Rodzina patrzy na laptopa

Anulowanie przesyłki

Bez względu na to, z jakiego systemu wysyłkowego UPS korzystasz, anulowanie przesyłki jest proste. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym jak anulować przesyłkę w zależności od systemu wysyłkowego UPS.

Zaloguj się, aby rozpocząć

Potrzebujesz nazwy użytkownika? Zarejestruj się.

Jak anulować przesyłkę na UPS.com?

W ciągu 90 dni od utworzenia etykiety na stronie UPS.com można anulować przesyłkę. Przesyłki można anulować tylko wtedy, gdy zostały utworzone lub zafakturowane przy użyciu numeru konta wysyłkowego UPS.

 • Zaloguj się, aby wyświetlić historię wysyłek
 • Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok paczki, którą chcesz anulować.
 • Wybierz polecenie „Anuluj przesyłkę”.
 • Po pomyślnym anulowaniu przesyłki obok anulowanej paczki pojawi się znak w kolumnie Anulowano.

Pamiętaj!

Jeśli od utworzenia etykiety upłynęło więcej niż 90 dni, prosimy skontaktować się z UPS w celu zlecenia anulowania paczki. Anulowanie nie zostanie przetworzone po upływie 180 dni.

Numer konta powiązany z paczką wybraną do anulowania musi być zgodny z numerem konta w profilu UPS.com. Paczek utworzonych przy użyciu karty płatniczej, takiej jak karta debetowa lub kredytowa (numery monitorowania będą zawierały "T" lub "G" w pierwszych ośmiu znakach) nie można anulować za pomocą narzędzia Anulowanie przesyłki. (Numery monitorowania dla tych przesyłek będą zawierały „T” lub „G” wśród pierwszych ośmiu znaków). W takim przypadku prosimy skontaktować się z UPS.

Jak anulować przesyłkę w UPS CampusShip®

W ciągu 90 dni od utworzenia etykiety w systemie UPS CampusShip można anulować przesyłkę za pomocą historii wysyłki w systemie CampusShip.

 • Zaloguj się do UPS CampusShip
 • Wybierz kartę Wysyłka u góry strony.
 • Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok paczki, którą chcesz anulować.
 • Wybierz polecenie „Anuluj przesyłkę”.
 • Po pomyślnym anulowaniu przesyłki obok anulowanej paczki pojawi się znak X w kolumnie Anulowano.

Pamiętaj!

Jeżeli upłynęło co najmniej 90 dni od utworzenia etykiety w systemie wysylkowym UPS CampusShip, skontaktuj się z UPS, aby zlecić anulowanie. Anulowanie nie zostanie przetworzone po upływie 180 dni.

Jak anulować przesyłkę w UPS WorldShip®

 • Wybierz opcję „Anuluj” u góry głównego ekranu wysyłki.
 • Wybierz paczkę do anulowania z dziennika odbioru.
 • Wybierz opcję „Anuluj” po raz drugi.
 • Jeśli uruchomiono już raport Koniec dnia, wybranie opcji „Anuluj” po raz drugi spowoduje przejście do narzędzia Anulowanie przesyłki na stronie UPS.com w celu dokończenia procesu anulowania.
 • WorldShip nie oznaczy automatycznie tych paczek jako anulowanych, ale można oznaczyć je ręcznie z poziomu dziennika odbioru.
Więcej informacji dot. WorldShip - Wsparcie techniczne

Co zrobić, jeśli minęło więcej niż 90 dni?

Kobieta rozmawiająca przez telefon i patrząca na laptopa

Jeśli od utworzenia etykiety upłynęło więcej niż 90 dni, prosimy skontaktować się z UPS w celu zlecenia anulowania paczki. Anulowanie nie zostanie przetworzone po upływie 180 dni.

Wyślij e-mailSkontaktuj się z nami