• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Interfejs API to szybka wysyłka zagraniczna i krajowa

Korzyści z integracji i możliwości UPS

Zintegruj zaawansowane funkcje wysyłki UPS w oparciu o sieć www z aplikacjami przedsiębiorstwa. Interfejs API Wysyłka umożliwia zintegrowanie funkcji przesyłek bezpośrednio ze stroną internetową lub systemem przedsiębiorstwa. Klienci będą mieli pełny dostęp do szczegółowych informacji o usługach UPS i do oferowanych przez nie funkcji, a działalność Twojej firmy stanie się bardziej wydajna dzięki usprawnieniu procesów.

Dostosowanie interfejsu API Wysyłka do potrzeb i wymagań biznesowych firmy użytkownika. Umożliwia obniżenie całkowitych kosztów dzięki zwiększeniu wydajności działu pocztowego i wdrożeniu lepszych funkcji kontroli i zarządzania czynnościami związanymi z obsługą przesyłek. Usprawnia on dokonywanie przesyłek bez konieczności dodawania kosztowego sprzętu lub oprogramowania.

Interfejs API Wysyłka jest dostępny w najnowszej technologii XML i zapewnia dostęp do wielu usług UPS. Jest idealnym rozwiązaniem na potrzeby sieciowej obsługi działań związanych z przesyłkami w różnych lokalizacjach sprzedaży detalicznej, przedstawicielstwach lub oddziałach. Jest to również dobre rozwiązanie dla działów pocztowych w dużych przedsiębiorstwach lub środowiskach kampusowych.

Ten interfejs API wymaga edycji kodu i zintegrowania ze stroną internetową/aplikacjami przez programistów usług XML/usług sieciowych. Zapewnia on większą elastyczność, umożliwiając programistom zintegrowanie funkcji przesyłek bezpośrednio z systemami biznesowymi lub stroną  internetową firmy.

Pakiet Programisty dostarczany przez firmę UPS zawiera podręcznik dla programistów, w którym objaśniono sposób integrowania funkcji UPS z istniejącymi aplikacjami biznesowymi firmy lub z jej stroną handlu internetowego.

Interfejs API Wysyłka jest dostępny tylko do użytku wewnętrznego klientów firmy UPS. Nie jest on dostępny do używania na publicznej stronie internetowej, chyba że stanowi część usług certyfikowanego dostawcy gotowych programów UPS (UPS Ready® Program).

Dla deweloperów: Pobierz interfejsy API