• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
 • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Waga i rozmiar paczki

Jak określić rozmiar swojej paczki

Obwód, oznaczony na wykresie numerem 1, jest mierzony dookoła całej paczki lub przedmiotu w najszerszym miejscu, prostopadle do długości.

Długość, na wykresie oznaczona numerem 2, to najdłuższa ścianka paczki lub przedmiotu.

Dodaj długość i obwód, aby otrzymać całkowity rozmiar paczki.

Jak zmierzyć obwód i długość
Powrót do góry

Ograniczenia masy i rozmiaru paczek

Firma UPS ustaliła określone ograniczenia masy i rozmiaru paczek wysyłanych przez użytkownika korzystającego z usług UPS. Ograniczenia podane poniżej odnoszą się jedynie do pojedynczych paczek. Nie ma ograniczeń odnośnie całkowitej masy wysyłki lub całkowitej liczby paczek w wysyłce.

 • Paczki mogą ważyć nie więcej niż 70 kg
 • Łączne wymiary długości i obwodu paczki nie mogą wynosić więcej niż 400 cm
 • Długość paczek nie może wynosić więcej niż 274 cm
 • Paczki ważące więcej niż 31,5 kg (25 kg w obrębie Unii Europejskiej) wymagają specjalnej etykiety do paczek ciężkich
 • Przesyłki przekraczające maksymalne wymiary wymagają specjalnej wyceny zgodnej z wagą wymiarową


Uwaga: Paczki, które wykraczają poza ograniczenia UPS dotyczące wagi i rozmiaru, będą podlegać opłacie za przekroczenie maksymalnych limitów.

Ograniczenia wymienione powyżej dotyczą większości paczek i miejsc przeznaczenia, ale ze względu na różne lokalne ograniczenia mogą występować różnice między poszczególnymi krajami. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z UPS.

Paczki powyżej kg

Waga wymiarowa

Skontaktuj się z firmą UPS

Dowiedz się więcej na temat usług frachtu

Powrót do góry

Jak ustalić wagę rozliczeniową palety

Waga rozliczeniowa to waga używana do obliczania stawki. Będzie to większa waga spośród wagi wymiarowej, wagi rzeczywistej oraz minimalnej wagi na fakturze. Minimalna waga przesyłki uwzględniana na fakturze wynosi 68 kg.

Ustalanie wagi uwzględnianej na fakturze:

Krok 1. Ustalanie wagi rzeczywistej. Waga rzeczywista to waga towarów na palecie wraz z wagą palety, zaokrąglona do pełnych kg.

 • W tym celu skorzystaj z wagi. Wynik należy zaokrąglić w górę do kg.


Krok 2. Ustalanie wagi wymiarowej. Waga wymiarowa odzwierciedla gęstość palety czyli przestrzeń zajmowaną przez paletę w stosunku do jej wagi rzeczywistej. Waga wymiarowa może mieć zastosowanie w przypadku wszystkich międzynarodowych usług paczkowych firmy UPS.

 • Określ wymiary palety w centymetrach. Każdy wymiar powinien być ustalony względem najdalszego punktu, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej (np. wartości od 1,00 do 1,49 są traktowane jako 1, a wartości od 1,50 do 1,99 jako 2).
 • Przemnóż długość palety przez jej szerokość i wysokość. Wynikiem będzie objętość wyrażona w centymetrach sześciennych.
 • Aby obliczyć wagę wymiarową dla przesyłek importowych i eksportowych, podziel objętość przez 5 000. Wynik należy zaokrąglić w górę do kg.


Krok 3. Ustalanie wagi na fakturze.

 • Porównaj rzeczywistą wagę palety z jej wagą wymiarową i minimalną wagą na fakturze. Większa z nich jest wagą uwzględnianą na fakturze, na podstawie której powinna być obliczana stawka. Minimalna waga przesyłki wielopaletowej uwzględniana na fakturze wynosi 71 kg.

Powrót do góry