de asemenea la solicitarea ca Termenii de Utilizare să aibă forma unui document scris.

Înapoi sus

20. Acordul integral

CU EXCEPŢIA CAZURILOR ÎN CARE A FOST STIPULAT ÎN MOD EXPLICIT, ÎNTR-O LICENŢĂ, UN SERVICIU SAU ALT ACORD SEPARAT DINTRE DVS. ŞI UPS SAU ÎN GHIDUL DE TARIFE ŞI SERVICII UPS APLICABIL, SAU ÎN TARIFE UPS, ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE REPREZINTĂ ACORDUL INTEGRAL DINTRE DVS. ŞI UPS CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SITE-ULUI, A SISTEMELOR UPS ŞI A ORICĂRUI SOFTWARE SAU SERVICIU, INFORMAŢIE SAU CONŢINUT DIN ACESTA ŞI AU PRIORITATE ÎN FAŢA TUTUROR DISCUŢIILOR, COMUNICĂRILOR, CONVERSAŢIILOR ŞI ACORDURILOR REFERITOARE LA SUBIECTUL PREZENTULUI ACORD. 

Înapoi sus

21. Pentru rezidenţii din Quebec

Părţile declară că au solicitat ca aceşti Termeni de Utilizare precum şi toate documentele, prezente sau viitoare care fac referire la aceştia, să fie redactate doar în limba engleză.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Înapoi sus

22. Relaţii cu clienţii

Întrebări sau comentarii cu privire la site pot fi trimise la Serviciul de Relaţii cu Clienţii UPS.

Înapoi sus