• Korekta operacyjna dla wysyłek do USA w okresie 22 czerwca – 25 czerwca 2021 г.… Więcej
 • Usługi UPS do oraz z Indii… Więcej
 • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Lista towarów niebezpiecznych i wykluczonych z przewozu

Artykuły zabronione

Nie wysyłamy następujących towarów:

 • napoje alkoholowe;
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • broń palna;
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • rośliny;
 • materiały pornograficzne;
 • nasiona;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

Pewne kraje określają więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu jakiejkolwiek paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny, lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Wysyłka zabronionych towarów na podstawie kontraktu z firmą UPS:

Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych zostaną zaakceptowane przez firmę UPS na podstawie kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji.

Nie wszystkie towary mogą być wysyłane do wszystkich krajów lub terytoriów.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem UPS.

Firma UPS nie wyraża zgody na transport towarów zabronionych. Bez względu na inne postanowienia w niniejszych warunkach lub Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS, jeśli UPS dostrzeże, iż paczka zawiera jakikolwiek towar zabroniony, będą Państwo zobowiązani do zapłaty na rzecz UPS dodatkowej minimalnej opłaty administracyjnej w wysokości 590 PLN a także pozostałych mających zastosowanie opłat. Płatność w jakikolwiek sposób nie ogranicza ani nie wyłącza Twojej odpowiedzialności wobec UPS wynikającej z naruszenia Warunków przewozu UPS, ani też nie oznacza, że UPS przejmuje jakąkolwiek odpowiedzialność lub zrzeka się jakichkolwiek praw w odniesieniu do takich zabronionych towarów.

Skontaktuj się z firmą UPS

Powered By OneLink