• Przesyłki UPS Expedited oraz Worldwide Express Freight z Europy do USA są opóźnione… Więcej
  • Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Informacje o przesyłce w Quantum View Data

Opcje usługi Quantum View® Data zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać klientowi UPS gromadzenie dokładnie tych informacji, których potrzebuje. Dostępne informacje o przesyłkach są podzielone na pięć typów: Manifest (podstawowy lub pełny), Ogólne, Miejsce pochodzenia, Wydarzenia wyjątkowe i Doręczenie. W zależności od wybranej opcji usługi dostarczana będzie inna kombinacja typów informacji o przesyłce.

Tabela definicji opcji usługi

W poniższej tabeli przedstawiono typy informacji o przesyłce dostarczane dla poszczególnych opcji usługi. W następnej tabeli Definicje pól danych znajduje się wykaz pól danych uwzględnianych w poszczególnych typach informacji o wysyłce. Rekord czynności ogólnych będzie dołączany w przypadku wszystkich usług Quantum View Data (jeśli jest dostępny).

USŁUGI QUANTUM VIEW DATA
PodstawowePełne
Przychodzące
Zawiadomienie o przesyłce przychodzącej Sprawdź
Zawiadomienie o przesyłce przychodzącej i doręczeniu Sprawdź
Wychodzące
Zawiadomienie o przesyłce wychodzącej Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe Sprawdź
Powiadomienie o wydarzeniach wyjątkowych Sprawdź
Zawiadomienie o doręczeniu Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe Sprawdź
Strona trzecia
Powiadomienie strony trzeciej Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe Sprawdź
Powiadomienie o wydarzeniach wyjątkowych Sprawdź
Zawiadomienie o doręczeniu Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe Sprawdź

USŁUGI QUANTUM VIEW DATA
Miejsce pochodzeniaWydarzenie wyjątkoweDoręczenie
Przychodzące
Zawiadomienie o przesyłce przychodzącej Sprawdź Sprawdź
Zawiadomienie o przesyłce przychodzącej i doręczeniu Sprawdź Sprawdź Sprawdź
Wychodzące
Zawiadomienie o przesyłce wychodzącej Sprawdź Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe
Powiadomienie o wydarzeniach wyjątkowych Sprawdź
Zawiadomienie o doręczeniu Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe Sprawdź
Strona trzecia
Powiadomienie strony trzeciej Sprawdź Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe
Powiadomienie o wydarzeniach wyjątkowych Sprawdź
Zawiadomienie o doręczeniu Sprawdź Sprawdź
Elementy dodatkowe Sprawdź
Informacje ogólne
Poniższa tabela zawiera nazwy i definicje wszystkich pól danych uwzględnianych w informacjach o czynnościach ogólnych.
Elementy danychOpis
Identyfikator subskrybenta Identyfikator ups.com subskrybenta usługi Quantum View
Nazwa subskrypcji Nazwa przypisana do subskrypcji przez subskrybenta
Numer subskrypcji Wygenerowany systemowo numer przypisany przez firmę UPS i używany na potrzeby zapytań obsługi
Data początkowa kwerendy Data początkowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Data końcowa kwerendy Data końcowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Nazwa pliku subskrypcji Nazwa pliku dla pobieranych plików
Status pliku Flaga wskaźnika przedstawiająca stan „Odczytany” lub „Nieodczytany” pliku subskrypcji
Typ rekordu Kod opisujący wydarzenie reprezentowane przez wiersz danych. Wartości:

M1 = Manifest (Podstawowy)

M2 = Manifest (Pełny)

G1 = Ogólna aktywność

O1 = Miejsce pochodzenia

E1 = Wyjątek

D1 = Krótka dostawa

D2 = Długa dostawa
Typ czynności Kod identyfikujący rekord czynności ogólnych według określonego typu czynności. Wartości:

