Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Z danych monitorowania mojej przesyłki wynika, że cały czas znajduje się ona w jednym miejscu. Dlaczego?

 • Twoja przesyłka wciąż znajduje się w obrębie sieci UPS i jeśli nie odnotowano żadnych zmian, powinna zostać doręczona w zaplanowanym dniu dostawy. Informacje o transporcie przesyłki są zapisywane za każdym razem, gdy etykieta monitorowania zostaje zeskanowana w systemie UPS. Między kolejnymi skanowaniami może jednak minąć kilka dni, jeśli przesyłka jest transportowana przez cały kraj lub między krajami.

  Jeśli zgodnie z oczekiwaniami przesyłka będzie transportowana dłużej niż dzień pomiędzy skanowaniami w ramach monitorowania, data i godzina zostaną wyświetlone w polu Następne oczekiwane zdarzenie monitorowania w obszarze Postęp doręczania przesyłki. Ten komunikat nie oznacza, że przesyłka jest opóźniona lub zatrzymana, a jedynie to, że przez pewien czas może nie być skanowana etykieta monitorowania. Wyświetlenie wartości w polu Następne oczekiwane zdarzenie monitorowania ma na celu upewnienie użytkownika co do tego, że przesyłka jest nadal transportowana, chociaż przez pewien czas mogą nie pojawiać się informacje o nowych skanowaniach w ramach monitorowania.

  Czynności skanowania obejmują następujące przypadki:

  • Skanowanie po dotarciu przesyłki: Przesyłka dotarła do obiektu UPS.
  • Doręczono: Przesyłka dotarła do miejsca przeznaczenia; zapisano datę i godzinę dostawy. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przesyłki pod adres prywatny niewymagające podpisu przy odbiorze mogą zostać pozostawione w bezpiecznym miejscu niewidocznym dla innych osób i nienarażonym na złe warunki pogodowe. Może to być ganek, drzwi boczne, tylne wyjście lub garaż. Jeśli kuriera poinstruowano, że ma pozostawić przesyłkę u sąsiada lub w biurze leasingowym, pod adresem dostawy ®zostanie pozostawione powiadomienie UPS InfoNotice.
  • Skanowanie przed wyjazdem przesyłki: Przesyłka opuściła obiekt UPS i jest transportowana do kolejnego obiektu UPS. Przesyłka jest transportowana; między kolejnymi skanowaniami może jednak minąć kilka dni, jeśli przesyłka jest transportowana przez cały kraj lub między krajami.
  • Skanowanie w miejscu przeznaczenia: Przesyłka dotarła do lokalnej placówki UPS odpowiedzialnej za jej doręczenie.
  • Wydarzenie wyjątkowe: Wymagane podjęcie pewnych działań: Przesyłka znajduje się obecnie wewnątrz sieci UPS, jednak konieczne jest podanie dodatkowych informacji dotyczących adresu doręczenia. Nadawca musi podać firmie UPS poprawny adres dostawy.
  • Skanowanie przed eksportem: Warunki eksportu przesyłki w kraju jej nadania zostały spełnione.
  • Przekazano do doręczenia za pośrednictwem urzędu pocztowego: Na żądanie nadawcy firma UPS przekazała paczkę firmie U.S Postal Service w celu jej doręczenia. Ta odpłatna usługa może wydłużyć czas dostawy o 1-2 dni.
  • Skanowanie przed importem: Warunki importu przesyłki w kraju przeznaczenia zostały spełnione.
  • Zamówienie przetworzone; transport do firmy UPS: Przesyłka została przetworzona przez nadawcę. Oczekiwana data doręczenia zostanie udostępniona po wprowadzeniu przesyłki do sieci firmy UPS. 
  • Zamówienie przetworzone; gotowe do odbioru przez firmę UPS: Firma UPS otrzymała od nadawcy drogą elektroniczną szczegółowe informacje o przesyłce oraz informacje rozliczeniowe. Status monitorowanej przesyłki będzie aktualizowany wraz z jej przemieszczaniem się w ramach sieci UPS.
  • Skanowanie w miejscu nadawania: Firma UPS otrzymała przesyłkę.
  • W transporcie: Przesyłka została doręczona do lokalnej placówki UPS odpowiedzialnej za dostawę i przekazano ją kierowcy firmy UPS. Z wyjątkiem przewozów lotniczych o określonym czasie doręczenia, paczki są dostarczane o różnych porach -- między 9:00 a 19:00 (czasem później) do domów prywatnych, a do końca dnia roboczego do firm. Firma UPS nie może określić precyzyjnie terminu dostarczenia przesyłki we wskazanych przedziałach czasu. Zostaną podjęte maksymalnie trzy próby doręczenia (z wyłączeniem weekendów i dni wolnych od pracy).