• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Fracht Non-Door-to-Door z UPS Worldwide Express Freight

Nadanie
Przesyłkę UPS Worldwide Express Freight można nadać w dowolnym centrum usług UPS Worldwide Express Freight™, a firma UPS doręczy ją odbiorcy końcowemu. Nadania muszą być wcześniej zaplanowane.

Jeśli w momencie nadania płatność będzie dokonywana przelewem lub przekazem pieniężnym, konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, takiego jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub książeczka wojskowa.

Przechowanie w lokalizacji
Firma UPS przechowa przesyłkę UPS Worldwide Express Freight w wyznaczonym centrum usług UPS Worldwide Express Freight, a następnie, gdy przesyłka będzie dostępna, podejmie próbę skontaktowania się z odbiorcą pod numerem telefonu podanym na etykiecie.

Opcja przechowania w lokalizacji wymaga podania przez nadawcę nazwiska odbiorcy i jego numeru telefonu. Przesyłki są zazwyczaj dostępne od godziny 10:00: w zaplanowanym dniu doręczenia. Przesyłki, które nie zostaną odebrane w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty przybycia, będą traktowanie jako niemożliwe do doręczenia.

W momencie odbioru odbiorca musi okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub książeczka wojskowa. Przedstawiciel odbiorcy musi okazać identyfikator firmowy lub upoważnienie do pobrania przesyłki.

Nadanie i przechowanie w lokalizacji
Przesyłkę UPS Worldwide Express Freight można nadać w dowolnym centrum usług UPS Worldwide Express Freight w kraju pochodzenia, a firma UPS przechowa ją w kraju przeznaczenia do momentu odebrania przez odbiorcę.

Przesyłka będzie przechowywana w wyznaczonym centrum usług UPS Worldwide Express Freight zlokalizowanym najbliżej adresu odbiorcy. Gdy przesyłka będzie dostępna, firma UPS podejmie próbę skontaktowania się z odbiorcą pod numerem telefonu podanym na etykiecie.

Nadania muszą być wcześniej zaplanowane. Przy nadaniu lub odbiorze konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga:  Godziny pracy centrum usług UPS Worldwide Express Freight różnią się w zależności od lokalizacji.