Sposoby ochrony przed oszustwami

Dbaj o swoje bezpieczeństwo

Mimo starań podejmowanych przez firmę UPS w celu minimalizacji ryzyka oszustw należy pamiętać, że pierwszą linią obrony jest przede wszystkim zachowanie odpowiedniej ostrożności. Poniżej znajduje się kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą zapobiec oszustwom związanym z wiadomościami e-mail i korzystaniem z Internetu:

 • Nie należy nigdy odpowiadać na wiadomości e-mail ani otwierać łączy internetowych pochodzących z nieznanych źródeł, które wymagałyby podania, aktualizacji lub weryfikacji osobistych, finansowych lub innych poufnych informacji.
 • Należy wystrzegać się podejrzanych wiadomości e-mail lub telefonów wymagających potwierdzenia informacji związanych z kontem UPS.
 • Używaj bezpiecznej przeglądarki internetowej.
 • Nie należy podawać identyfikatora ani hasła do UPS.com.
 • Regularnie zmieniaj swoje hasło.
 • Używaj „silnych” haseł, zawierających kombinacje liter i cyfr.
 • Należy zawsze używać aktualnego oprogramowania antywirusowego i rozważyć zainstalowanie programu wykrywającego oprogramowanie szpiegujące.
 • Stosuj zaporę internetową (sprzętową lub programową).
 • Nie używaj swoich poufnych danych w kawiarniach internetowych, bibliotekach publicznych i podobnych miejscach.
 • Jeśli używasz urządzenia bezprzewodowego, dokładnie przeczytaj i zastosuj się do instrukcji producenta związanych z łącznością z usługą i ustawieniami zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo.

Poniżej znaljduje się kilka dodatkowych informacji, które mogą zapobiec próbom oszustwa związanym ze śledzeniem numeru referencyjnego.

 • Należy wystrzegać się podejrzanych wiadomości e-mail lub telefonów wymagających potwierdzenia numerów przesyłki za pomocą numeru referencyjnego.
 • Nie należy podawać numerów przesyłki osobom trzecim.
 • Twórz unikalne numery referencyjne, używając różnych kombinacji liter i cyfr.
 • Regularnie zmieniaj numery referencyjne.

Najlepszym sposobem na uniknięcie oszustw jest zachowanie ostrożności i ochrona poufnych informacji.