Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe

Pozycja

Koszt (PLN)

Wysyłanie przesyłek

Kurs wymiany walut 0.75% przeliczonej kwoty
Rozmiary przekraczające dozwolone limity* 125.00 PLN za paczkę
Dopłata za Dużą Paczkę* 125.00 PLN za paczkę
Dop. za paletę niewymiarową 100 82.45 PLN za przesyłkę
Dop. za paletę niewymiarową 120 178.00 PLN za przesyłkę
Dop. za paletę niewymiarową 160 260.00 PLN za przesyłkę
Dop. za paletę niewymiarową 200 355.00 PLN za przesyłkę
Zwrot dokumentów 12.85 PLN za przesyłkę

Specjalna obsługa przesyłek niedoręczalnych (dodatkowo do kosztów transportu)

23.70 PLN za przesyłkę w usługach międzynarodowych (poza UE)

Weryfikacja adresu

15.45 PLN za przesyłkę

Odbiorca/Strona trzecia odmawia zapłaty

53.20 PLN za przesyłkę

Wymagany podpis

Wymagany podpis osoby dorosłej

4.70 PLN za przesyłkę w usługach międzynarodowych

11.85 PLN za przesyłkę

Tygodniowa opłata za usługę odbioru 34.15 PLN za przesyłkę

Opłata w przypadku brakującego lub błędnego numeru klienta

15.45 PLN za przesyłkę

Opłata za uiszczenie cła i podatków 76.80 PLN za przesyłkę

UPS carbon neutral (za paczkę/za paletę)

W przypadku usług krajowych UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver, UPS Standard, Krajowych Usług Przesyłkowych Doręczanych Tego Samego Dnia oraz UPS Today Dedykowany Kurier zostanie naliczona opłata 0,45 PLN za paczkę. W przypadku usług międzynarodowych UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver i UPS Standard realizowanych na obszarze UE, jak i również usług UPS Standard do Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii zostanie naliczona opłata 0,80 PLN za paczkę. W przypadku usług międzynarodowych UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver realizowanych poza krajami europejskimi, oraz UPS Expedited zostanie naliczona opłata 2,25 PLN za paczkę.
65,00 PLN za paletę w przypadku przesyłki UPS Worldwide Express Freight

Wysyłanie i otrzymywanie przesyłek

Odbiór i doręczenie w strefie rozszerzonej (za kg/ nie mniej niż)
Odbiór i doręczenie w obszarach odległych

20.15 PLN za krajową przesyłkę paczkową i paletową

1.77/86.40 PLN dla przesyłek międzynarodowych


2.19/107.05 PLN (za kg/ nie mniej niż)

Usługa odbioru

Opłata za usługę odbioru

Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie on-line: 8.13 PLN za odbiór

Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie przez telefon: 8.13 PLN za odbiór

Odbiór innego dnia / zgłoszenie on-line: 8.13 PLN za odbiór

Odbiór innego dnia / zgłoszenie przez telefon: 8.13 PLN za odbiór

Dodatkowa obsługa dla nietypowych przesyłek*


Wszystkie inne usługi podstawowe

Doręczenie pod adres prywatny

Freight

Doręczenie pod adres prywatny

Dostawa w sobotę

Dopłata za paletę niewymiarową

Krajowe: 18.65 PLN za paczkę

Międzynarodowe: 120.00 PLN za paczkę


5.00 PLN za przesyłkę368.00 PLN za przesyłkę

736.00 PLN za przesyłkę

396.00 PLN za paletę

Usługi celne - Import

Prowizja za założoną kwotę (opłata procentowa od założonej kwoty/minimum, która wartość większa)

2.50%/68.00

Dodatkowe pozycje taryfy celnej na SAD (powyżej 5 pozycji) 23.00 PLN za przesyłkę
Opłata za transport w procedurze tranzytu 58.00 PLN za przesyłkę
Gwarancja UPS dla towarów przewożonych w procedurze tranzytu 78.00 PLN za przesyłkę
Opłata za magazynowanie (po 3 dniach roboczych) 15.00 za paczkę dziennie

Przygotowanie przesyłki na palecie

Znakowanie towarów

10.00 PLN/paleta

Nie mniej niż PLN 150.00

Usługi po dokonaniu odprawy celnej 105.00 PLN za przesyłkę
Nietypowa odprawa celna 385.00 PLN za przesyłkę
Zgłoszenie celne objęte nadzorem innych instytucji rządowych 45.00 PLN za przesyłkę
Zgłoszenie celne towarów w tranzycie 260.00 PLN za przesyłkę
Opłata za rewizję 46.00 PLN za przesyłkę
Opłata za obsługę przesyłek odprawionych 75.00 PLN za przesyłkę
Usługi celne - Export
Inspekcja celna PLN 100.00 za przesyłkę
Dodatkowe pozycje taryfy celnej na SAD 23.00 PLN z /dodatkowa pozycja taryfy celnej > 5
Opłata za magazynowanie (po 5 dniach roboczych) 15.00 PLN /za paczkę/dziennie (po 3 dniach roboczych)
Usługi po dokonaniu odprawy celnej 222.00 PLN za przesyłkę
Nietypowa odprawa celna 385.00 PLN za przesyłkę
Dokumenty preferencyjne PLN 100.00 za przesyłkę
Formalności związane z odprawą exportową PLN 80.00 za przesyłkę
Zgłoszenie celne objęte nadzorem innych instytucji rządowych 130.00 PLN za przesyłkę
Inne zadania dodatkowe PLN 45.00 za przesyłkę
Powrót do góry

Dopłata za dużą paczkę

Dopłata za dużą paczkę jest naliczana dla każdej przesyłki UPS, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 330 cm i jest mniejsza lub równa 419 cm.

Duże paczki, oprócz dopłaty, podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40 kg.

Opłata za dodatkową obsługę nie jest naliczana w przypadku gdy jest  zastosowana opłata dodatkowa od dużej paczki.

Powrót do góry

Rozmiary przekraczające dozwolone limity

Paczki o wadze przekraczającej 70 kg, lub o długości przekraczającej 270 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu przekracza 419 cm, nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS to oprócz standardowych kosztów wysyłki będzie podlegała dodatkowej opłacie za Rozmiary przekraczające dozwolone limity. Paczki, których suma długości i obwodu przekraczają 419 cm podlegają również opłacie dodatkowej za Dużą paczkę.

Powrót do góry

Weryfikacja adresu

Jeśli w adresie został popełniony błąd, podejmiemy wszelkie stosowne działania, aby odszukać poprawny adres i dostarczyć przesyłkę, jeśli adres znajduje się w tym samym kraju przeznaczenia. Do rachunku nadawcy dodana zostanie dodatkowa opłata za tę usługę. Opłaty za weryfikację adresu można znaleźć w tabeli Opłaty dodatkowe.

 

Powrót do góry

Usługi celne

Usługi celne UPS są świadczone bez dodatkowych kosztów w przypadku rutynowej odprawy celnej. Naszym celem jest zawsze zapewnienie jednoetapowego i płynnego procesu szybkiej odprawy, co jest kluczowe dla doręczenia o określonej godzinie. Dzięki zaawansowanej funkcji powiadamiania w sieci UPS przygotowania do odprawy celnej rozpoczynają się, gdy przesyłka jest jeszcze w drodze. Na mocy regulacji rządowych dla przesyłek międzynarodowych wymagane są specjalne dokumenty, stąd UPS świadczy profesjonalne usługi przygotowania pełnej i poprawnej dokumentacji eksportowej. Oferujemy opcjonalne usługi celne, aby zapobiec nieprzewidywanym opóźnieniom wysyłki. Niektóre z tych usług są przedmiotem opłat dodatkowych. Opisano je w tabeli Opłaty dodatkowe.

Opłaty dodatkowe mogą mieć zastosowanie do procedur odprawy celnej, między innymi do następujących procedur:

 • Procedury odprawy celnej z udziałem agencji rządowej innej niż agencja celna
 • Procedura tranzytu
 • Magazynowanie
 • Kontrola celna
 • Opłaty na posterunku kontroli granicznej
 • Przesyłki odprawiane przez stronę trzecią


Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się przedstawicielem UPS. Dodatkowe i uzupełniające opłaty nie podlegają opodatkowaniu.

Powrót do góry

UPS carbon neutral

Przesyłka z usługą UPS carbon neutral jest opcją przeznaczoną dla nadawców, którzy są świadomi wpływu swoich działań na klimat i chcą zrobić coś pozytywnego w tym zakresie. Korzystając z usługi UPS carbon neutral, nadawca może pokazać swoje zaangażowanie w ochronę klimatu wszystkim odbiorcom swoich przesyłek. Po wybraniu usługi UPS Carbon Neutral do rachunku za każdą wybraną paczkę dodana zostanie opłata ryczałtowa.

Powrót do góry

Kurs wymiany walut

Obciążenie konta płatnika w walucie obcej będzie przeliczone na walutę płatnika w oparciu o średni tygodniowy kurs wymiany ustalony przez Narodowy Bank Polski.

Powrót do góry

Realizacja płatności

Agenci celni UPS mają doświadczenie w realizacji złożonych przesyłek handlowych. Elektroniczna transmisja danych wysyłki pomaga w szybkiej odprawie celnej. Firma UPS może opłacić z góry cła, podatki i inne opłaty wymagane prawem w imieniu płatnika. Opłaty związane z realizacją płatności są podane w tabeli Opłaty dodatkowe.

Powrót do góry

Dopłaty za strefę rozszerzoną i obszar odległy

Dopłata za strefę rozszerzoną
Firma UPS oferują usługę odbioru i doręczenia w obszarach miejskich oraz strefach rozszerzonych. W przypadku każdej wysyłki odebranej lub doręczonej w obszarze rozszerzonym zastosowanie ma opłata dodatkowa.

Powrót do góry

Opłata za uiszczenie cła i podatków

Ta opłata dotyczy przesyłek poza Unię Europejską, w przypadku których płatnik ceł i podatków nie znajduje się w kraju docelowym. Jest nakładana na podmiot opłacający koszty transportu.

Powrót do góry

Opłata za dodatkową obsługę

Dodatkowa obsługa ma zastosowanie do:

 • Dowolnego artykułu zamkniętego w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna.
 • Dowolnego przedmiotu o kształcie walca, takiego jak beczka, bęben, wiadro lub opona, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku wysyłkowym wykonanym z falistej tektury.
 • Dowolnej paczki o najdłuższym boku przekraczającym 122 centymetrów lub drugim boku przekraczającym 76 centymetrów.
 • Dowolnej paczki, której rzeczywista waga jest większa niż 32 kilogramy.
 • Każdej paczka w przesyłce, w której średnia waga paczki przekracza 32 kilogramy i dla której nie podano szczegółowych wag poszczególnych paczek na dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

Firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę do każdej paczki, która według jej uznania takiej obsługi wymaga.

W związku z zastosowaniem dodatkowej obsługi i ewentualnymi opóźnieniami w transporcie tego rodzaju przesyłek, UPS nie oferuje gwarancji zwrotu kosztów za przesyłki, w przypadku których została zastosowana dodatkowa obsługa. UPS nie zwraca poniesionych kosztów transportu w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu doręczenia dla przesyłek, które wymagały dodatkowej obsługi.

Powrót do góry

Opłata za usługę odbioru

Możesz nadać przesyłkę z domu lub z biura, planując odbiór on-line na stronie ups.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 489 48 77. Wszystkie paczki zostaną odebrane w ramach jednego zlecenia. Usługa odbioru może być zaplanowana na ten sam lub kolejny dzień. Ilość odbieranych paczek nie wpływa na opłatę stosowaną za usługę odbioru.

Opłata za usługę odbioru ma zastosowanie w przypadku odbioru paczek w ramach usług zwrotnych Elektroniczna Etykieta Zwrotna oraz Drukowana Etykieta Zwrotna a także dla ustalonych lub okazjonalnych adresów podjęcia. Opłatę za usługę odbioru można realizować gotówką.

Opłaty różnią się w zależności od sposobu zgłoszenia usługi odbioru:
- Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie przez telefon
- Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie on-line
- Odbiór innego dnia / zgloszenie przez telefon
- Odbiór innego dnia / zgłoszenie on-line

Opłata za odbiór nie będzie stosowana w przypadku:
- Odbiorów paczek w ramach usługi zwrotnej UPS 1 Attempt oraz UPS 3 Attempts Returns Plus.
- Usługi odbioru, która obejmuje między innymi międzynarodowe przesyłki do miejsc przeznaczenia poza obszarem Unii Europejskiej.

Uwaga: Nadanie własne lub odbiór przez kuriera przesyłki w usłudze UPS Worldwide Express Freight® należy zaplanować na stronie ups.com lub telefonicznie w biurze obsługi Klienta UPS.

Powrót do góry

Dopłata za paletę niewymiarową

W zależności od miejsca nadania oraz przeznaczenia, dopłata będzie miała zastosowanie w przypadku niektórych przesyłek nadawanych w usłudze UPS Worldwide Express Freight.  Aby określić, czy w danym miejscu nadania lub przeznaczenia występuje limit palety niewymiarowej, prosimy odwiedzić stronę www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Powrót do góry

Odbiorca lub strona trzecia odmawia zapłaty

Jeśli do uiszczenia opłat transportowych wybrano odbiorcę lub stronę trzecią, a konto płatnika jest błędne lub go brakuje, firma UPS poszuka prawidłowego numeru konta w swojej bazie danych. Niezależnie od znalezienia (lub nieznalezienia) numeru konta nadawca zostanie obciążony opłatą za obsługę przesyłki.

Powrót do góry

Doręczenie pod adres prywatny

UPS zapewnia doręczenie przesyłki zarówno pod adresy firmowe jak i prywatne. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania), przy czym obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu). Dla każdej przesyłki doręczanej pod adres prywatny zastosowanie ma dodatkowa dopłata.

Powrót do góry

Wymagany podpis osoby dorosłej

Proszę skorzystać z usługi Wymagany podpis osoby dorosłej, jeżeli z przyczyn prawnych lub innych pragną Państwo uniknąć doręczenia towarów do osób nieletnich. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku produktów alkoholowych lub tytoniowych, oraz innych produktów, gdy wolą Państwo aby odebrała je osoba dorosła.

Powrót do góry

Signature Required

Normally, UPS requires the signature of the receiver for all deliveries. As an exception, deliveries in certain countries are allowed on "Driver release" (delivery in a location in the receiver's premises without the need for a signature) or on "Letter box release". Letter box release is a secured release by a service provider which will allow certain residential packages to be left in a safe letter box without a signature.

Use Signature Required to prevent the use of "Driver Release" or "Letter Box Release" in applicable countries.

Powrót do góry

Specjalna obsługa przesyłek niedoręczalnych

Jeśli mimo podejmowanych wysiłków firmie UPS nie uda się doręczyć przesyłek Worldwide, dalsze postępowanie z przesyłką będzie uzależnione od instrukcji klienta. Kosztami transportu oraz opłatami dodatkowymi za przetwarzanie każdej takiej niedoręczonej przesyłki zostanie obciążony nadawca. Informacje na temat kosztów można znaleźć w tabeli Opłaty dodatkowe.

Wszystkie przesyłki doręczane w kraju klienta lub na terytorium UE zostaną automatycznie zwrócone w ramach standardowej usługi UPS (jeśli będzie to możliwe). Opłaty transportowe i paliwowe zostaną uwzględnione w przypadku zwrotu.

Powrót do góry

Podatki

Wszystkie dodatkowe opłaty oraz opłaty za usługi opcjonalne nie podlegają opodatkowaniu. Jeśli to możliwe podatek od wartości dodanej (VAT) będzie naliczony wg stawki standardowej.

Powrót do góry

Tygodniowa opłata za usługę odbioru

Tygodniowa oplata za usługę odbioru będzie naliczana dla stałych zleceń odbiorów.

Powrót do góry

Opłata za brak lub nieprawidłowy numer klienta

Numer klienta jest nieprawidłowy, jeśli nie jest poprawnym numerem klienta otrzymującego fakturę lub gdy jest to numer klienta odbiorcy końcowego lub strony trzeciej, która nie pokryje kosztów wysyłki.

 • Przesyłki międzynarodowe z nieokreślonym lub nieprawidłowym numerem klienta płatnika będą obciążane dodatkową opłatą. Ponadto, jeśli odbiorca końcowy lub strona trzecia nie pokryją kosztów wysyłki, pierwotny nadawca będzie obciążony opłatą za odmowę wykonania płatności łącznie z kosztami wysyłki.

Powrót do góry

Zwrot dokumentów

Usługa Zwrot dokumentów pozwala nadawcy towarów zażądać podpisania przez ich odbiorcę dokumentu lub faktury potwierdzającej zamiar dokonania płatności za dostarczone towary.

Powrót do góry

Dopłaty za palety niewymiarowe

(Dotyczy tylko usług krajowych)

W przypadlku europalety oraz innego rodzaju palety cena jest uzależniona od wagi calkowitej lub wymiarów podstawy palety. Ceny palet innych niż europaleta obliczane są zgodnie z tabelą Dopłaty za palety niewymiarowe.

Powrót do góry

Wymagany podpis

UPS standardowo wymaga podpisu odbiorcy w przypadku wszystkich dostaw. Tylko na terenie niektórych krajów dostawy są dozwolone w ramach opcji "Driver Release" (dostawa do określonego miejsca w siedzibie odbiorcy bez potrzeby składania podpisu).

Aby uniemożliwić doręczenie typu "Driver Release" w krajach, w których usługa ta jest dostępna, należy wybrać opcję "Wymagany podpis".

Powrót do góry