VM = Anulowanie dla manifestu
Numer nadawcy Numer konta UPS osoby/firmy, która wysłała paczkę
Wyślij do — identyfikator lokalizacji Unikalny identyfikator określonej lokalizacji odbioru
Nr referencyjny przesyłki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 1
Nr referencyjny przesyłki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Nr referencyjny przesyłki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 2
Nr referencyjny przesyłki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Data wysyłki paczki Data wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Godzina wysyłki paczki Godzina wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Numer monitorowania Numer używany do identyfikacji i monitorowania paczki w systemie UPS
Nr referencyjny paczki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 1
Nr referencyjny paczki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 2
Nr referencyjny paczki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 3 Typ trzeciego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 3
Nr referencyjny paczki — wartość 3 Trzeci numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 4 Typ czwartego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 4
Nr referencyjny paczki — wartość 4 Czwarty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 5 Typ piątego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 5
Nr referencyjny paczki — wartość 5 Piąty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Lokalizacja UPS Nazwa lokalizacji placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie
Stan/prowincja lokalizacji UPS Stan lub prowincja placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np. NJ = New Jersey)
Kraj lokalizacji UPS Kod kraju/terytorium placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np.
Numer konta do obciążenia Numer konta UPS, który został obciążony kosztami wysyłki, określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Opcja fakturowania Wskazuje, w jaki sposób zafakturowano opłaty za przesyłkę:

01 = Nadawca

02 = Rozliczenie odbiorcy końcowego

03 = Strona trzecia

04 = Przesyłka na koszt odbiorcy

99 = Międzynarodowe opcje rozliczeń
Zmieniona data doręczenia Zmieniona data doręczenia paczki (jeśli wydarzenie uniemożliwia doręczenie paczki do odbiorcy końcowego przed upływem zaplanowanej daty doręczenia)
Nazwa odbiorcy Unikalny identyfikator wskazujący adres określonej lokalizacji odbioru (dotyczy tylko subskrypcji adresu odbiorcy przesyłek przychodzących)
Informacje w manifeście przewozowym
Poniższa tabela zawiera nazwy i definicje wszystkich pól danych uwzględnionych w informacjach w manifeście przewozowym.
Elementy danychOpis
Identyfikator subskrybenta Identyfikator ups.com subskrybenta usługi Quantum View
Nazwa subskrypcji Nazwa przypisana do subskrypcji przez subskrybenta
Numer subskrypcji Wygenerowany systemowo numer przypisany przez firmę UPS i używany na potrzeby zapytań obsługi
Data początkowa kwerendy Data początkowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Data końcowa kwerendy Data końcowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Nazwa pliku subskrypcji Nazwa pliku dla pobieranych plików
Status pliku Flaga wskaźnika przedstawiająca stan „Odczytany” lub „Nieodczytany” pliku subskrypcji
Typ rekordu Kod opisujący wydarzenie reprezentowane przez wiersz danych. Wartości:

M1 = Manifest (Podstawowy)

M2 = Manifest (Pełny)

G1 = Ogólna aktywność

O1 = Miejsce pochodzenia

E1 = Wyjątek

D1 = Krótka dostawa

D2 = Długa dostawa
Numer nadawcy Numer konta UPS osoby/firmy, która wysłała paczkę
Nazwa nadawcy Nazwisko osoby/nazwa firmy, która wysłała paczkę
Adres nadawcy — wiersz 1 Pierwszy z trzech wierszy adresu osoby/firmy, która wysłała paczkę. Zwykle jest to ulica i numer domu.
Adres nadawcy — wiersz 2 Drugi z trzech wierszy adresu osoby/firmy, która wysłała paczkę. Zwykle jest to pokój/pomieszczenie/kondygnacja.
Adres nadawcy — wiersz 3 Trzeci z trzech wierszy adresu osoby/firmy, która wysłała paczkę. Zwykle jest to nazwa działu.
Miasto nadawcy Miasto osoby/firmy, która wysłała paczkę
Stan/prowincja nadawcy Stan lub prowincja osoby/firmy, która wysłała paczkę
Kod pocztowy nadawcy Kod pocztowy osoby/firmy, która wysłała paczkę (zawiera kod pocztowy + 4 cyfry dla paczek pochodzących ze Stanów Zjednoczonych)
Kraj nadawcy Kod kraju/terytorium kraju osoby/firmy, która wysłała paczkę (np. US = Stany Zjednoczone)
Wyślij do — osoba kontaktowa Pole „Osoba kontaktowa” dla osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — telefon Numer telefonu osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — nazwa Nazwisko osoby/nazwa firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — wiersz adresu 1 Pierwszy z trzech wierszy adresu osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — wiersz adresu 2 Drugi z trzech wierszy adresu osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — wiersz adresu 3 Trzeci z trzech wierszy adresu osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — miasto Miasto osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — stan/prowincja Stan lub prowincja osoby/firmy, do której paczka została wysłana
Wyślij do — kod pocztowy Kod pocztowy osoby/firmy, do której paczka została wysłana (zawiera kod pocztowy + 4 cyfry dla paczek pochodzących ze Stanów Zjednoczonych)
Wyślij do — kraj Kod kraju/terytorium osoby/firmy, do której paczka została wysłana (np. US = Stany Zjednoczone)
Wyślij do — identyfikator lokalizacji Unikalny identyfikator określonej lokalizacji odbioru
Nr referencyjny przesyłki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 1
Nr referencyjny przesyłki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Nr referencyjny przesyłki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 2
Nr referencyjny przesyłki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Usługa UPS

Kod reprezentujący poziom usługi dla danej przesyłki:

001 = UPS Next Day Air/UPS Express

002 = UPS 2nd Day Air/UPS Expedited

003 = UPS Ground (UPS lądowe)

007 = UPS Worldwide Expedited/UPS Expedited

011 = UPS Worldwide Standard/UPS Standard

012 = UPS 3 Day Select

013 = UPS Next Day Air Saver/UPS Express Saver (do USA)

014 = UPS Next Day Air Early AM/UPS Express Early AM

021 = UPS Economy

054 = UPS Worldwide Express Plus

059 = UPS 2nd Day AM

064 = UPS Express NA1

065 = UPS Express Saver

066 = Worldwide Express Freight

082 = UPS Today Standard

083 = UPS Today Dedykowany Kurier

084 = UPS Today Intercity

085 = UPS Today Express 

086 = UPS Today Express Saver

Data odbioru Zaplanowana data odbioru podana firmie UPS przez osobę/firmę, która wysłała paczkę (dostarczona w danych PLD)
Zaplanowana data dostawy Data doręczenia zaplanowana przez firmę UPS na podstawie informacji o dacie wysłanych firmie UPS przez osobę/firmę, która wysłała paczkę (dostarczonych w danych PLD)
Typ dokumentu

Wskaźnik identyfikujący typ zawartości przesyłki:

1 = List

2 = Dokument (niebędący listem)

3 = Bez dokumentów

4 = Paleta

Data wysyłki paczki Data wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Godzina wysyłki paczki Godzina wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Opis paczki Opis zawartości znajdującej się w paczce zgodnie z informacjami podanymi w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Liczba paczek Liczba paczek w przesyłce
Jednostka miary wymiarów paczki Jednostka miary używana podczas obliczania wagi rozmiarowej paczki (np.
Długość Długość paczki określona w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Szerokość Szerokość paczki określona w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Wysokość Wysokość paczki określona w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Waga rozmiarowa paczki Waga paczki uwzględniająca jej wymiary (długość, szerokość, wysokość), obliczona na podstawie standardów objętościowych Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych (IATA). Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po stawkach i usługach UPS (UPS Rate and Service Guide).
Waga paczki Rzeczywista waga paczki określona w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę (na przykład 12,30 kg będzie wyświetlane jako 12,3)
Typ paczki ponadgabarytowej Wskazuje, czy paczka przekracza standardowy próg wymiarów i wagi paczki. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po stawkach i usługach UPS (UPS Rate and Service Guide).
Numer monitorowania Numer używany do identyfikacji i monitorowania paczki w systemie UPS
Nr referencyjny paczki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 1
Nr referencyjny paczki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 2
Nr referencyjny paczki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 3 Typ trzeciego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 3
Nr referencyjny paczki — wartość 3 Trzeci numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 4 Typ czwartego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 4
Nr referencyjny paczki — wartość 4 Czwarty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 5 Typ piątego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 5
Nr referencyjny paczki — wartość 5 Piąty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Rodzaj waluty kwoty pobrania Rodzaj waluty dla paczki z płatnością przy odbiorze, określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Należna kwota pobrania Kwota należna do pobrania dla paczki z płatnością przy odbiorze (na przykład 12,25 zł będzie wyświetlane jako 12,25)
Zadeklarowana wartość przesyłki Deklarowana wartość ponad 100 USD podawana na potrzeby uzyskania dodatkowej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem przesyłki (podwyższenia odpowiedzialności przewoźnika).
Najwcześniejszy czas doręczenia Godzina wskazująca najwcześniejszą godzinę doręczenia dla paczki z usługą Early AM
Rodzaj materiałów niebezpiecznych Określa, czy przesyłka zawiera materiały niebezpieczne:

0 = Brak materiałów niebezpiecznych

1 = Materiał niebezpieczny/Międzynarodowy towar niebezpieczny
Przechowaj do odbioru Wskazuje, czy przesyłka powinna być zatrzymana przez UPS do odbioru przez odbiorcę zamiast doręczenia jej pod wskazany adres:

1 = Przechowaj do odbioru
Wskaźnik dostawy w sobotę Wskazuje przesyłkę zaplanowaną do doręczenia w sobotę:

1 = Dostawa w sobotę
Etykieta zwrotna — rodzaj usługi zwrotu Wskazuje, czy paczka jest paczką z usługą zwrotu:

00 = Brak usługi zwrotu

01 = Serwis etykiet zwrotnych UPS

02 = Wydrukuj i wyślij etykietę zwrotną UPS

1 próba odbioru UPS, w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce określana jako 1 AttemptReturns Plus —03

04 = Wydrukuj etykietę zwrotną UPS

05 = 3 próby odbioru UPS, w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce określana jako 3 Attempt Returns Plus

06 = Elektroniczna etykieta zwrotna UPS

08 = UPS Returns on the Web- Przesyłki zwrotne w internecie
Kraj produkcji Kraj producenta zawartości paczki określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę (dotyczy przesyłek międzynarodowych)
Rodzaj towaru Kod reprezentujący zawartość paczki (dotyczy przesyłek międzynarodowych)
Wartość celna Wartość paczki zgłoszona do odprawy celnej (dotyczy przesyłek międzynarodowych)
Specjalne instrukcje Podane dla paczki informacje opisujące wszelkie instrukcje specjalne dotyczące obsługi/doręczenia, określone w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Opłaca końcowy odbiorca Wskazuje, czy przesyłkę opłaca końcowy odbiorca:

Y = Obciążyć końcowego odbiorcę

N = Nie obciążać odbiorcy
Płatność przy odbiorze Wskazuje przesyłkę z płatnością przy odbiorze (COD):

Y = COD

N = Nie COD
Numer konta do obciążenia Numer konta UPS, który został obciążony kosztami wysyłki, określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Opcja fakturowania Wskazuje, w jaki sposób zafakturowano opłaty za przesyłkę:

01 = Nadawca

02 = Rozliczenie odbiorcy końcowego

03 = Strona trzecia

04 = Przesyłka na koszt odbiorcy

99 = Międzynarodowe opcje rozliczeń
Nazwa odbiorcy Unikalny identyfikator wskazujący adres określonej lokalizacji odbioru (dotyczy tylko subskrypcji adresu odbiorcy przesyłek przychodzących)
Informacje o miejscu pochodzenia

Poniższa tabela zawiera nazwy i definicje wszystkich pól danych uwzględnianych w informacjach o miejscu pochodzenia.

Elementy danychOpis
Identyfikator subskrybenta Identyfikator ups.com subskrybenta usługi Quantum View
Nazwa subskrypcji Nazwa przypisana do subskrypcji przez subskrybenta
Numer subskrypcji Wygenerowany systemowo numer przypisany przez firmę UPS i używany na potrzeby zapytań obsługi
Data początkowa kwerendy Data początkowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Data końcowa kwerendy Data końcowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Nazwa pliku subskrypcji Nazwa pliku dla pobieranych plików
Status pliku Flaga wskaźnika przedstawiająca stan „Odczytany” lub „Nieodczytany” pliku subskrypcji
Typ rekordu Kod opisujący wydarzenie reprezentowane przez wiersz danych. Wartości:

M1 = Manifest (Podstawowy)

M2 = Manifest (Pełny)

