Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Informacje o integracji interfejsów API produktu UPS Pakiet Programisty

1. Czym są interfejsy API?

Interfejsy programowania aplikacji (API) firmy UPS to instrukcje programowe i standardy zapewniające dostęp i integrację funkcji UPS z witrynami handlu elektronicznego lub aplikacjami przedsiębiorstwa. Te złożone rozwiązania technologiczne zostały stworzone, aby zaspokoić potrzeby klientów, którzy wymagają maksymalnej elastyczności podczas procesu integracji. Aby możliwe było zintegrowanie interfejsów API z systemami klienta, konieczne jest napisanie kodu XML przez wewnętrznych lub zewnętrznych programistów. Wszystkie 3 istniejące rodzaje interfejsów API wykorzystują rozszerzalny język znaków (XML-Extensive Markup Languages). Pierwszy typ API używa bezpośredni język XML, drugi - wykorzystuje protokół SOAP (Simple Object Access Protocol), trzeci - Java Script Object Notation (JSON).
Dodatkowo, do aktualnych interfejsów API, programiści muszą przetłumaczyć XML do wewnętrznego kodu systemu, który będzie odbierał dane z API, niezależnie czy jest to graficzny interfejs (GUI - Graphic User Interface), czy inny system komputerowy. Istnieje ponad 100 różnych języków kodowania które obejmują takie języki jak: PHP, Perl, C#, C++, oraz Java.

Dzięki zintegrowaniu funkcji transportowych firmy UPS (takich jak ustalanie stawek, wysyłka lub śledzenie przesyłek) bezpośrednio z aplikacjami biznesowymi i witrynami handlu elektronicznego Twoi pracownicy  stają się bardziej efektywni , a klienci mogą cieszyć się lepszą obsługą. Dostępne aplikacje biznesowe to:

  1. Zamawianie: Zwiększ dokładność zamówień dzięki interfejsom API Zatwierdzanie adresu na poziomie ulicy, Ustalania stawek i Czas transportu.
  2. Przesyłanie: Automatyczna realizacja globalnych procesów wysyłania dzięki interfejsom API Odbiór, Wysyłka i UPS Tradeability®.
  3. Obsługa Klienta: Zapewnij klientom i swoim centrom obsługi klienta kompleksowe funkcje monitorowania dzięki interfejsom API Quantum View®, Ustalanie stawek, Monitorowanie, UPS Signature Tracking® i Lokalizator.

Wyświetl listę dostępnych interfejsów API firmy UPS

2. Kogo powinno się zapytać o fachową opinię?

Po podjęciu decyzji o integracji interfejsów API firmy UPS należy skonsultować się z zespołem techników posiadających szeroką wiedzę na temat kodowania XML i usług internetowych.

Może to być albo firmowy zespół programistów, albo integrator zewnętrzny. Programista wewnętrzny jest zatrudniony w dziale IT Twojej firmy i posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby zintegrować interfejsy API. Integrator zewnętrzny to osoba pracująca poza firmą, która na podstawie odpowiedniej umowy integruje interfejsy API w Twojej firmie. Przed podpisaniem umowy z integratorem zewnętrznym, należy uzyskać odpowiednie informacje i referencje. Niezależnie od wybranego programisty otrzyma on wsparcie bezpośrednio od firmy UPS. Niezależnie od tego, czy korzystasz z wewnętrznego zespołu programistów czy programisty zewnętrznego, upoważniony przedstawiciel Twojej firmy zgodzi się na warunki UPS dotyczące interfejsów API i uzyska unikatowe poświadczenia UPS wymagane przez interfejsy API do wymiany informacji z systemami UPS.

3. Co należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem pobierania interfejsów API?

Mimo że interfejsy API firmy UPS można pobrać bezpłatnie, należy rozważyć kwestie czasu i zasobów potrzebnych do  zintegrowania interfejsów API z Twoimi systemami biznesowymi. W zależności od wielu czynników koszty te mogą być umiarkowane lub znaczne. Przed rozpoczęciem należy dokładnie przeanalizować Kroki planowania integracji interfejsów API, aby pomóc firmie określić koszty i czas wprowadzania nowego rozwiązania.

Wyświetl kroki planowania integracji interfejsów API


Jeśli Twoja firma wybrała opcję tworzenia niestandardowego rozwiązania interfejsu API, zapoznaj się z instrukcjami na temat uzyskiwania dostępu do interfejsów API UPS dla swoich wewnętrznych programistów lub integratorów firm zewnętrznych.

Dostęp do instrukcji dla programistów