• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
 • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Lista przedmiotów zabronionych

Artykuły zabronione

Wysyłka następujących produktów jest zabroniona do wszystkich krajów obsługiwanych przez UPS:

 • Amunicja (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w „Taryfach UPS/Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług — Stany Zjednoczone” zaczynających się na stronie 136)
 • Weksle bankowe, banknoty lub waluty (inne niż monety)
 • Zwłoki, skremowane lub ekshumowane
 • Fajerwerki
 • Odpady niebezpieczne
 • Kość słoniowa
 • Marihuana, w tym marihuana przeznaczona do stosowania w celach medycznych
 • Znaczki pocztowe
 • Płetwy rekinów
 • Przesyłki zabronione zgodnie z prawem
 • Zegarki przekraczające wartość 500 USD

Zakazane są także: towary podlegające przepisom ATA Karnet oraz wszystkie tymczasowe towary eksportowe i importowe; towary podlegające przepisom FCR, FCT i CAD (gotówka za dokumenty); przesyłki z wadą ukrytą, które ze względu na swój rodzaj mogą naruszyć lub uszkodzić osoby, produkty lub sprzęt; towary, których przewozu zakazuje prawo w kraju pochodzenia, przewozu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i produkty z kości słoniowej); towary, które wymagają akcyzy lub specjalnych udogodnień, środków ostrożności lub zezwoleń. Zgodnie z przepisami prawa niektóre towary mogą być transportowane wyłącznie w określonych warunkach, a jeszcze inne nie mogą być transportowane drogą lotniczą (np. płyny w pojemnikach szklanych).

Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Przesyłki podlegają kontroli i możliwym opóźnieniom przez urzędy celne lub przedstawicieli innych organów rządowych.

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Wysyłka zabronionych towarów na podstawie kontraktu z firmą UPS

Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych zostaną zaakceptowane przez firmę UPS na podstawie kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji.

Towary, które możemy wysyłać pod pewnymi kryteriami:

 • Napoje alkoholowe
 • Produkty ze zwierząt nieudomowionych (np. masa perłowa, paski zegarków ze skóry węża)
 • Towary o wysokiej/niestandardowej wartości
 • Substancje biologiczne, kategoria B i próbki ludzkie lub zwierzęce
 • Towary niebezpieczne
 • Broń palna i inna broń (w tym broń ślepa i repliki)
 • Futra
 • Złoto lub inne metale szlachetne
 • Żywe zwierzęta
 • Towary łatwo psujące się
 • Przedmioty osobiste
 • Rośliny
 • Nasiona
 • Tytoń

Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem UPS.

Firma UPS nie wyraża zgody na transport towarów zabronionych. Bez względu na inne postanowienia w niniejszych warunkach lub Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS, jeśli UPS dostrzeże, iż paczka zawiera jakikolwiek towar zabroniony, będą Państwo zobowiązani do zapłaty na rzecz UPS dodatkowej minimalnej opłaty administracyjnej w wysokości 636,85 PLN a także pozostałych mających zastosowanie opłat. Płatność w jakikolwiek sposób nie ogranicza ani nie wyłącza Twojej odpowiedzialności wobec UPS wynikającej z naruszenia Warunków przewozu UPS, ani też nie oznacza, że UPS przejmuje jakąkolwiek odpowiedzialność lub zrzeka się jakichkolwiek praw w odniesieniu do takich zabronionych towarów.

Skontaktuj się z firmą UPS