din
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Mai mult
Salt la conținutul principal

Paşi suplimentari

După ce aţi verificat informaţiile generale ale companiei şi aşi efectuat modificările dorite, puteţi adăuga informaţii noi (adică, locaţii suplimentare ale companiei, un registru de adrese al companiei, seturi de privilegii de expediere sau utilizatori).

Deoarece mare parte din aceste informaţii pot fi importate în loc să fie introduse, vă vom arăta paşii care trebuie efectuaţi pentru a importa fişiere în secţiunea Administrare UPS CampusShip. Veţi putea găsi detalii specifice pentru formatarea fişierelor în Resurse.

Locaţii companie

În acest moment aveţi posibilitatea de a crea sau importa locaţii suplimentare, în funcţie de nevoile companiei dvs. Pentru a crea o locaţie nouă pentru companie, consultaţi Creare locaţii din secţiunea Locaţii companie din acest ghid. Pentru a importa locaţii ale companiei, consultaţi Import locaţii din secţiunea Locaţii companie.

Notă: Fiecare locaţie necesară pentru compania dvs. trebuie definită înainte de a putea aloca utilizatori aceasteia. Pentru a procesa o expediere cu UPS CampusShip, un utilizator trebuie să fie alocat unei locaţii. O locaţie a companiei poate fi identificată ca un departament sau mai multe departamente care partajează aceeaşi adresă. Aceasta permite o flexibilitate optimă în organizarea şi denumirea locaţiilor.

Înapoi sus

Avantaje de expediere

UPS CampusShip include patru tipuri implicite de seturi de avantaje de expediere care cuprind diferite drepturi de expediere şi servicii suplimentare. Puteţi asigna oricare set implicit utilizatorilor fără a modifica setările de avantaje, sau puteţi adapta setul nevoilor companiei dvs. După alocarea denumirii şi stocarea setului personalizat, îl puteţi asigna utilizatorilor. Pentru a crea noi seturi de avantaje de expediere, consultaţi Crearea avantajelor de expediere din cadrul secţiunii Seturi de avantaje de expediere.

Notă: Fiecare set de avantaje de expediere personalizat trebuie să fie definit înainte de a putea fi asignat utilizatorilor UPS CampusShip. De exemplu, în cazul în care compania dvs. necesită seturi de avantaje de expediere diferite de cele implicite, trebuie să creaţi aceste seturi înainte de a le asigna utilizatori.

Înapoi sus

Numere de referinţă

În acest moment aveţi posibilitatea de a crea sau importa numere de referinţă, în funcţie de nevoile companiei dvs. Numerele de referinţă sunt utilizate pentru a înregistra informaţii cu privire la un colet (precum coduri client/problemă, coduri de departament, coduri de costuri, numere de proiect etc.). UPS CampusShip acceptă până la trei liste diferite cu valori şi descrieri de numere de referinţă, fapt care permite administratorilor să solicite utilizatorilor introducerea unuia, a două sau trei numere de referinţă pentru a ajuta funcţiile de management ale companiei.

Determinaţi modul de etichetare ale acestor câmpuri de referinţă şi decideţi dacă aceste câmpuri necesită validare sau nu (precum afişarea unui mesaj de eroare în momentul introducerii unor informaţii incorecte).

Pentru a crea noi numere de referinţă, consultaţi Crearea numerelor de referinţă din cadrul secţiunii Numere de referinţă din acest ghid. Pentru a importa noi numere de referinţă, consultaţi Importarea numerelor de referinţă din secţiunea Numere de referinţă.

Înapoi sus

Registre de adrese

Acum aveţi posibilitatea de a crea sau importa un registru de adrese corporativ dacă este necesar companiei dvs. Pentru a crea un registru de adrese corporativ, consultaţi Creare intrări din secţiunea Registru de adrese din acest ghid. Pentru a importa un registru de adrese corporativ, consultaţi Importare registre de adrese din secţiunea Registru de adrese corporativ.

Înapoi sus

Utilizatori UPS CampusShip

Acum aveţi posibilitatea de a crea sau importa utilizatori UPS CampusShip. Pentru a crea noi utilizatori UPS CampusShip, consultaţi Creare utilizatori din secţiunea Utilizatori UPS CampusShip din acest ghid. Pentru a importa utilizatori UPS CampusShip, consultaţi Importare utilizatori din secţiunea Utilizatori UPS CampusShip din acest ghid.

Înapoi sus

Lansarea UPS CampusShip

UPS CampusShip este setat pentru compania dvs. şi este pregătit pentru utilizare.

Persoanele pe care le-aţi asignat UPS CampusShip pot învăţa modul de utilizare a sistemului parcurgând Asistenţa pentru expediere. Utilizatorii pot accesa aceste informaţii selectând filele Expediere şi Asistenţă din zona din partea stângă.

Notă: Pe parcursul adaptării la funcţiile şi caracteristicile UPS CampusShip, utilizatorii se vor baza pe instrucţiunile dvs. Numărul acestor cereri suplimentare se va diminua pe măsură ce utilizatorii se vor obişnui cu utilizarea sistemului UPS CampusShip.

Înapoi sus

Contactaţi UPS

Pentru întrebări cu privire la UPS CampusShip, contactaţi administratorul UPS CampusShip. Pentru asistenţă tehnică UPS CampusShip, selectaţi legătura de mai jos.

Asistenţă tehnică UPS CampusShip