Pomoc dotycząca importowania plików wsadowych wysyłki

Pomoc dotycząca wysyłki w pliku wsadowym
Wysyłka w pliku wsadowym umożliwia utworzenie do 250 przesyłek przy pomocy formatu pliku .csv (wartość oddzielona przecinkiem) lub .ssv (wartość oddzielona średnikiem). Adres miejsca pochodzenia musi być taki sam dla wszystkich przesyłek w pliku, ale adresy miejsc przeznaczenia mogą być różne.

Poniższa tabela zawiera przykładowy plik wsadowy.
Nazwa plikuData utworzenia
07.12.2020

Format importu pliku wsadowego

Uwaga: plik importu używa przecinków/średników jako separatorów pól. Plik importu musi zawierać separatory pól w postaci przecinków/średników, nawet w przypadku pól opcjonalnych. Nie należy dołączać nagłówków kolumn.

Jeżeli w konkretnym rekordzie wystąpi błąd podczas sprawdzania w czasie importu, w systemie zostanie utworzony plik błędu z rekordami, które nie mogły zostać importowane w systemie. Przejrzyj raport błędów i wprowadź niezbędne poprawki. Po poradzeniu sobie z błędami spróbuj ponownie uruchomić proces importu.

Format importu pliku wsadowego
Format importu pliku wsadowego zawiera rozszerzenie .csv/.ssv.
Nazwa polaTyp polaMaksymalna długość polaWymaganePrawidłowe wartości
Nazwisko osoby kontaktowej Alfanumeryczne 35 Tak (w przypadku transportu międzynarodowego lub usługi UPS Next Day Air Early) Nazwisko odbiorcy (znak # wprowadzony przed pierwszym polem spowoduje wystąpienie błędu)
Nazwa firmy lub nazwa firmy lub nazwisko Alfanumeryczne 35 Tak Firma lub nazwa odbiorcy
Kraj Alfanumeryczne 2 Tak Kraj odbiorcy (prawidłowe kody znajdują się w tabeli kodów krajów/terytoriów.)
Adres 1 Alfanumeryczne 35 Tak Adres 1 odbiorcy (wymagany)
Adres 2 Alfanumeryczne 35 Nie Adres 2 odbiorcy (opcjonalny)
Adres 3 Alfanumeryczne 35 Nie Adres 3 odbiorcy (opcjonalny)
Miasto Alfanumeryczne 30 Tak Miasto odbiorcy
Stan/prowincja/inne Alfanumeryczne 30 Warunkowe Wymagane w przypadku niektórych krajów przeznaczenia (prawidłowe kody znajdują się w tabeli kodów stanów/prowincji.)
Kod pocztowy Alfanumeryczne 10 Warunkowe Wymagane w przypadku niektórych krajów przeznaczenia
Telefon Alfanumeryczne 15 Warunkowe Wymagane w przypadku międzynarodowych miejsc przeznaczenia i usługi UPS Next Day Air Early
Numer wewnętrzny Alfanumeryczne 5 Nie Wewnętrzny numer telefonu odbiorcy
Wskaźnik miejsca zamieszkania 01. 1 Nie 1 = Adres prywatny; 0 = Adres firmowy
Adres e-mail Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail odbiorcy
Typ opakowania Alfanumeryczne 2 Tak Prawidłowe kody znajdują się w tabeli typów opakowań
Wartość celna Numeryczne 15 Warunkowe Wymagane w przypadku transportów z USA do Kanady i z USA do Portoryko. Waluta jest ustawiana domyślnie na USD. Dozwolone są liczby dziesiętne.
Waga Numeryczne 5 Warunkowe Wymagane w przypadku typu opakowania "Inne opakowanie" o wartości 2. Masy są opcjonalnie akceptowane w przypadku typu opakowania "list/koperta". Użycie przecinków w polach liczbowych, takich jak pola mas (10,0), wymaga umieszczenia wartości danego pola między podwójnymi znakami -- cudzysłowami.
Długość Numeryczne 4 Nie Dla USA/Portoryko domyślnie ustawiane są cale; dla wszystkich innych krajów -- centymetry. W przypadku Kanady można wybrać cale lub centymetry.
Szerokość Numeryczne 4 Nie Dla USA/Portoryko domyślnie ustawiane są cale; dla wszystkich innych krajów -- centymetry. W przypadku Kanady można wybrać cale lub centymetry.
Wysokość Numeryczne 4 Nie Dla USA/Portoryko domyślnie ustawiane są cale; dla wszystkich innych krajów -- centymetry. W przypadku Kanady można wybrać cale lub centymetry.
Jednostka miary funty/kg 2 Nie Masa jest ustawiana domyślnie na funty/lbs (USA/Portoryko) lub kilogramy/kg. W przypadku Kanady można wybrać funty lub kilogramy.
Opis towarów Alfanumeryczne 35 Warunkowe Wymagane w określonych warunkach, kiedy kraje lub terytoria podane w polach Wyślij do/ Wyślij z nie są takie same
Dokumenty bez wartości handlowej 01. 1 Nie Wskazuje, że wysyłka nie zawiera żadnych pozycji do oclenia
Towary nieobjęte swobodnym przepływem (GNIFC) 01. 1 Warunkowe Wymagane w przypadku transportu w obrębie UE, kiedy towary podlegają ocleniu
Zadeklarowana wartość przesyłki Numeryczne 7 Nie W przypadku wprowadzenia kwoty, musi być ona mniejsza niż 1000 USD lub stanowić równowartość tej kwoty w walucie miejscowej. Domyślnie kwota ta jest podawana w walucie kraju pochodzenia przesyłki. Kwota odpowiedzialności firmy UPS za zniszczenie lub utratę paczki. Liczby dziesiętne nie są dozwolone.
Usługa Numeryczne 2 Tak Poprawne wartości znajdują się w tabeli usług.
Zawiadomienie o Doręczeniu Alfanumeryczne 1 Nie Poprawne wartości znajdują się w tabeli potwierdzeń doręczenia.
Zwolnienie dostawy przez nadawcę/ doręczenie bez podpisu 01. 1 Nie Nadawca może zlecić firmie UPS zwolnienie paczki przy pierwszej próbie, bez podpisu. Firma UPS nie ponosi odpowiedzialności wobec nadawców ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody powstałe po dostarczeniu paczki. (Opcja niedostępna poza USA)
Zwrot dokumentu 01. 1 Nie Używane tylko w przypadku transportu PL-PL.
Dostawa w sobotę 01. 1 Nie Dostępne z wybranymi usługami (dodatkowe informacje znajdują się w przewodniku po usługach)
UPS carbon neutral 01. 1 Nie Służy do neutralizowania wpływu przesyłki na klimat.
Duża paczka 01. 1 Nie Stosowane, jeśli suma długości i obwodu (2 x szerokość) + (2 x wysokość) przekracza 300 cm / 118 cali, ale jest mniejsza lub równa 400 cm / 157 cali. Oceniona dopłata. (Poza USA limit dla dużej paczki wynosi 400  cm.)
Dodatkowa obsługa 01. 4 Nie Dla USA: stosowane, gdy przedmiot jest zamknięty w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna, a waga paczek przekracza 70 funtów / 32 kg, a najdłuższy bok ma więcej niż 150 cm. Dodatkowe informacje można znaleźć w przewodniku po usługach. Poza USA: jeśli waga przekracza 32 kg lub najdłuższy bok ma więcej niż 150 cm, dodatkowa obsługa będzie stosowana automatycznie.
Informacja referencyjna 1 Alfanumeryczne 35 Nie Służy do rejestrowania informacji o paczce
Informacja referencyjna 2 Alfanumeryczne 35 Nie Służy do rejestrowania informacji o paczce
Informacja referencyjna 3 Alfanumeryczne 35 Nie Używane tylko na opakowaniu paczki na poziomie systemu UPS CampusShip (dla USA, Portoryko i Kanady)
Powiadomienie e-mail 1 -- adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 1 -- wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 1 -- wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 1 -- doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 2 -- adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 2 -- wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 2 -- wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 2 -- doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 3 -- adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 3 -- wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 3 -- wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 3 -- doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 4 -- adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 4 -- wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 4 -- wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 4 -- doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 5 -- adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 5 -- wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 5 -- wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 5 -- doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Adres e-mail Alfanumeryczne 150 Nie Dodatkowe wiadomości lub instrukcje specjalne, które będą zawarte w powiadomieniu e-mail
Adres e-mail powiadomienia o wystąpieniu błędu Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie, jeśli nie powiedzie się dostarczenie powiadomienia e-mail do adresata
UPS Premium Care 01. 1 Nie Jeżeli 1, oznacza że przesyłka będzie z UPS Premium Care
Identyfikator lokalizacji Alfanumeryczne 10 Nie Unikalny identyfikator dla alternatywnej lokalizacji doręczenia, np. UPS Access Point™
Typ nośnika powiadomienia Alfanumeryczne 2 Nie Poprawne wartości znajdują się w tabeli typów mediów.
Język powiadomienia Alfanumeryczne 6 Nie Lista poprawnych par: kraj/język. Wartość domyślna na podstawie miejsca pochodzenia/przeznaczenia. Poprawne wartości znajdują się w tabeli języków powiadomień
Adres powiadomienia Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego używane do otrzymywania zawiadomień o doręczeniu przesyłek przesyłanych do alternatywnej lokalizacji
Wartość COD w przypadku ADL Numeryczne/kwoty 10 Nie Suma pieniężna, która ma być pobrana w lokalizacji UPS Access Point, musi być określona w walucie obowiązującej w tejże lokalizacji. Dozwolone są liczby dziesiętne.
Doręcz do adresata w przypadku ADL 01. 1 Nie 0 = opcja, której nie zażądano 1 = zażądana opcja doręczenia wyłącznie na adres
Typ mediów nadawcy w przypadku ADL Alfanumeryczne 2 Nie Poprawne wartości znajdują się w tabeli typów mediów.
Język nadawcy w przypadku ADL Alfanumeryczne 6 Nie Lista poprawnych par: kraj/język. Wartość domyślna na podstawie miejsca pochodzenia/przeznaczenia. Poprawne wartości znajdują się w tabeli języków powiadomień.
Powiadomienie nadawcy w przypadku ADL Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego używane po to, aby nadawca mógł otrzymać powiadomienie, kiedy paczka przybędzie do lokalizacji UPS Access Point lub kiedy zostanie odebrana.
ADL Doręczenie wyłącznie pod wskazany adres 01. 1 Nie Jeżeli 1, pozwala tylko na doręczenie paczki na podany adres prywatny lub firmowy
Elektroniczne uwierzytelnianie zwolnienia paczki Numeryczne 4-6 Warunkowe Jeżeli korzystasz z Access Point, kodu, który klient potrzebuje, aby odebrać swoje paczki z Access Point.
Tylko litowo-jonowe 01. 1 Nie Jeśli przesyłka zawiera tylko baterie litowo-jonowe, w kolumnie zostanie wyświetlona wartość 1 (tak), w przeciwnym razie wartość zostanie pusta lub wyniesie 0
Baterie litowo-jonowe w urządz. 01. 1 Nie Jeśli przesyłka zawiera baterie litowo-jonowe w urządzeniu, w kolumnie będzie wyświetlana wartość 1 (tak), w przeciwnym razie wartość zostanie pusta lub wyniesie 0
Litowo-jonowe z urządzeniem 01. 1 Nie Jeśli przesyłka zawiera baterie litowo-jonowe z urządzeniem, w kolumnie będzie wyświetlana wartość 1 (tak), w przeciwnym razie wartość zostanie pusta lub wyniesie 0
Tylko baterie litowo-metalowe 01. 1 Nie Jeśli przesyłka zawiera tylko baterie litowo-metalowe, w kolumnie zostanie wyświetlona wartość 1 (tak), w przeciwnym razie wartość zostanie pusta lub wyniesie 0
Baterie litowo-metalowe w urządz. 01. 1 Nie Jeśli przesyłka zawiera baterie litowo-metalowe w urządzeniu, w kolumnie zostanie wyświetlona wartość 1 (tak), w przeciwnym razie wartość zostanie pusta lub wyniesie 0
Litowo-metalowe z urządzeniem 01. 1 Nie Jeśli przesyłka zawiera baterie litowo-metalowe z urządzeniem, w kolumnie zostanie wyświetlona wartość 1 (tak), w przeciwnym razie wartość zostanie pusta lub wyniesie 0

UWAGA: Jeśli zaznaczonych jest więcej niż 3 pól z bateriami litowymi, przesyłka zostanie odrzucona i do pliku błędu zostanie dodany komunikat o błędzie.

Nazwa pola Typ pola Maksymalna długość pola Wymagane Prawidłowe wartości
Doręczenie pod adres firmowy w weekend 01. 1 Nie Dostępne z wybranymi usługami (dodatkowe informacje znajdują się w przewodniku po usługach)


Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole o nazwie Typ opakowania. Prawidłowe kody dla tego pola to:

Kody typów opakowań
1 = list/koperta UPS
4 = UPS PAK
3 = tuba UPS
S = pudełko UPS Express (małe)
M = pudełko UPS Express (średnie)
L = pudełko UPS Express (duże)
21 = pudełko UPS
25 = pudełko UPS 10 kg
24 = pudełko UPS 25 kg
2 = inne opakowanie
30 = paleta (dostępne tylko dla przesyłek z PL do PL)

Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole o nazwie Usługa. Poprawne 2-cyfrowe kody dla tego pola to:

Kody typów usług
01 = Next Day Air
02 = 2nd Day Air
03 = Lądowa
07 = Express (międzynarodowa)
08 = Międzynarodowa Expedited
11 = Międzynarodowa Standard
12 = 3 Day Select
13 = Next Day Air Saver
14 = Next Day Air Early AM
54 = Międzynarodowa Express Plus
59 = 2 Day Air do południa
64 = UPS Express NA1
65 = UPS Saver
70 = UPS Access Point Economy
74 = UPS Express 12:00
82 = UPS Today Standard
83 = UPS Today Dedykowany Kurier
84 = UPS Today Intercity
85 = UPS Today Express
86 = UPS Today Express Saver
92 = SurePost Standard (nieobsługiwana)
93 = SurePost Parcel Select
94 = SurePost Bound Printed Matter
95 = SurePost Media Mail

Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole zwane Potwierdzenie doręczenia. Jeżeli nie chcesz potwierdzenia doręczenia, nie wypełniaj tego pola. W przeciwnym razie wpisz poprawny kod. Prawidłowe kody dla tego pola to:

Kody potwierdzenia doręczenia
S = wymagany podpis
N=potwierdzenie doręczenia bez podpisu
A = wymagany podpis osoby dorosłej
V = ustne potwierdzenie

Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole zwane Typ mediów. Prawidłowe kody dla tego pola to:

Typ mediów
01=Telefon
03=E-mail
12=SMS

Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole zwane Poprawne kody językowe. Prawidłowe kody dla tego pola to:

Prawidłowe kody języka:
Prawidłowe kody dla tego pola to:
"DAN_97"=duński
"DEU_97"=niemiecki
"ENG_CA"=angielski kanadyjski
"ENG_GB"=angielski brytyjski
"ENG_US"=angielski amerykański angielski
"FIN_97"=fiński
"FRA_97"=francuski kanadyjski
"FRA_CA"=francuski (Francja)
"ITA_97"=włoski
"NLD_97"=niderlandzki
"NOR_97"=norweski
"POL_97"=polski
"SPA_97"=hiszpański
"SPA_MX"=hiszpański meksykański
"SPA_PR"=hiszpański puertorykański
"SWE_97"=szwedzki