Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Pomoc techniczna

Poniższe instrukcje będą pomocne w procesie instalowania drukarki termicznej UPS.

Przed zainstalowaniem drukarki termicznej UPS

W witrynie UPS.com obsługiwane jest drukowanie na kilku rodzajach i modelach drukarek termicznych. Kliknij poniższe łącze, aby sprawdzić, czy używasz drukarki spełniającej wymagania.

Drukarki termiczne dla programu UPS Internet Shipping


Dla użytkowników systemu Windows® (bez zainstalowanej przeglądarki Google Chrome) :  Aby skonfigurować termiczną drukarkę etykiet na potrzeby drukowania etykiet w programach UPS Internet Shipping lub CampusShip na komputerach z systemem Windows, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj sterowniki drukarki termicznej UPS (poniższe łącze).
 2. Włącz aplet drukarki UPS
 3. Ustaw opcję blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce w taki sposób, aby akceptowane były wyskakujące okienka z witryny ups.com. Programy UPS Internet Shipping i CampusShip używają wyskakujących okienek do wyświetlania etykiet do wydrukowania.

Dla użytkowników komputerów Mac® lub systemu Windows z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome: Aby skonfigurować termiczną drukarkę etykiet na potrzeby drukowania etykiet w programach UPS Internet Shipping lub CampusShip na komputerach Mac, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Zainstaluj drukarkę termiczną.
 2. Włącz aplet drukarki UPS.
 3. Ustaw opcję blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce w taki sposób, aby akceptowane były wyskakujące okienka z witryny ups.com. Programy UPS Internet Shipping i CampusShip używają wyskakujących okienek do wyświetlania etykiet do wydrukowania.

Powrót do góry

Instalowanie sterownika drukarki termicznej UPS w systemie Windows

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows® bez zainstalowanej przeglądarki Google Chrome, aby drukować za pomocą drukarek termicznych Eltron lub Zebra, musisz zainstalować dostępne poniżej sterowniki. Sterownik dostarczony wraz z drukarką nie jest obsługiwany przez programy UPS Internet Shipping i CampusShip. Jeśli korzystasz z innej drukarki termicznej, skorzystaj ze sterowników dostarczonych wraz z drukarką i nie instaluj sterowników drukarki termicznej UPS.

Uwaga:  Nie podłączaj drukarki do komputera, zanim nie otrzymasz takiej instrukcji poniżej.

Poniższe instrukcje ułatwią pobranie i zainstalowanie sterownika drukarki termicznej UPS w wybranym katalogu.

 • Wyłącz drukarkę.
 • Kliknij poniższe łącze Pobierz sterownik drukarki termicznej UPS.
 • W zależności od systemu operacyjnego i ustawień zabezpieczeń może zostać wyświetlonych kilka poniższych okien. Wykonaj działanie podane w każdym z okien.


OknoDziałanie
Pobieranie pliku -- ostrzeżenie zabezpieczeń (zazwyczaj z przyciskami Uruchom, Zapisz i Anuluj)Wybierz opcję Uruchom.
Ostrzeżenie zabezpieczeń o nieznanym wydawcy: "Czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie?"Wybierz opcję Uruchom.

 • Wybierz opcję Rozpakuj w celu wyodrębnienia plików.  Po wypakowaniu plików wybierz odpowiednie przyciski, aby zamknąć okno.
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij menu Start, wybierz polecenie Eksploruj lub Otwórz Eksploratora systemu Windows, a następnie przejdź do ścieżki C:\Drivers i dwukrotnie kliknij plik setup.exe, aby uruchomić narzędzie instalacyjne.
 • W zależności od systemu operacyjnego i ustawień zabezpieczeń może zostać wyświetlonych kilka poniższych okien. Wykonaj działanie podane w każdym z okien.


OknoDziałanie
Konto użytkownikaWybierz opcję Tak.
Instalacja sterownika drukarki ZebraWybierz opcję Instaluj drukarkę Zebra.