G1 = Ogólna aktywność

O1 = Miejsce pochodzenia

E1 = Wyjątek

D1 = Krótka dostawa

D2 = Długa dostawa
Numer nadawcy Numer konta UPS osoby/firmy, która wysłała paczkę
Nr referencyjny przesyłki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 1
Nr referencyjny przesyłki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Nr referencyjny przesyłki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 2
Nr referencyjny przesyłki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Data wysyłki paczki Data wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Godzina wysyłki paczki Godzina wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Numer monitorowania Numer używany do identyfikacji i monitorowania paczki w systemie UPS
Nr referencyjny paczki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 1
Nr referencyjny paczki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 2
Nr referencyjny paczki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 3 Typ trzeciego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 3
Nr referencyjny paczki — wartość 3 Trzeci numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 4 Typ czwartego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 4
Nr referencyjny paczki — wartość 4 Czwarty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 5 Typ piątego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 5
Nr referencyjny paczki — wartość 5 Piąty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Lokalizacja UPS Nazwa lokalizacji placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie
Stan/prowincja lokalizacji UPS Stan/prowincja placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np. NJ = New Jersey)
Kraj lokalizacji UPS Kod kraju/terytorium placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np.
Numer konta do obciążenia Numer konta UPS, który został obciążony kosztami wysyłki, określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Opcja fakturowania Wskazuje, w jaki sposób zafakturowano opłaty za przesyłkę:

01 = Nadawca

02 = Rozliczenie odbiorcy końcowego

03 = Strona trzecia

04 = Przesyłka na koszt odbiorcy

99 = Międzynarodowe opcje rozliczeń
Zaplanowana data dostawy Data zaplanowanego doręczenia paczki przez firmę UPS, tylko dla paczek zgodnych z formatem PLD i z włączoną usługą Przesyłka zwrotna
Zaplanowana godzina doręczenia Planowana data doręczenia zgodnie z czasami potwierdzenia usług UPS Air w danym obszarze, tylko dla paczek zgodnych z formatem PLD i z włączoną usługą Przesyłka zwrotna
Informacje o wydarzeniu wyjątkowym
Poniższa tabela zawiera nazwy i definicje wszystkich pól danych uwzględnianych w informacjach o wydarzeniu wyjątkowym.
Elementy danychOpis
Identyfikator subskrybenta Identyfikator ups.com subskrybenta usługi Quantum View
Nazwa subskrypcji Nazwa przypisana do subskrypcji przez subskrybenta
Numer subskrypcji Wygenerowany systemowo numer przypisany przez firmę UPS i używany na potrzeby zapytań obsługi
Data początkowa kwerendy Data początkowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Data końcowa kwerendy Data końcowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Nazwa pliku subskrypcji Nazwa pliku dla pobieranych plików
Status pliku Flaga wskaźnika przedstawiająca stan „Odczytany” lub „Nieodczytany” pliku subskrypcji
Typ rekordu Kod opisujący wydarzenie reprezentowane przez wiersz danych. Wartości:

M1 = Manifest (Podstawowy)

M2 = Manifest (Pełny)

G1 = Ogólna aktywność

O1 = Miejsce pochodzenia

E1 = Wyjątek

D1 = Krótka dostawa

D2 = Długa dostawa
Numer nadawcy Numer konta UPS osoby/firmy, która wysłała paczkę
Nr referencyjny przesyłki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 1
Nr referencyjny przesyłki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Nr referencyjny przesyłki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 2
Nr referencyjny przesyłki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Data wysyłki paczki Data wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Godzina wysyłki paczki Godzina wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Numer monitorowania Numer używany do identyfikacji i monitorowania paczki w systemie UPS
Nr referencyjny paczki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 1
Nr referencyjny paczki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 2
Nr referencyjny paczki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 3 Typ trzeciego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 3
Nr referencyjny paczki — wartość 3 Trzeci numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 4 Typ czwartego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 4
Nr referencyjny paczki — wartość 4 Czwarty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 5 Typ piątego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 5
Nr referencyjny paczki — wartość 5 Piąty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Lokalizacja UPS Nazwa lokalizacji placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie
Stan/prowincja lokalizacji UPS Stan/prowincja placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np. NJ = New Jersey)
Kraj lokalizacji UPS Kod kraju/terytorium placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np.
Wyślij do — nazwa Zaktualizowana nazwa odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — numer domu Zaktualizowany numer domu odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — prefiks nazwy ulicy Zaktualizowany prefiks nazwy ulicy odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — nazwa ulicy Zaktualizowana nazwa ulicy odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — typ ulicy Zaktualizowany typ ulicy odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — sufiks nazwy ulicy Zaktualizowany sufiks nazwy ulicy odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — nazwa budynku Zaktualizowana nazwa budynku odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — pokój/pomieszczenie/kondygnacja Zaktualizowana nazwa pokoju/pomieszczenia/kondygnacji odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — region polityczny 3 Zaktualizowany region polityczny 3 odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — miasto Zaktualizowane miasto odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — stan/prowincja Zaktualizowany stan/prowincja odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Zaktualizowane: Wyślij do — kraj Zaktualizowany kraj lub terytorium odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeprowadził się)
Zaktualizowane: Wyślij do — kod pocztowy Zaktualizowany kod pocztowy odbiorcy w wyniku wydarzenia wyjątkowego (przykład wydarzenia wyjątkowego, odbiorca przeniesiony)
Opis statusu wydarzenia wyjątkowego Opis stanu przesyłki z wyjątkiem (np. „firma zamknięta w dniu dzisiejszym”)
Opis przyczyny wydarzenia wyjątkowego Opis przyczyny wydarzenia wyjątkowego dotyczącego paczki
Typ rozwiązania wydarzenia wyjątkowego Kod reprezentujący opis rozwiązania
Opis rozwiązania wydarzenia wyjątkowego Opis rozwiązania wydarzenia wyjątkowego przesyłki (np. „doręczenie zaplanowane na inny termin”)
Zmieniona data doręczenia Zmieniona data doręczenia paczki (jeśli wydarzenie wyjątkowe uniemożliwia doręczenie paczki do odbiorcy końcowego przed upływem zaplanowanej daty doręczenia)
Numer konta do obciążenia Numer konta UPS, który został obciążony kosztami wysyłki, określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Opcja fakturowania Wskazuje, w jaki sposób zafakturowano opłaty za przesyłkę:

01 = Nadawca

02 = Odbiorca końcowy

03 = Strona trzecia

04 = Przesyłka na koszt odbiorcy

99 = Międzynarodowe opcje rozliczeń
Kod przyczyny wydarzenia wyjątkowego Kod reprezentujący przyczynę wydarzenia wyjątkowego dotyczącego paczki
Kod statusu wydarzenia wyjątkowego Kod reprezentujący status wydarzenia wyjątkowego dotyczącego paczki
Informacje o doręczeniu
Poniższa tabela zawiera nazwy i definicje wszystkich pól danych uwzględnianych w informacjach o doręczeniu.
Elementy danychOpis
Identyfikator subskrybenta Identyfikator ups.com subskrybenta usługi Quantum View
Nazwa subskrypcji Nazwa przypisana do subskrypcji przez subskrybenta
Numer subskrypcji Wygenerowany systemowo numer przypisany przez firmę UPS i używany na potrzeby zapytań obsługi
Data początkowa kwerendy Data początkowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Data końcowa kwerendy Data końcowa dla okresu plików wybranych do pobrania
Nazwa pliku subskrypcji Nazwa pliku dla pobieranych plików
Status pliku Flaga wskaźnika przedstawiająca stan „Odczytany” lub „Nieodczytany” pliku subskrypcji
Typ rekordu Kod opisujący wydarzenie reprezentowane przez wiersz danych. Wartości:

M1 = Manifest (Podstawowy)

M2 = Manifest (Pełny)

G1 = Ogólna aktywność

O1 = Miejsce pochodzenia

E1 = Wyjątek

D1 = Krótka dostawa

D2 = Długa dostawa
Numer nadawcy Numer konta UPS osoby/firmy, która wysłała paczkę
Nr referencyjny przesyłki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 1
Nr referencyjny przesyłki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Nr referencyjny przesyłki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do przesyłki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny przesyłki — wartość 2
Nr referencyjny przesyłki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do przesyłki przez nadawcę
Data wysyłki paczki Data wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Godzina wysyłki paczki Godzina wystąpienia wydarzenia dotyczącego paczki w systemie UPS
Numer monitorowania Numer używany do identyfikacji i monitorowania paczki w systemie UPS
Nr referencyjny paczki — typ 1 Typ pierwszego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 1
Nr referencyjny paczki — wartość 1 Pierwszy numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 2 Typ drugiego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 2
Nr referencyjny paczki — wartość 2 Drugi numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 3

Typ trzeciego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 3
Nr referencyjny paczki — wartość 3 Trzeci numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 4 Typ czwartego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 4
Nr referencyjny paczki — wartość 4 Czwarty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Nr referencyjny paczki — typ 5 Typ piątego numeru referencyjnego przypisanego do paczki przez nadawcę; odnosi się do pola Nr referencyjny paczki — wartość 5
Nr referencyjny paczki — wartość 5 Piąty numer referencyjny przypisany do paczki przez nadawcę
Lokalizacja UPS Nazwa lokalizacji placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie
Stan/prowincja lokalizacji UPS Stan/prowincja placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np. NJ = New Jersey)
Kraj lokalizacji UPS Kod kraju/terytorium placówki UPS, w której miało miejsce wydarzenie (np.
Doręczenie przez kierowcę Wskazuje, czy paczka została wydana odbiorcy końcowemu bez podpisu
Miejsce doręczenia Opis miejsca, w którym pozostawiono paczkę (np. dok)
Doręczenie — nazwa odbiorcy Nazwisko osoby/nazwa firmy, do której paczka została dostarczona
Doręczenie — numer domu Numer domu, do którego paczka została dostarczona
Doręczenie — prefiks nazwy ulicy Prefiks nazwy ulicy adresu, na który paczka została dostarczona
Doręczenie — nazwa ulicy Nazwa ulicy adresu, na który paczka została dostarczona
Doręczenie — typ ulicy Typ ulicy adresu, na który paczka została dostarczona
Doręczenie — sufiks nazwy ulicy Sufiks nazwy ulicy adresu, na który paczka została dostarczona
Doręczenie — nazwa budynku Nazwa budynku, do którego paczka została dostarczona
Doręczenie — pokój/pomieszczenie/kondygnacja Pokój/pomieszczenie/kondygnacja, dokąd paczka została dostarczona
Doręczenie — region polityczny 3 Region polityczny 3, do którego paczka została dostarczona
Miasto doręczenia Miasto, do którego paczka została dostarczona
Stan/prowincja doręczenia Stan/prowincja, do którego paczka została dostarczona (np. NJ = New Jersey)
Kraj doręczenia Kod kraju/terytorium, do którego paczka została dostarczona (np. US = Stany Zjednoczone)
Kod pocztowy doręczenia Kod pocztowy adresu, na który paczka została dostarczona
Doręczenie — informacje skrócone i informacje pełne Wskazuje, czy przesyłka została dostarczona pod adres mieszkalny czy komercyjny:

1 = Przesyłka komercyjna

2 = Prywatny
Podpisane przez Nazwisko osoby, która poświadczyła podpisem odbiór paczki
Rodzaj waluty odebranej kwoty pobrania Rodzaj waluty kwoty pobranej dla paczki z płatnością przy odbiorze (wartość MCC — wiele rodzajów waluty pobranej kwoty — powoduje, że kwota pobranej kwoty płatności przy odbiorze jest pusta)
Odebrano kwotę pobrania Kwota pobrana dla paczki z płatnością przy odbiorze. To jest pobrana kwota płatności przy odbiorze bez wyświetlanego separatora dziesiętnego (np. kwota 12,35 USD będzie wyświetlana jako 1235)
Liczba miejsc dziesiętnych dla kwoty płatności przy odbiorze Liczba miejsc dziesiętnych w polu „Kwota płatności przy odbiorze” (np. w przypadku kwoty płatności przy odbiorze wynoszącej 12,35 USD to pole będzie wyświetlać wartość 2)
Numer konta do obciążenia Numer konta UPS, który został obciążony kosztami wysyłki, określony w danych PLD przez osobę/firmę, która wysłała paczkę
Opcja fakturowania Wskazuje, w jaki sposób zafakturowano opłaty za przesyłkę:

01 = Nadawca

02 = Rozliczenie odbiorcy końcowego

03 = Strona trzecia

04 = Przesyłka na koszt odbiorcy

99 = Międzynarodowe opcje rozliczeń

Informacje pokrewne

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink