Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Ogłoszenia i aktualizacje związane z interfejsami API

Lipiec 2018

Adres Validation Street Level API

To ulepszenie rozszerza klasyfikację następujących krajów: Białoruś (BY), Jersey (JE), Rumunia (RO), Rosja (RU), Słowenia (SI), Turcja (TR) i Ukraina (UA).

Dangerous Goods API

Dodatki do API towarów niebezpiecznych, w tym przesyłki zawierające niebezpieczne materiały (Hazmat) zarówno wewnątrz kanadyjskiej krajowej sieci naziemnej, jak i amerykańskiej transgranicznej sieci naziemnej.

Po drugie, rachunek spedytora może zostać zatwierdzony do wysyłki substancji biologicznych ISC kategorii B i suchego lodu.

Locator API

Nowe elementy żądania dla UPS Access Point zostały dodane do Czech, Węgier i Portugalii.

Quantum View API

Nowy element odpowiedzi jest teraz zwracany w odpowiedzi na Manifest (więcej szczegółów znajdziesz w Xpath)

Heavy Goods to usługa kontraktowa dla USA, które są zdefiniowane jako meble i wyposażenie domu.

Ocena API

Aktualizacje interfejsu API oceny obejmuje wysyłki paczek z materiałami niebezpiecznymi (HazMat) zarówno wewnątrz kanadyjskiej krajowej sieci naziemnej, jak i amerykańskiej transgranicznej sieci naziemnej. Pojawiają się również nowe kody błędów.

The Rating API chce wesprzeć walidację chemiczną suchym lodem i substancją biologiczną nowymi elementami.

Nowe typy opłat dla pakietów nieregularnych są teraz obsługiwane.

Wraz z rozbudową Punktu Dostępowego UPS ten interfejs API jest teraz wysyłany do lokalizacji Punktu Dostępowego UPS w Czechach, na Węgrzech i w Portugalii.

Wysyłka API

Aktualizacje interfejsu API wysyłki obejmują dopuszczanie przesyłek zawierających niebezpieczne materiały (HazMat) zarówno w kanadyjskiej krajowej sieci naziemnej, jak iw amerykańskiej transgranicznej sieci naziemnej.

Nowe typy opłat dla pakietów nieregularnych są teraz obsługiwane.

Dodatkowe ulepszenia obejmują nowe kody błędów, udoskonalenia zmiany w nieregularnych paczkach, ulepszenia Brokers of Choice i rozszerzenia usługi UPS Proactive Response.

Śledzące i podpisujące interfejsy API

Zestaw deweloperski Signature Tracking i zestaw deweloperów Tracking zostały połączone w celu ułatwienia użycia i zwiększenia wydajności.

Dane śledzenia dla wszystkich typów skanowania, w tym potwierdzenia dostarczania podpisu ze śledzeniem, będą teraz przechowywane przez maksymalnie 120 dni.

Wartość podrzędna "1801" została dodana, aby pomieścić dwa nowe pojemniki.

Dodano dwa nowe elementy XPath

Styczeń 2018

Zwiększenie długości systemu metrycznego

Ulepszenie to dotyczy przesyłek spoza USA — maksymalna długość wzrasta z 270 cm do 274 cm.  Aby móc skorzystać z opcji zwiększonej długości, klienci nadający przesyłki spoza USA będą musieli zaktualizować swoje interfejsy.  Interfejsy API objęte zmianami to API Wysyłka i Ustalanie stawek.

Rozszerzenie w zakresie Międzynarodowych produktów specjalnych (ISC)

W przypadku wybranych krajów interfejsy API Wysyłka i Ustalanie stawek dla przesyłek obejmą dodatkowe rodzaje towarów, w tym: nasiona, towary łatwo psujące się, tytoń, rośliny, napoje alkoholowe i specjalne wyjątki.  Przewóz takich przesyłek tylko na podstawie dodatkowej umowy (ISC) umożliwiającej wysyłkę towarów niedozwolonych — w przeciwnym wypadku przesyłka zostanie odrzucona. 

Klienci korzystający z dodatkowej usługi proaktywnego monitorowania muszą teraz posiadać umowę.  W przypadku braku umowy owa usługa dodatkowa zostanie odrzucona przy nadawaniu przesyłki również poprzez interfejs API Wysyłka.

Pełna kompatybilność wsteczna z klientami, którzy nie korzystają z nowo udostępnionych podwersji.

Dopłata sezonowa

W ramach tej inicjatywy zostają wprowadzone trzy dopłaty z tytułu ogólnej oferty usługowej (GSO); dopłata transportowa w szczycie paczkowym, dopłata z tytułu realizacji jako GSO dla aktualnych przesyłek US/PR i przesyłek międzynarodowych, dopłata za dodatkową obsługę w szczycie paczkowym oraz dopłata za przesyłki gabarytowe w szczycie paczkowym.  Interfejsy API objęte zmianami to Wysyłka i Ustalanie stawek, jak również Ustalanie stawek dla ładunków LTL. 

Lokalna dopłata dla rozszerzonego obszaru doręczenia na terenie Kanady

Dzięki temu ulepszeniu lokalne dopłaty dla rozszerzonego obszaru doręczenia na terenie Kanady będzie można ustalać w oparciu o unikatowe wartości dopłat w ramach następujących nowych podtypów: Dopłata za region doręczenia, Dopłata dla rozszerzonego obszaru doręczenia oraz Dopłata za obszary oddalone.  Interfejsy API objęte zmianami to API Wysyłka.

Skonsolidowane przesyłki „Business to Consumer” do Kanady

To ulepszenie pozwala nadawcom realizować skonsolidowane przesyłki „Business to Consumer” (B2C) do Kanady.  Usługa ta zwiększa satysfakcję odbiorcy, zapewniając możliwość odprawy w ramach uproszczonego procesu dostawy zgodnego z kanadyjskimi przepisami celnymi.  Interfejsy API objęte zmianami to API Wysyłka i Ustalanie stawek.

Ulepszenia funkcjonalności „Mail Innovations”

Ulepszenia te rozszerzają funkcjonalność „Mail Innovations” (MI) dla towarów — teraz obsługuje ona do 30 pozycji.  Nowa funkcja pojawi się na etykiecie MI Combination CN22, co pozwoli zapewnić zgodność z przepisami pocztowymi.  Etykieta MI Return będzie teraz zawierać dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy z numerem monitorowania USPS IMpb oraz kodem pocztowym adresata. 

Przy użyciu etykiet MI Outbound i Return będzie teraz można drukować pola referencyjne przesyłek nr 3, 4 i 5 wyłącznie dla etykiet innych niż CN22.  Interfejs API objęty zmianami to API Wysyłka.

Rozszerzenie klasyfikacji adresowej (adres firmowy lub adres prywatny)

Dzięki temu ulepszeniu Klasyfikacja adresowa UPS, w oparciu o API Zatwierdzanie adresów na poziomie ulicy (AVSL), obejmie nowe kraje, w tym Grecję i Luksemburg.  Klasyfikacja jest teraz obsługiwana w ramach API AVSL na terenie 35 krajów.  Interfejs API objęty zmianami to API Zatwierdzanie adresów na poziomie ulicy.

Rozszerzenie usługi faktury elektronicznej na nowe kraje lub terytoria

16 października 2017 r. obsługa elektronicznych faktur UPS objęła nowe kraje: 82 kraje nadania i 35 krajów doręczenia.

Interfejsy API objęte zmianami to API Wysyłka.

Objęcie kolejnych krajów usługą odbioru

Możliwość odbioru wprowadzono w kolejnych piętnastu krajach, co łącznie daje 41 krajów.  W przypadku niektórych krajów wymienionych w przewodniku programisty dla API Odbiór obowiązują pewne ograniczenia co do zamówień odbioru i nadania przesyłek typu WorldWide Express Freight.

Inne ulepszenia (szczegółowe informacje w aktualnym przewodniku w Pakiecie Programisty UPS na stronie ups.com)

 • Dostępna jest już nowa usługa działająca tylko na terytorium Niemiec: „UPS Express 12:00”. Gwarantowany czas dostawy w ramach usługi UPS Express Saver dostępnej w Niemczech zostanie przesunięty z godziny 12:00 na koniec dnia.  Zmianami zostały objęte interfejsy API Wysyłka, Ustalanie stawek i Odbiór.
 • W przypadku przesyłek towarów niebezpiecznych wprowadzono ograniczenia dotyczące numerów alarmowych. Numer telefonu nie może już zawierać znaków specjalnych („.”, „-”, „+”) ani wtrąceń w nawiasach okrągłych.  Zmianami objęto następujące interfejsy API dotyczące przesyłek: Wysyłka, Ustalanie stawek, Towary niebezpieczne oraz Powiadomienie.
 • Zaktualizowano punkty UPS Access Point: zawierają one teraz zalecenie, by przy kompletowaniu przesyłek typu Access Point do określonych lokalizacji nadawcy podawali adres e-mail odbiorcy. Nowy rodzaj powiadomienia: z chwilą gdy przesyłka otrzyma wyjątek „Not in 1” Access Point, zostanie wygenerowana wiadomość e-mail.  Kolejna próba dostawy zostanie podjęta w określonej lokalizacji Access Point.  Ulepszenie to dotyczy tylko interfejsu API Wysyłka.  Lokalizacje Access Point objęte zmianami podano w przewodniku programisty.
 • Dodanie Ukrainy do Pakietu Programisty UPS dla następujących interfejsów API: Wysyłka, Ustalanie stawek, Czas transportu oraz Monitorowanie, w tym Monitorowanie podpisu (UPS Signature Tracking).
 • Aktualizacje kodów pocztowych. W ok. 41 krajach podanie kodu pocztowego przy nadawaniu przesyłki nie jest wymagane, ale jeśli w polu kodu pocztowego zostanie wpisany ciąg znaków, zostanie on poddany procedurze zatwierdzania i wyświetli się komunikat błędu.  W przypadku tych 41 krajów procedura zatwierdzania zostanie zlikwidowana.  Kody pocztowe zostaną poddane obowiązkowemu zatwierdzaniu w następujących sześciu krajach: Andora, Islandia, Maroko, Mołdawia, Malta i San Marino.

Lipiec 2017

Sub Versioning Updates

The UPS APIs now have new Subversion Appendices at the end of each developer guide.  The Subversion Appendix outlines what new elements and functionalities are available with each subversion release.  Subversioning allows UPS customers/developers/UPS Ready Providers to determine what functionality they would like to include in their integration while maintaining 100% backward compatibility with customers who do not take advantage of the new Subversions available.  Consult the most current developer guide at ups.com UPS Developer Kit for details.

Saturday Operations and Delivery

The UPS APIs now support Saturday delivery of Three Day Select and Ground shipments to eligible US locations.  Customers and UPS Ready Providers using the Time in Transit API must update their XML Request to include the ‘ResidentialAddressIndicator’ element within their XML Request.  If the address is eligible, then a day of SAT will be returned along with a DATE of Saturday date.  Consult the most current developer guide at ups.com UPS Developer Kit for details.

Local Language Support for Tracking and Signature Tracking APIs

Scan descriptions will be returned in the language specified in the XML Request when using the Web Service version of the API. Only the scan event description will be translated, other elements will still be returned in English.  Please consult the most current developer guide at ups.com UPS Developer Kit for details.

Other Enhancements (consult most current developer guide at ups.com UPS Developer Kit for details)

 • Pickup API has expanded fee based pickup services for Canada and Mexico.
 • UPS Proactive Response service will now be available via the Quantum View API.
 • Provide Electronic Returns with International Forms, Import Control with return receipt and label and Import Control with International Forms new Subversions for the Shipping API.
 • WorldWide Express Freight Midday Service is now supported via the Rating, Shipping, Void, Quantum View, Pickup, and Time in Transit APIs.
 • New Commercial Inside Release enhancements to the Rating, Shipping, and the LTL Freight Rating API with new subversions.
 • There has been an expansion of new elements to support Chemical Details in response for ChemicalReferenceDataRequest in the Dangerous Goods API. There are now 3 new additional data elements in the XML Response for AcceptanceAuditPreCheckRequest.
 • New Subversion for Dangerous Goods API for chemical details.
 • New Extreme Length services for LTL Freight are available as an accessorial via the LTL Freight Rating and Shipping APIs.
 • International Special Commodities- Biological Substance & Clinical Trials Identification Number now available via the Shipping API.

Styczeń 2017

Globalna ekspansja wysyłki towarów niebezpiecznych

Interfejsy API Wysyłanie i Ustalanie stawek zostały zaktualizowane do obsługi wysyłki i wyceny materiałów niebezpiecznych zarówno przesyłek do USA jak i przesyłek międzynarodowych. Interfejsy API nie będą jednak generować etykiet i formularzy dla przesyłek zawierających materiały niebezpieczne. To nadal będzie musiało być wykonane przy użyciu oprogramowania dla materiałów niebezpiecznych lub za pomocą innych aplikacji.

Ponadto, pojawiają się dwa nowe Interfejsy API do wysyłki materiałów niebezpiecznych oraz ich zatwierdzanie:

 • Interfejst API Towary niebezpieczne - zatwierdzanie przesyłek lotniczych, drogowych oraz międzynarodowych towarów niebezpiecznych (materiałów niebezpiecznych) jako przesyłek akceptowanych przez UPS 
 • Interfejs API Wstępne powiadomienie -powiadamianie UPS o przesyłkach z towarami niebezpiecznymi po ich przeprocesowaniu

Inne udoskonalenia

Przewodniki programisty dla wszystkich interfejsów API został przeprojektowane w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego korzystania z nich. Ponadto, wszystkie interfejsy API obsługują teraz struktury wiadomości JSON (Rest).  

Interfejst API Ustalanie stawek dla frachtu obsługuje teraz unikalny numer "Quote number", aby monitorować zapytania klientów dotyczące wyceny Frachtu LTL.  

Usługa Faktura elektroniczna została rozszerzona, aby wspierać takie kraje jak Zjdnoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska 

Strona społeczności użytkowników Pakietu programisty UPS została zaktualizowana o dodatkowe finkcje bezpieczeństwa w celu łatwiejszego korzystania z niej.

Przejdź do Centrum Zasobów dla Programistów UPS.

7/2016

 • Przewodniki programistów dla niektórych interfejsów API zostały przeprojektowane tak, aby łatwiej i bardziej efektywniej były wykorzystywane.
 • Interfejsy API Wysyłanie, Ustalanie stawek i Zatwierdzanie adresu zostały zaktualizowane, aby wspierać rozszerzanie dopłaty za adres prywatny globalnie.
 • Interfejs API Wysyłanie został zaktualizowany, aby wspierać numer VAT dla przesyłek, zwroty do Portugalii, dodatkową obsługę oraz nowe opłaty sezonowe. Dodatkowo , interfejs API Wysyłanie wspiera teraz adres mailowy odbiorcy dla międzynarodowych przesyłek importowych.
 • Wszystkie interfejsy API produktu UPS Pakiet Programisty zostały zaktualizowane i teraz wspierają wersję JSON..

Styczeń 2016

 • UPS Pakiet Programisty będzie teraz dostępny w 23 nowych krajach dla interfejsów API takich jak Ustalanie stawek, Wysyłka, Monitorowanie oraz Czas transportu.
  • Algieria, Angola, Azerbejdżan, Bahrajn, Burundi, Kamerun, Dżibuti, Kongo (Republika Demokratyczna), Estonia, Etiopia, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Serbia, Słowenia, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
 • Interfejs API Odbiór będzie teraz dostępny w Arabii Saudyjskiej oraz Pakistanie
 • Przewodnik Programistów dla niektórych interfejsów API został przeprojektowany tak, aby ułatwić korzystanie z niego oraz bardziej efektywnie odnośić się do tego przewodnika.
 • Dla towarów przewożonych na kierunku Stany Zjednoczone - Meksyk, usługa UPS Freight® LTL zmienia nazwę na UPS® Standard LTL, a nowy kod dla tej opisano w Przewodniku Programistów interfejsów API Wysyłka oraz Wycena dla UPS Ground Freight.
 • Zostały wprowadzone nowe stawki międzynarodowe, dzieki którym możliwe było udoskonalenie interfejsu API dla międzynarodowych nadawców - są one uzaleznione od rodzaju umowy.
 • Nowy rodzaj płatności zostanie udostępniony dla przesyłek paczkowych, w tym opcja Pay Pal.

Lipiec 2015

 • UPS Pakiet Programisty będzie teraz dostępny w 19 nowych krajach dla interfejsów API takich jak Ustalanie stawek, Wysyłka, Monitorowanie oraz Czas transportu.
  • Bangladesz, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Jordania, Kenja, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Maroko, Nigeria, Oman, Pakistan, Katar, Arabia Saudyjska, Słowacja, Afryka Południowa, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 • UPS Pakiet Programisty będzie teraz wspierał wersję JSON interfejsów API Zatwierdzanie adresu na poziomie ulicy, Ustalanie stawek, Wysyłka, Monitorowanie, Czas transportu.
 • Interfejs API Monitorowanie będzie teraz obsługiwał ruch kolejowy w formie danych uzyskiwanych w formacie XML.
 • Pakiet programisty API Ustalanie stawek oraz przewodnik programisty zmieniły się w celu poprawy użyteczności. Klienci mogą przekazać swoją opinię na stronie społeczności użytkowników pakietu programisty UPS https://developerkitcommunity.ups.com/index.php/Main_Page. Link do tej strony można znaleźć na UPS Centrum Zasobów dla Programistów pod hasłem "We're here to help".

Przejdź do Centrum Zasobów dla Programistów UPS.

Styczeń 2015

Czy jest to przed wysyłka, czy już monitorowanie, Interfejsy API produktu Pakiet Programisty mogą zapewnić bezproblemowe, pozytywne doświadczenie klienta.

Interfejsy API produktu Pakiet Programisty oferują różne usługi, w celu poprawy systemu wysyłkowego i monitorującego. Prosimy zapoznać się z Cennikiem oraz Przewodnikiem po usługach UPS, aby dowiedzieć się o wszystkich zmianach dotyczących stawek i uslug. W celu uzyskania informacji o zmianach i ulepszeniach w technologiach, prosimy zapoznać się z Przewodnikiem Programisty określonym dla każdego interfejsu.

Przejdź do Centrum Zasobów dla Programistów UPS.

Styczeń 2014

API: Pakiet Programisty UPS na styczeń 2014 zawiera nowe udoskonalenia, w tym:

 • Elektroniczny Dokument API: Elektroniczny Dokument API jest obecnie oddzielnym API na stronie usługi UPS Pakiet Programisty. Ten API może być używany z każdym systemem kompatybilnym z UPS PLD.
 • Proces przetwarzania przesyłek AES/SLD: nowa funkcjonalność została dodana do interfejsu API Wysyłka w celu pomocy w wypełnianiu formularzy State Department License. Będzie to możliwe dla usług paczkowych z USA, Puerto Rico i Wysp Dziewiczych do Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.


Informacje dla drukarki Zebra ZT230 dla API Wysyłka znajdują się w Przewodniku Programisty API.

Przejdź do Centrum Zasobów dla Programistów UPS.