 • Pojawi się monit o wybranie z listy modelu drukarki.
 • Po wybraniu modelu drukarki kliknij przycisk Dalej.
 • W zależności od systemu operacyjnego i ustawień zabezpieczeń może zostać wyświetlonych kilka poniższych okien. Wykonaj działanie podane w każdym z okien.


OknoDziałanie
Wybierz port drukarki.

Wybierz port i kliknij polecenie Dalej lub Zakończ.

Uwaga: Drukarki Zebra ZP 450 są dostarczane z kablem USB, a zatem powinien być możliwy wybór dostępnego portu USB, np. USB001 (jeśli jest dostępny).

Potwierdź nazwę drukarki.Nie zmieniaj nazwy; kliknij przycisk Dalej.
Znaleziono sterownik drukarki.Wybierz polecenie Aktualizuj sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Zabezpieczenia systemu WindowsWybierz polecenie Mimo wszystko zainstaluj oprogramowanie sterownika.
Asystent zgodności programówWybierz polecenie Ten program został zainstalowany poprawnie.

 • Podłącz drukarkę do komputera i włącz zasilanie. Poczekaj na zaświecenie się zielonej diody sygnalizującej gotowość drukarki.
 • Drukarka termiczna jest teraz zainstalowana. Skonfiguruj ją, korzystając z instrukcji zawartych w podręczniku drukarki.
 • Jeśli zostanie wyświetlony kreator Znaleziono nowy sprzęt, kliknij polecenie Anuluj i nie instaluj oprogramowania.
 • Zobacz poniżej instrukcje korzystania z apletu drukarki UPS.

Powrót do góry

Pobierz sterownik Drukarki termicznej UPS


Narzędzie pobierania
Nazwa plikuFormat plikuRozmiar plikuPobierz
Sterownik Drukarki termicznej
11.3MB

Powrót do góry

Instalowanie drukarki termicznej na komputerze Mac

Aplet drukarki termicznej UPS Thermal obsługuje drukowanie za pomocą drukarki termicznej z komputera Mac, o ile zostaną spełnione poniższe wymagania.

Instalacja drukarki termicznej dla komputerów MAC

 • Podłącz drukarkę termiczną do komputera MAC za pomocą kabla USB.
  • Włącz urządzenie, tak aby kontrolka w górnej części świeciła na zielono.
 • Pobierz pakiet instalacyjny dla drukarki termicznej UPS, korzystając z tego odnośnika.
 • Dwukrotnie kliknij plik UPS Thermal Printing-3.0.0.dmg.
  • Przeciągnij plik UPS Thermal Printing.app do folderu Applications (Aplikacje).
 • Otwórz panel startowy i kliknij pozycję UPS Thermal Printing.app, aby uruchomić aplikację.

Aplikacja może wymagać aktualizacji ustawień zabezpieczeń komputera MAC, jeżeli zostanie odrzucona. Aby rozwiązać ten problem:

 • Otwórz menu System Preferences (Preferencje systemu).
 • Otwórz pozycję Security & Privacy (Bezpieczeństwo i prywatność).
  • Przejdź do karty General (Ogólne).
  • Zablokowana aplikacja pojawi się na dole.
  • Wybierz opcję Anywhere (Wszędzie).
 • Gdy na ekranie pojawią się monity, klikaj przyciski Approve, Allow, Run (Zatwierdź, Zezwól lub Uruchom).

Być może nie został wczytany interfejs konfiguracji drukarki CUPS dla komputerów MAC. Aby wczytać interfejs ręcznie, otwórz dowolną przeglądarkę, a w pasku adresów wpisz: localhost:631. 

 • Domyślna przeglądarka otworzy interfejs instalacji drukarki CUPS dla komputerów MAC.
  • Sprawdź zainstalowane drukarki.
  • Kliknij kartę Administration (Administracja).
  • Kliknij przycisk Add Printer (Dodaj drukarkę).
  • Wybierz drukarkę termiczną z sekcji Local printers (Drukarki lokalne).
  • Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  • Ponownie kliknij ten przycisk na kolejnym ekranie.
  • Kliknij przycisk Select Another Make/Manufacturer (Wybierz inną markę / producenta).
  • Przejdź do następnego kroku.
  • Wybierz pozycję Raw jako markę.
  • Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  • Wybierz pozycję Raw Queue (en) jako model.
  • Kliknij przycisk Add Printer (Dodaj drukarkę).
  • Wybierz pozycję Set Default Options (Ustaw opcje domyślne).
  • System powinien wyświetlić komunikat „the printer default options have been set successfully” („Domyślne opcje drukarki zostały ustawione pomyślnie”().

Wybierz aplikację UPS Thermal Printing, aby rozpocząć logowanie.

 • Z menu Apple wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemu).
 • Wybierz opcję Users & Groups (Użytkownicy i grupy) i przejdź do karty Login Items (Pozycje logowania).
 • Kliknij znak +, aby dodać aplikację.
 • Wybierz pozycję UPS Thermal Printing.app i kliknij przycisk Add (Dodaj).

UWAGA: Po dodaniu aplikacji możesz zamknąć to okno.

Korzystanie z aplikacji UPS Thermal Printing w połączeniu z przeglądarkami Chrome, Firefox i Opera

 • Zaloguj się na stronie ups.com.
 • Wydrukuj etykietę termiczną.

Korzystanie z aplikacji UPS Thermal Printing w przeglądarce Safari

 • Zaloguj się na stronie ups.com.
 • Spróbuj wydrukować etykietę termiczną.
  • Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat o brakującej wtyczce:
   • Kliknij opcję Missing Plugin (Brakująca wtyczka).
   • Kliknij pozycję More Info (Szczegóły), aby wyświetlić opcję Java Download for OS X (Pobierz pakiet języka dla systemu OS X).
   • Kliknij opcję Agree and Start Free Download (Wyraź zgodę i rozpocznij darmowe pobieranie).
   • Wybierz plik jre.dmg i zainstaluj pakiet języka Java.

Ustawianie preferencji w przeglądarce Safari

 • Z menu przeglądarki Safari wybierz opcję Preferences (Preferencje).
 • Z paska menu wybierz opcję Websites (Witryny).
 • Wybierz opcję Java w sekcji Plugin (Wtyczki) w lewym pasku nawigacji.
 • Wybierz ups.com w oknie Configured Websites (Skonfigurowane witryny) po prawej stronie.
 • Przytrzymaj przycisk Option (Opcje) i kliknij strzałkę rozwijanego menu obok pozycji ups.com.
 • Usuń zaznaczenie opcji Run in Safe Mode (Uruchom w trybie awaryjnym).
  • Jeżeli pojawi się komunikat „trust ups.com to run 'Java'” („Pozwól stronie ups.com uruchamiać język Java”), wybierz opcję Trust (Zaufaj).
  • Jeżeli podczas drukowania etykiety pojawi się komunikat o zagrożeniu bezpieczeństwa, kliknij pole wyboru, aby zaakceptować Regulamin, a następnie wybierz przycisk Run (Uruchom).
Powrót do góry

Drukowanie za pomocą apletu drukarki termicznej UPS Thermal

Aplet drukarki termicznej UPS Thermal pozwala na drukowanie na każdym obsługiwanym modelu drukarki termicznej z dowolnej przeglądarki i dowolnego systemu operacyjnego. Aby korzystać z apletu, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Java w wersji 7 lub nowszej. Wersję oprogramowania można sprawdzić w witrynie http://www.java.com.

Drukarki termiczne używane z usługą Wysyłka Internetowa UPS


Aby korzystać z apletu drukarki termicznej UPS:OknoDziałanie
Podpis cyfrowyKliknij opcję Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy.
Dodatek JavaKliknij opcję Włącz.
BezpieczeństwoKliknij opcję Włącz, a następnie Uruchom.

Używanie apletu drukarki termicznej UPS Thermal

 • Instalowanie sterownika drukarki termicznej UPS Thermal za pomocą kroków podanych wcześniej na tej stronie.
 • Zaloguj się w witrynie ups.com.
 • Ustaw wskaźnik myszy nad kartą Wysyłka na górze strony i wybierz opcję Ustaw preferencje z rozwijanego menu
  Pamiętaj: Użytkownicy programu CampusShip powinni kliknąć przycisk Moje ustawienia i wybrać opcję Edycja preferencji wysyłki.
 • W sekcji "Preferencje drukowania" wybierz opcję Wyświetl/edytuj.
 • Kliknij pola wyboru etykiety termicznej:
  • Użyj mojej drukarki termicznej do drukowania etykiet
  • Użyj drukarki termicznej UPS do drukowania pokwitowań
 • Kliknij opcję Wydrukuj etykietę próbną.
  Pojawi się okno "Chcesz uruchomić tę aplikację?"
 • Kliknij pole wyboru "Nie pokazuj więcej dla aplikacji od wydawcy i języka powyżej".
 • Kliknij opcję "Uruchom"
 • Pojawi się okno "Zezwól na dostęp do tego formularza". Kliknij pole wyboru "Nie pokazuj więcej dla tej aplikacji i witryny". Kliknij przycisk "OK".
 • Pojawi się okno "Aplet zażądał dostępu do drukarki". Kliknij pole wyboru "Zawsze zezwalaj temu apletowi na dostęp do drukarki". Kliknij przycisk "OK".
 • Po kilku chwilach wybrana drukarka pojawi się w oknie Drukuj etykietę. Wybierz nazwę drukarki. Etykieta zostanie wydrukowana.

Przy pierwszym drukowaniu etykiety może zostać wyświetlone co najmniej jedno z poniższych okien. Wykonaj czynności opisane w tabeli poniżej:


Rozwiązywanie problemów:

 • Jeśli nie pojawi się wyskakujące okienko etykiety, sprawdź, czy w przeglądarka nie blokuje wyskakujących okien z witryny ups.com.
 • Jeżeli oprogramowanie Java 7 nie jest zainstalowane, etykieta nie zostanie wydrukowana. Aby zainstalować aktualną wersję oprogramowania Java, przejdź do witryny www.java.com.
 • Jeśli masz zainstalowaną prawidłową wersję oprogramowania Java, wyczyść tymczasowe pliki internetowe przeglądarki i spróbuj ponownie.

Powrót do góry

Drukarka termiczna UPS z przeglądarka Chrome (wersja 45 i wyżej) oraz niektóre inne przeglądarki

Jeżeli pojawi się komunikat, że Twoja przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, wypróbuj poniższą alternatywną metodę:

Użytkownicy Windows:Uruchom instalator (link poniżej), który umieści aplikację drukarki termicznej UPS w folderze Autostart tak, że będzie uruchamiał się automatycznie przy każdym uruchomieniu urządzenia.

Uruchom instalatorOtwórz odnośnik w nowym oknie


Użytkownicy Mac lub Linux:

 • Korzystając z poniższego linku, pobierz plik zip, przejdź do miejsca gdzie można go pobrać i rozpakuj na swoim komputerze.
 • W oknie polecenia, przejdź do miejsca, w którym wyodrębniono plik zip i uruchom plik skryptu (.bat na Windows lub .sh na Linuź/Mac).
 • Musisz ponownie uruchomić aplikację, kiedy tylko restartujesz komputer i chcesz użyć drukarki termicznej na ups.com.

Pobierz plikOtwórz odnośnik w nowym oknie

Powrót do góry

Wsparcie

Nie możesz znaleźć szukanych informacji? Uzyskaj informacje o innych usługach i narzędziach.

Przejdź do strony głównej Wsparcia