จาก
  • การปรับบริการชั่วคราว… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อย่าขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

ให้การกำหนดคุณลักษณะความเป็นส่วนตัว

ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลที่เราเปิดเผย" ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลที่สามได้ แบบฟอร์มแบบโต้ตอบนี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอไปยัง UPS เพื่อให้ยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ

เพื่อจะให้เป็นตามนั้น โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นด้านล่างนี้ หลังจากนั้นให้ระบุการกำหนดคุณลักษณะของคุณ การกำหนดคุณลักษณะของคุณจะนำไปใช้กับข้อมูลที่คุณให้ไว้ในที่นี้

ช่องที่จำเป็นต้องกรอกจะแสดงด้วย ต้องมี

CAC WIDGET

คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการอนุญาตให้โซเชียลมีเดีย โฆษณา และพันธมิตรการวิเคราะห์ของเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล:

           www.aboutads.info

           www.thetradedesk.com/general/privacy#_Toc514494731

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำขอเลือกไม่เข้าร่วมภายใต้ช่องทางที่ระบุใน “คำขอใช้สิทธิของคุณ” ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS