• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
 • Przesyłki UPS Expedited oraz Worldwide Express Freight z Europy do USA są opóźnione… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Wyślij paczkę z usługami dodatkowymi

Dopłaty UPS w okresie szczytu paczkowego

W okresach ekstremalnych wzrostów liczby przesyłek mogą zostać wprowadzone tymczasowe dopłaty w okresie szczytu paczkowego, w celu zapewnienia efektywnego działania naszej sieci.

Jak wcześniej ogłoszono, dopłata w okresie szczytu paczkowego dotyczy przesyłek z głównych krajów Azji i Pacyfiku do 19 krajów w Europie. Od 28 listopada 2021 г. do odwołania wzrośnie dopłata w okresie szczytu paczkowego stosowana do przesyłek importowych z głównych krajów Azji i Pacyfiku do 19 krajów w Europie.

Wcześniej ogłoszone dopłaty w okresie szczytu paczkowego stosowane w przesyłkach z Chin kontynentalnych, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, a także dopłaty w okresie szczytu paczkowego stosowane w przesyłkach międzynarodowych lub zafakturowanych w 19 krajach Europy do wszystkich miejsc przeznaczenia, będą nadal obowiązywać.

2021 Dopłaty w okresie szczytu paczkowegoOtwórz łącze w nowym oknie

Powrót do góry

Dopłata UPS w okresie szczytu paczkowego

W ramach przygotowania naszej sieci do zapewnienia najwyższej jakości usług w tym czasie, UPS wprowadza tymczasową dopłatę w okresie szczytu paczkowego dla paczek, które podlegają takim specyfikacjom jak Duża paczka, Rozmiary przekraczające dozwolone limity oraz Dodatkowa obsługa dla nietypowych przesyłek.

Obowiązują od 31 października 2021 г. do 15 stycznia 2022 г., dopłata w okresie szczytu paczkowego będzie dodatkową opłatą doliczaną do ceny przesyłki zawierającej stawki podstawowe, dopłaty oraz/lub cła.

2021 Dopłata w szczycie paczkowymOtwórz łącze w nowym oknie

Powrót do góry

Rozmiary przekraczające dozwolone limity

Paczki o wadze przekraczającej 150 funtów (70 kg), lub o długości przekraczającej 108 cali (274 cm), lub paczki, których suma długości i obwodu przekracza 157 cali (400 cm), nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS to oprócz standardowych kosztów wysyłki będzie podlegała dodatkowej opłacie za Rozmiary przekraczające dozwolone limity. Paczki, których suma długości i obwodu przekraczają 157 cali (400 cm), podlegają również opłacie dodatkowej za Dużą paczkę.

Powrót do góry

Opłata za list przewozowy w formie papierowej

Jeśli dostarczysz nam list przewozowy w formie papierowej, a nie elektronicznej, zostanie doliczona opłata za obsługę.

Powrót do góry

Weryfikacja adresu

Jeśli w adresie został popełniony błąd, podejmiemy wszelkie stosowne działania, aby odszukać poprawny adres i dostarczyć przesyłkę, jeśli adres znajduje się w tym samym kraju przeznaczenia. Do rachunku nadawcy dodana zostanie dodatkowa opłata za tę usługę. Opłaty za weryfikację adresu można znaleźć w tabeli Opłaty dodatkowe.

 

Powrót do góry

Usługi celne

Usługi celne UPS są świadczone bez dodatkowych kosztów w przypadku rutynowej odprawy celnej. Naszym celem jest zawsze zapewnienie jednoetapowego i płynnego procesu szybkiej odprawy, co jest kluczowe dla doręczenia o określonej godzinie. Dzięki zaawansowanej funkcji powiadamiania w sieci UPS przygotowania do odprawy celnej rozpoczynają się, gdy przesyłka jest jeszcze w drodze. Na mocy regulacji rządowych dla przesyłek międzynarodowych wymagane są specjalne dokumenty, stąd UPS świadczy profesjonalne usługi przygotowania pełnej i poprawnej dokumentacji eksportowej. Oferujemy opcjonalne usługi celne, aby zapobiec nieprzewidywanym opóźnieniom wysyłki. Niektóre z tych usług są przedmiotem opłat dodatkowych. Opisano je w tabeli Opłaty dodatkowe.

Opłaty dodatkowe mogą mieć zastosowanie do procedur odprawy celnej, między innymi do następujących procedur:

 • Procedury odprawy celnej z udziałem agencji rządowej innej niż agencja celna
 • Procedura tranzytu
 • Magazynowanie
 • Kontrola celna
 • Opłaty na posterunku kontroli granicznej
 • Przesyłki odprawiane przez stronę trzecią


Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się przedstawicielem UPS. Dodatkowe i uzupełniające opłaty nie podlegają opodatkowaniu.

Powrót do góry

Opłata celna

UPS pobierze opłatę za każdą importowaną przesyłkę wymagającą wpisu celnego.

Powrót do góry

Raport dotyczący opłaty

UPS pobierze opłatę za każdy raport lub dane przesłane do klienta na jego prośbę.

Powrót do góry

Opłata administracyjna

UPS pobierze opłatę administracyjną za każdą dodatkową usługę celną wykonaną na prośbę klienta.

Powrót do góry

Przesyłanie opłaty SAD

UPS pobierze opłatę za każdy dokument SAD wysłany do klienta na jego prośbę.

Powrót do góry

Zawsze kontaktuj się na prośbę klienta

Na prośbę importującego, UPS skontaktuje się z nim każdorazowo przy odprawie celnej.

Powrót do góry

UPS carbon neutral

Przesyłka z usługą UPS carbon neutral jest opcją przeznaczoną dla nadawców, którzy są świadomi wpływu swoich działań na klimat i chcą zrobić coś pozytywnego w tym zakresie. Korzystając z usługi UPS carbon neutral, nadawca może pokazać swoje zaangażowanie w ochronę klimatu wszystkim odbiorcom swoich przesyłek. Po wybraniu usługi UPS Carbon Neutral do rachunku za każdą wybraną paczkę dodana zostanie opłata ryczałtowa.

Powrót do góry

Kurs wymiany walut

Obciążenie konta płatnika w walucie obcej będzie przeliczone na walutę płatnika w oparciu o średni tygodniowy kurs wymiany ustalony przez Narodowy Bank Polski.

Powrót do góry

Realizacja płatności

Importowane przesyłki podlegają opłatom celnym i opodatkowaniu. W przypadku gdy firma UPS dokona w imieniu zleceniodawcy przedpłaty z tytułu cła, podatków i innych opłat rządowych, zostanie pobrana opłata, której wysokość ustalana jest na podstawie rzeczywistej wartości wysłanego towaru oraz kwoty przedpłaty.

Powrót do góry

Dopłaty za strefę rozszerzoną i obszar odległy

Dopłata za strefę rozszerzoną oraz obszar odległy
Firma UPS oferują usługę odbioru i doręczenia w obszarach miejskich oraz strefach rozszerzonych. W przypadku każdej wysyłki odebranej lub doręczonej w obszarze rozszerzonym zastosowanie ma opłata dodatkowa.

Dopłata za obszar odległy
Ta dopłata ma zastosowanie w przypadku doręczenia lub odbioru w miejscu znajdującym się poza strefami rozszerzonymi UPS, co sprawia, że odbiór i doręczenie są utrudnione (dotyczy usług krajowych i międzynarodowych).

Powrót do góry

Opłata za uiszczenie cła i podatków

Ta opłata dotyczy przesyłek poza Unię Europejską, w przypadku których płatnik ceł i podatków nie znajduje się w kraju docelowym. Jest nakładana na podmiot opłacający koszty transportu.

Powrót do góry

Opłata za usługę odbioru

Możesz nadać przesyłkę z domu lub z biura, planując odbiór on-line na stronie ups.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 489 48 77. Wszystkie paczki zostaną odebrane w ramach jednego zlecenia. Usługa odbioru może być zaplanowana na ten sam lub kolejny dzień.

Opłata za usługę odbioru ma zastosowanie w przypadku odbioru paczek w ramach usług zwrotnych Elektroniczna Etykieta Zwrotna oraz Drukowana Etykieta Zwrotna a także dla ustalonych lub okazjonalnych adresów podjęcia. Opłatę za usługę odbioru można realizować gotówką.
Opłaty różnią się w zależności od sposobu zgłoszenia usługi odbioru:
- Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie przez telefon
- Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie on-line
- Odbiór innego dnia / zgłoszenie przez telefon
- Odbiór innego dnia / zgłoszenie on-line

Opłata za odbiór nie będzie stosowana w przypadku:
- Odbiorów paczek w ramach usługi zwrotnej UPS 1 Attempt oraz UPS 3 Attempts Returns Plus.
- Usługi odbioru, która obejmuje między innymi międzynarodowe przesyłki do miejsc przeznaczenia poza obszarem Unii Europejskiej.

Uwaga: Nadanie własne lub odbiór przez kuriera przesyłki w usłudze UPS Worldwide Express Freight® należy zaplanować na stronie ups.com lub telefonicznie w biurze obsługi Klienta UPS. Odbiór przesyłki w usłudze UPS Worldwide Express Freight® nie może być połączony z odbiorem paczek w usługach UPS Standard lub Express

Powrót do góry

Dopłata za palet niewymiarową

W zależności od pochodzenia i miejsca przeznaczenia, ta podwersja może mieć zastosowanie do niektórych przesyłek UPS Worldwide Express Freight. Aby sprawdzić, czy dane miejsce nadania lub przeznaczenia posiada ograniczenia związane z niewymiarowymi paletami, odwiedź www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Powrót do góry

Odbiorca/Strona trzecia odmawia zapłaty

Jeśli do uiszczenia opłat transportowych wybrano odbiorcę lub stronę trzecią, a konto płatnika jest błędne lub go brakuje, firma UPS poszuka prawidłowego numeru konta w swojej bazie danych. Niezależnie od znalezienia (lub nieznalezienia) numeru konta nadawca zostanie obciążony opłatą za obsługę przesyłki.

Powrót do góry

Doręczenie pod adres prywatny

UPS zapewnia doręczenie przesyłki zarówno pod adresy firmowe jak i prywatne. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania), przy czym obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu). Dla każdej przesyłki doręczanej pod adres prywatny zastosowanie ma dodatkowa dopłata.

Powrót do góry

Wymagany podpis osoby dorosłej

Proszę skorzystać z usługi Wymagany podpis osoby dorosłej, jeżeli z przyczyn prawnych lub innych pragną Państwo uniknąć doręczenia towarów do osób nieletnich. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku produktów alkoholowych lub tytoniowych, oraz innych produktów, gdy wolą Państwo aby odebrała je osoba dorosła.

Powrót do góry

Wymagany podpis

UPS standardowo wymaga podpisu odbiorcy w przypadku wszystkich dostaw. Tylko na terenie niektórych krajów dostawy są dozwolone w ramach opcji „Driver Release” (dostawa do określonego miejsca w siedzibie odbiorcy bez potrzeby składania podpisu) lub „Letter box release”. „Letter box release” jest zabezpieczonym wydaniem przez usługodawcę, co pozwala pozostawić określone pakiety mieszkaniowe w bezpiecznej skrzynce pocztowej bez podpisu.

Aby uniemożliwić doręczenie typu „Driver Release” lub „Letter box release” w krajach, w których usługa ta jest dostępna, należy wybrać opcję ”Wymagany podpis”.

Powrót do góry

Specjalna obsługa przesyłek niedoręczalnych

Jeśli mimo podejmowanych wysiłków firmie UPS nie uda się doręczyć przesyłek Worldwide, dalsze postępowanie z przesyłką będzie uzależnione od instrukcji klienta. Kosztami transportu oraz opłatami dodatkowymi za przetwarzanie każdej takiej niedoręczonej przesyłki zostanie obciążony nadawca. Informacje na temat kosztów można znaleźć w tabeli Opłaty dodatkowe.

Wszystkie przesyłki doręczane w kraju klienta lub na terytorium UE zostaną automatycznie zwrócone w ramach standardowej usługi UPS (jeśli będzie to możliwe). Opłaty transportowe i paliwowe zostaną uwzględnione w przypadku zwrotu.

Powrót do góry

Podatki

Wszystkie dodatkowe opłaty oraz opłaty za usługi opcjonalne nie podlegają opodatkowaniu. Jeśli to możliwe podatek od wartości dodanej (VAT) będzie naliczony wg stawki standardowej.

Powrót do góry

Tygodniowa opłata za usługę odbioru

Kurier UPS będzie odwiedzał Cię raz dziennie, by odebrać od Ciebie przesyłki. Tygodniowa oplata za usługę odbioru będzie naliczana dla stałych zleceń odbiorów.

Powrót do góry

Opłata w przypadku brakującego lub błędnego numeru klienta

Numer klienta jest nieprawidłowy, jeśli nie jest poprawnym numerem klienta otrzymującego fakturę lub gdy jest to numer klienta odbiorcy końcowego lub strony trzeciej, która nie pokryje kosztów wysyłki.

 • Przesyłki międzynarodowe z nieokreślonym lub nieprawidłowym numerem klienta płatnika będą obciążane dodatkową opłatą. Ponadto, jeśli odbiorca końcowy lub strona trzecia nie pokryją kosztów wysyłki, pierwotny nadawca będzie obciążony opłatą za odmowę wykonania płatności łącznie z kosztami wysyłki.

Powrót do góry

Zwrot dokumentów

Usługa Zwrot dokumentów pozwala nadawcy towarów zażądać podpisania przez ich odbiorcę dokumentu lub faktury potwierdzającej zamiar dokonania płatności za dostarczone towary.

Powrót do góry

Dopłaty za palety niewymiarowe

(Dotyczy tylko usług krajowych)

W przypadlku europalety oraz innego rodzaju palety cena jest uzależniona od wagi calkowitej lub wymiarów podstawy palety. Ceny palet innych niż europaleta obliczane są zgodnie z tabelą Dopłaty za palety niewymiarowe.

Powrót do góry

Wymagany podpis

UPS standardowo wymaga podpisu odbiorcy w przypadku wszystkich dostaw. Tylko na terenie niektórych krajów dostawy są dozwolone w ramach opcji "Driver Release" (dostawa do określonego miejsca w siedzibie odbiorcy bez potrzeby składania podpisu).

Aby uniemożliwić doręczenie typu "Driver Release" w krajach, w których usługa ta jest dostępna, należy wybrać opcję "Wymagany podpis".

Powrót do góry

Opłata za fakturę papierową

UPS będzie wysyłać Ci wszystkie faktury wybraną przez Ciebie metodą. Od 6 sierpnia 2018 г., jeżeli posiadasz numer klienta UPS i nie wybierzesz opcji otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, będzie doliczona opłata dodatkowa za każdą papierową fakturę. 

Powrót do góry

Opłata za dodatkową obsługę

Dodatkowa obsługa ma zastosowanie do:

 • Dowolnego artykułu zamkniętego w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna.
 • Dowolnego przedmiotu o kształcie walca, takiego jak beczka, bęben, wiadro lub opona, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku wysyłkowym wykonanym z falistej tektury.
 • Dowolnej paczki o najdłuższym boku przekraczającym 100 cm (39,5 cali) lub drugim boku przekraczającym 76 cm (30 cali).
 • Dowolnej paczki, której rzeczywista waga jest większa niż 70 funtów (32 kg).
 • Każdej paczka w przesyłce, w której średnia waga paczki przekracza 70 lb (32 kg) i dla której nie podano szczegółowych wag poszczególnych paczek na dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

Firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę do każdej paczki, która według jej uznania takiej obsługi wymaga.

Ze względu na dodatkową obsługę wymaganą z naszej strony oraz późniejsze potencjalne opóźnienia w realizacji takich przesyłek, firma UPS nie udziela na nie gwarancji zwrotu pieniędzy. Firma UPS nie zwraca zatem kosztów wysyłki, jeśli przesyłki wymagające dodatkowej obsługi nie zostaną doręczone w terminie zwykle przewidzianym dla danej przesyłki.

Powrót do góry

Dopłata za dużą paczkę

Dopłata za dużą paczkę jest naliczana dla każdej przesyłki UPS, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm.

Duże paczki, oprócz dopłaty, podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40 kg.

Opłata za dodatkową obsługę nie jest naliczana w przypadku gdy jest  zastosowana opłata dodatkowa od dużej paczki.

Opłata graniczna - Wielkia Brytania

Dopłata będzie doliczana od dnia 01.01.2021, dla wszystkich przesyłek (z wyłączeniem listów i dokumentów) eksportowanych i importowanych pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią), a także przesyłek między Irlandią Północną i Wielką Brytanią. Opłata ta obejmuje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem sieci do zapewnienia najwyższej jakości usług  w czasie zwiększonej ilości przesyłek. Nie obejmuje dodatkowych usług celnych.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink