• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Interfejs API to profeslonalne przesyłki kurierskie i ich śledzenie

Klienci mogą uzyskiwać dostęp do informacji o monitorowaniu przesyłek za pośrednictwem Twojej witryny internetowej. Udostępnienie klientom tego interfejsu API pozwala zmniejszyć ilość telefonów związanych z obsługą klienta i zwiększyć całkowity ruch w witrynie internetowej.

Dostępny w ponad 40 krajach interfejs API Monitorowanie umożliwia dostarczanie klientom aktualnych co do minuty raportów o statusie przesyłek (krajowych i międzynarodowych) bezpośrednio w witrynie internetowej firmy.

Jest on oferowany w podstawowej wersji HTML oraz w bardziej zaawansowanej wersji XML. Wersja HTML pozwala po prostu skopiować kod HTML do witryny w celu udostępnienia w niej funkcji i wyświetlania narzędzia Monitorowanie UPS w lokalnych językach. Narzędzie XML zapewnia większą elastyczność, umożliwiając programistom formatowanie danych monitorowania w celu dopasowania ich do projektu i układu witryny internetowej lub aplikacji Twojej firmy.

Wersja XML wymaga edycji kodu i zintegrowania ze stroną internetową/aplikacjami przez programistów usług XML/usług sieciowych. Pakiet Programisty dostarczany przez firmę UPS zawiera podręcznik dla programistów, w którym objaśniono sposób integrowania funkcji UPS z istniejącymi aplikacjami biznesowymi firmy lub z jej witryną handlu elektronicznego.

Korzyści

Dzięki interfejsowi API Monitorowanie klienci mogą monitorować swoje wysyłki bezpośrednio w witrynie sklepu internetowego, używając numeru zamówienia lub numeru referencyjnego. Klienci wracają do witryny internetowej, żeby sprawdzić aktualny status przesyłek lub swojego zamówienia. Może to prowadzić do składania przez nich nowych zamówień i zwiększenia sprzedaży.

Klientom udostępniane są szczegółowe informacje o statusie ich przesyłki, w tym aktualny czas i lokalizacja zarejestrowane podczas każdej kontroli przesyłki w drodze do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Informacje dotyczące monitorowania mogą być łatwo wyświetlane jako część Twojej witryny internetowej.

Narzędzie monitorowania UPS umożliwia:

  • Oferowanie klientom kompleksowej obsługi
  • Zwiększenie ruchu w sklepie internetowym
  • Wydłużenie czasu, przez jaki klienci przebywają w witrynie internetowej Twojej firmy

Dla deweloperów: Pobierz interfejsy API