• Aktualizacja dot. koronawirusa… Więcej
 • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
 • Aktualizacja usług - 18 marca 2020 г.… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Import produktów zakazanych

Artykuły zabronione

Wysyłka następujących produktów jest zabroniona do wszystkich krajów obsługiwanych przez UPS:

 • napoje alkoholowe;
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA dla przesyłek Express i Expedited oraz przepisami ADR dla przesyłek Standard)
 • broń palna;
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • Rzeczy osobiste (za wyjątkiem nadanych do wybranych krajów za pośrednictwem punktów MBE)
 • rośliny;
 • materiały pornograficzne;
 • nasiona;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • Bagaż pozostawiony bez opieki (za wyjątkiem nadanych do wybranych krajów za pośrednictwem punktów MBE)

Wysyłka tych artykułów jest na ogół zabroniona (o ile nie zawarto w tym celu odrębnej umowy). Jest ona jednak dozwolona między krajami wymienionymi na stronie ups.com/jewelry (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących wszystkich przesyłek).

 • Niekompletowane kamienie szlachetne i diamenty przemysłowe 
 • Biżuteria i zegarki (inne niż biżuteria i zegarki sztuczne) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość w walucie miejscowej dla paczki¹

¹ Zegarki i biżuteria sztuczna: biżuteria i zegarki, których cena detaliczna jest niższa niż 150 USD za sztukę i które nie zawierają metali ani kamieni szlachetnych.

Pewne kraje określają więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą zabronionych towarów eksportowych każdego kraju.

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu jakiejkolwiek paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny, lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Wysyłka zabronionych towarów na podstawie kontraktu z firmą UPS:

Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych zostaną zaakceptowane przez firmę UPS na podstawie kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji.

Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem UPS.

Firma UPS nie wyraża zgody na transport towarów zabronionych. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków lub Warunków przewozu UPS, jeśli UPS odkryje, że paczka zawiera jakiekolwiek towary zabronione, nadawca musi wnieść opłatę administracyjną w wysokości minimum 590 PLN oprócz innych stosownych opłat. Płatność w jakikolwiek sposób nie ogranicza ani nie wyłącza Twojej odpowiedzialności wobec UPS wynikającej z naruszenia Warunków przewozu UPS, ani też nie oznacza, że UPS przejmuje jakąkolwiek odpowiedzialność lub zrzeka się jakichkolwiek praw w odniesieniu do takich zabronionych towarów.

Skontaktuj się z firmą UPS

Powered By OneLink