Salt la conținutul principal

Modificări ale procedurii vamale de import în Rusia a expediţiilor

Actualizare Serviciu


Începând cu data de 7 februarie 2014, Serviciul Vamal Federal din Rusia va solicita următoarele informaţii cu privire la toate expediţiile non-document, cu valoare de sub 1.000 euro, destinate persoanelor fizice: :

  • numele complet al destinatarului (nume şi prenume) aşa cum este înscris în paşaport
  • numărul de paşaport al destinatarului
  • contract de intermediere vamală care oferă UPS autoritatea de a efectua formalităţile vamale
  • o factură comercială în original şi două copii (care să includă ş io descriere completă a mărfurilor)

Poti fi solicitate şi alte documente suplimentare de către autoritatea vamală.

Rugăm destinatarii să aibă disponibile copii ale paşapoartelor şi să fie pregatiţi să răspundă întrebărilor / solicitărilor pentru documente suplimentare în vederea efectuării formalităţilor vamale. Expeditorii pot sprijini facilitarea acestui proces prin informarea destinatarilor cu privire la aceste solicitări.

Sunt aşteptate în continuare întârzieri la efectuarea formalităţilor vamale pentru expediţiile non-document destinate persoanelor fizice urmare modificărilor survenite asupra procedurilor şi standardelor.

UPS continuă să monitorizeze situaţia întrucât sunt anunţate şi alte modificări de către Serviciul Vamal Federal din Rusia. Pentru cele mai recente informaţii cu privire la toate expediţiile UPS, vă rugăm folosiţi instrumentul de urmărire online disponibil pe www.ups.com.